Rok 2020

Prosinec 2020

Půjčujeme dle možností protiepidemického systému PES!

Naše činnost je v souladu s hygienickými opatřeními.
5. stupeň PES: Knihovna uzavřena. Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček. Bližší info: 581 762 295, 777 593 984
4. stupeň PES: Knihovna přechází do režimu „výdejního okénka“ (oddělení pro dospělé čtenáře) v těchto dnech:
Úterý 9–11 a 15.30–17 hodin
Čtvrtek    9–11 a 15.30–17 hodin
Knihy si můžete objednat, či odložit prostřednictvím svého čtenářského konta: https://katalog.kojetin.cz
telefonicky: 581 762 295, 777 593 984, e-mailem: knihovna@meks.kojetin.cz Půjčovny zůstávají uzavřeny. Výdejní místo slouží pro obě oddělení (děti i dospělí).
3. stupeň PES: Půjčovny otevřeny v obvyklé době za podmínek dodržování hygienických pravidel.


Listopad 2020

Knihovna zahajuje půjčování ve výdejním místě!
(Naše činnost je v souladu s hygienickými opatřeními).

Od 23. listopadu 2020 knihovna umožňuje půjčování na výdejním místě, kterým bude vstup do oddělení pro dospělé čtenáře, a to v těchto dnech:
Úterý 9.00–11.00 a 15.30–17.00 hodin
Čtvrtek 9.00–11.00 a 15.30–17.00 hodin
Knihy si můžete objednat či odložit prostřednictvím svého čtenářského konta: https://katalog.kojetin.cz
telefonicky: 581 762 295, 777 593 984, e-mailem: knihovna@meks.kojetin.cz

Půjčovny zůstávají i nadále uzavřeny. Výdejní místo slouží pro obě oddělení (děti+dospělí). Těšíme se na vás a věříme, že jsou to první nadějné krůčky k návratu do normálu.
PS: Máme spoustu knižních novinek!


Říjen 2020

Týden knihoven 2020 – 24. ročník

V letošním roce proběhl ve dnech 5. – 11. října 2020. Je to celostátní akce vyhlašovaná pravidelně Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Cílíme na naše čtenáře, současné i budoucí, podporujeme čtenářství jako atraktivní způsob využití volného času, zvláště teď – v době pandemie, kdy naše sociální kontakty jsou silně omezeny. V naší nabídce byla bezplatná registrace do konce roku 2020 a čtenářská amnestie. Připravované autorské čtení se spisovatelkou Petrou Dvořákovou bylo zrušeno, ale věříme, že se uskuteční v příznivější době!


Září 2020

Vážení čtenáři a příznivci knihovny. Prožíváme složitou dobu. Hygienická opatření a doporučení se mění ze dne na den. Respektujeme je a respektujete i Vy. Za to Vám patří velké poděkování. Výpůjční služby poskytujeme bez omezení, práce s dětmi, ve smyslu informační výchovy, trochu vázne, ale musíme respektovat nařízená opatření i rozhodnutí ředitelů škol. Věříme, že se situace zlepší a my budeme moci pracovat s dětmi dle osvědčeného scénáře. Knihovna je bezpečné místo. Využijte našich služeb.

Už jsem čtenář: Knížka pro prvňáčka
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky, do něhož přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.
S prvňáčky pracujeme nad rámec obvyklých knihovnických činností – např. návštěva knihovny společná čtení, besedy s tvůrci knih apod.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je „knížka pro prvňáčka“, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2019/2020 je to kniha spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan ze šuplíku. Díky SKIPu jsme získali knihy pro naše malé čtenáře za velmi přijatelnou cenu 20 Kč/ks. Vzhledem k epidemiologické situaci a po vzájemné domluvě s vyučujícími se předání knih uskutečnilo 3. září 2020 ve třídách 2. tříd ZŠ. Další informace můžete získat na stránkách SKIP.

Božena Němcová – (ne)šťastná to žena
Literární hodinka pro seniory věnovaná významné osobnosti české literatury, velké vlastence, národní buditelce – Boženě Němcové, jejíž 200. výročí narození si letos připomínáme. Zajímavosti ze života velké spisovatelky doplníme ukázkami z její bohaté literární tvorby. Proběhlo 3. září 2020 v CSS J. Peštuky Kojetín.

Kam dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína
Za vodní pannou z Račové Šestý cyklovýlet po krásách a zajímavostech místa, kde žijeme. Tentokrát jsme vyjeli k obci Uhřičice, připomněli si smutné události 2. světové války, jejíž obětí byl i uhřičický občan František Körner (otec známého spisovatele a scénáristy Vladimíra Körnera). V cestě jsme pokračovali do lesa Včelín, k největšímu dubu zvaný Král lesa. Naše další zastávka byla u manželů Acostových, kteří si vybrali toto nádherné místo za svůj domov. Čekalo nás milé přivítání, pohoštění a mnoho zajímavostí, osobních vzpomínek zážitků i zkušeností. Zažili jsme Včelín jinak… Další zastávka byla na lukách v Račové a to vše za doprovodu pověstí Bohumila Štégra. Po návratu nás čekala společná večeře a nechyběla ani zábavná hra. To vše se odehrálo pod širým nebem v souladu s epidemiologickou situací. Děkujeme manželům Acostovým za vřelé přijetí a výklad, našim rodinným příslušníkům – manželům a dětem, kteří nám věnují svůj volný čas a bez kterých bychom tyto akce nebyli schopni realizovat.  Děkujeme za zájem našim zvídavým účastníkům, bez nichž by to už vůbec nemělo smysl!
Děkujeme vám všem za krásné odpoledne a těšíme se na setkání v příštím roce!

Život dětem – Podzimní srdíčkové dny
Ve spolupráce s Gymnáziem Kojetín jsme zastoupili studenty v ulicích a nabídli sbírkové předměty
k prodeji návštěvníkům v knihovně. Rádi pomůžeme.


Prázdniny 2020

Prázdniny v knihovně – o prázdninách bylo u nás živo
Letošní prázdniny byly opět věnovány již tradičnímu programu pro děti – starší (7–15 let) a malé (do 7 let) s doprovodem. Náplň se každoročně mění, hlavní téma zůstává. V pondělí probíhal workshop „Zkus si práci knihovníka“, praktické ukázky knihovnické práce spojené se čtením – „Tajemná zpráva“, „Chyťte Bycha“, „Prsten černého rytíře“ aj. Také se hodně luštilo, řešily se rébusy a tvořilo.
Středa byla věnovaná sdílenému čtení pro malé děti s doprovodem Pohádkové dopoledne („Zachráněný dědeček“, „Nenažraná koza“, „Máma pro Papíka“, „Zuzanka a ježeček“).  Také nechybělo tvoření ani luštění.
Všem dětem se i o prázdninách v knihovně velmi líbilo, nejen že si zahrály spoustu her a zažily spousty zábavy, ale také se hravou formou zdokonalily ve čtení nebo si vyzkoušely práci knihovníka...

Změna půjčovní doby od 1. září 2020
Vážení čtenáři, v posledních letech zaznamenáváme významný pokles zájmu o naše sobotní služby, které byly primárně určeny pracujícím a dojíždějícím studentům. Doba i životní styl se mění. Dle vašich čtenářských preferencí – ústních návrhů, připomínek i nápadů a zejména výsledku anonymní ankety, jsme se rozhodli přistoupit k úpravě výpůjční doby. Sobotní služby budou zrušeny, prodloužena bude výpůjční doba v pracovním týdnu do 18 hodin (nekrátíme celkový počet výpůjčních hodin za týden!) Nasloucháme vám, váš názor je pro nás důležitý.


Červen 2020

Kam až dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína
Cyklistický výlet pro dospělé, či děti v doprovodu dospělé osoby.
V sobotu 13. června 2020 v 9.30  hodin vyjela skupina 36 účastníků, která se zformovala před budovou VIC na Masarykově náměstí, po stopách pověstí kojetínského rodáka Bohumila Štégera. Naše trasa vedla přes „Šprloch“, pokračovala na Cholerák (hřbitov + rybníky) poté k lípě „Na spravedlnosti“, dále na Židovský hřbitov, kde na nás čekalo velké překvapení! Sám kojetínský pivovarník Rosenfeld! …a povím vám, že je to moc milý člověk (tedy byl) s velkým smyslem pro humor, ty jeho výborné židovské vtipy… Ještě teď se smějeme! Poté jsme se vydali „Špalírem“ se zastávkou u sv. Huberta, k „Vantrokům“ a „Sifonu“ u Uhřičic a po Klášternici až do Lobodic. Následovala přestávka s občerstvením a poté jsme si to namířili do lesa Včelína za vílami na Račové. Naše putování jsme oficiálně zakončili u „Krále lesa“. Někteří z nás dojeli až do Bezměrova, ale většina, pro velké horko
a dusno, se vrátila domů.
Po celé trase jsme předčítali pověsti, či další zajímavosti, získané z jiných pramenů. Nálada panovala výborná, cestou jsme svým programem oslovili i náhodné cyklisty a zpestřili jim den. Děkujeme vám všem za kladné ohlasy a příští rok na shledanou na dalším putování naším krajem!


Květen 2020

Otevření knihovny
V pondělí 27. dubna 2020 byla naše knihovna opět otevřena. Čtenáři si mohou půjčovat i vracet knihy a časopisy. Internet a čítárna není do odvolání k dispozici. Výpůjčky půjčené před uzavřením knihovny byly automaticky prodlouženy do 31. května 2020 (i oznámené rezervace).
Sankční poplatky z prodlení nebyly do 31. května 2020 vybírány.
Půjčovní doba je stejná jako dříve. O sobotách bude knihovna uzavřena.
Prosíme o dodržování hygienických opatření (zakryté dýchací cesty a rozestupy).
V případě výběru knih se v knihovně zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu. Děkujeme.


Duben 2020

Dobrá zpráva!
Od pondělí 27. dubna 2020 je naše knihovna znovu otevřena v běžnou provozní dobu!
Děti: pondělí a středa 13.00-16.00, úterý 13.00 -17.00 hodin
Dospělí: úterý a čtvrtek 8.00-12.00 a 14.00-17.00, pátek 8.00-12.00, sobota zavřeno.

Prosíme o vzájemnou ohleduplnost a dodržování hygienických pravidel – vstup povolen pouze s rouškou, dezinfekce rukou při vstupu do knihovny, bezpečné rozestupy. Všechno už známe...

Stav čtenářského konta si můžete zkontrolovat na: https://katalog.kojetin.cz

Všechny akce v knihovně jsou do odvolání zrušeny. Ruší se také konání Noci s Andersenem.

Zajímavé odkazy naleznete na portále: https://protiviru.knihovny.cz, https://ctenidetem.knihovny.cz/


Březen 2020

V neděli 1. března 2020 oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzení prvních třech případů nákazou COVID-19 v České republice. Všichni tři pacienti, dva Češi a jedna studentka americké národnosti, byli izolováni na infekčním oddělení Nemocnice Na Bulovce. Zdravotní stav všech hospitalizovaných byl uspkojivý, průběh infekce v době jejich hospitalizace mírný. 

V sobotu 14. března 2020 přijala vláda krizové opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších. Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.

Z důvodu nařízení vlády o nouzovém stavu byly 16. března 2020 všechny budovy MěKS Kojetín - Sokolovna, náměstí Republiky 1033, Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8 (INFORMAČNÍ CENTRUM, GALERIE, EXPOZICE a KNIHOVNA) a KD Kovalovice UZAVŘENY!


Únor 2020

Josífku, k noze!
Literární beseda s knihou Daniely Krolupperové, oblíbené dětské autorky, pro žáky 2. tříd základních škol.

Knihovnické minimum
První seznámení s knihovnou pro děti z mateřských škol a předškolní děti Mateřské školy Polkovice.

Valentýnské přáníčko „Sněhuláček“
Tvořivá dílnička pro děti ze školních družin a „Klub malých čtenářů z Polkovic“ – výroba záložky do knihy.

Lekce informační výchovy
Naučná literatura – orientace a vyhledávání v encyklopediích a na internetu – srovnání, praktická cvičení, pro žáky 5. tříd základních škol.

První velká pohádková olympiáda
Pokračování a vyhodnocení vědomostní soutěže určené všem dětským čtenářům.

Dobré rady Josefa Lady
Sdílené čtení z knihy Josefa Lady „Kocour Mikeš“. Seznámení s autorem, jeho tvorbou – literární i výtvarnou, pro „Klub malých čtenářů z Polkovic“.


Leden 2020

Kocour Josef
Sdílené čtení ze stejnojmenné knihy L. Rožnovské pro žáky 1. tříd ZŠ.

Lekce informační výchovy
On-line katalog knihovny, základní vyhledávání, praktická cvičení pro žáky 4. tříd ZŠ.

První velká pohádková olympiáda
Vědomostní soutěž s tematikou vánočních pohádek. Kdo z vás si vzpomene na...? Více informací na vás čeká v knihovně. Akce pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů z Polkovic a všechny dětské čtenáře.

Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
proběhlo 22. ledna 2020.