Místní knihovny střediska

Regionální funkce

Městská knihovna v Kojetíně plní kromě své hlavní činnosti pro město také funkci střediskové knihovny pro devět okolních obcí.

Jsou to knihovny:

 • Kovalovice
 • Křenovice
 • Lobodice
 • Měrovice
 • Oplocany
 • Polkovice
 • Stříbrnice
 • Troubky
 • Uhřičice

Těmto knihovnám poskytuje poradenské a konzultační služby, nakupuje knižní novinky a provádí jejich odborné knihovnické zpracování.
V rámci většího využití knihovních fondů jednotlivých knihoven provádí pravidelně cirkulaci souborů nových knih i souborů knih regionálních fondů (Rozsah souborů je limitován výší finančního příspěvku obce a kraje a zároveň i velikostí knihovny a obce).

Stará se také o aktualizace a revize fondů místních knihoven, zpracovává komplexní statistické výkazy celého střediska i roční výkazy jednotlivých knihoven.


Místní knihovna Kovalovice

 • Zřizovatel: Město Kojetín
 • Počet obyvatel: 161
 • Knihovník: Petra Skřipcová
 • Půjčovní doba knihovny: úterý 17.00 - 19.00 hodin
 • Knihovní fond: 1.312 svazků + cirkulační soubory
 • Počet registrovaných čtenářů: 19, z toho 3 děti do 15 let
 • Počet výpůjček: 739, počet návštěvníků 110 (k 1. 1. 2015)
 • Bezplatný přístup k internetu, kopírka
 • Knihovna je pobočkou Městské knihovny MěKS Kojetín
 • Knihovna je umístěna v kuloturním domě č. 1 (zámeček)
 • Knihovna je doplňována třemi soubory knižních novinek pravidelně čtvrtletně, šestnáct souborů ročně
 • Děkujeme zřizovateli – Městu Kojetín, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu
 • Další informace najdete na adrese: www.kovalovice.knihovna.info

 


Místní knihovna Křenovice

 • Zřizovatel: Obec Křenovice
 • Počet obyvatel: 420
 • Knihovník: Ludmila Hrušáková
 • Půjčovní doba knihovny: středa 16.00 - 18.00 hodin
 • Knihovní fond: 2.501 svazků + cirkulační soubory
 • Počet registrovaných čtenářů: 33, z toho 13 dětí do 15 let
 • Počet výpůjček: 1.282, počet návštěvníků 162 (k 1. 1. 2015)
 • Bezplatný přístup k internetu, kopírka
 • Knihovna je umístěna v budově mateřské školy
 • Knihovna je doplňována knižními novinkami pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů, čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem dvacet souborů ročně
 • Poděkování zřizovateli - Obci Křenovice, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu
 • Další informace najdete na adrese: http://www.krenovice.net

 


Místní knihovna Lobodice

 • Zřizovatel: Obec Lobodice
 • Počet obyvatel: 726
 • Knihovnice: Helena Vaculíková
 • Půjčovní doba knihovny: pondělí 16.00 - 19.00 hodin
 • Knihovní fond: 2.781 svazků + cirkulační soubory
 • Počet registrovaných čtenářů: 39, z toho 9 dětí do 15 let
 • Počet výpůjček: 3.113, počet návštěvníků 539 (k 1. 1. 2015)
 • Bezplatný přístup k internetu, kopírka
 • Knihovna je umístěna v nové víceúčelové budově, postavené po povodních v roce 1997
 • Nově vybaven je také interiér knihovny
 • Knihovna je doplňována čtyřmi velkými soubory knižních novinek pravidelně čtvrtletně, šestnáct souborů ročně
 • Poděkování zřizovateli - Obci Lobodice, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu
 • Další informace najdete na adrese: http://www.lobodice.cz

 


Místní knihovna Měrovice nad Hanou

 • Zřizovatel: Obec Měrovice nad Hanou
 • Počet obyvatel: 647
 • Knihovnice Božena Pochylová
 • Půjčovní doba knihovny: pátek 15.30 - 17.30 hodin
 • Knihovní fond: 2.826 svazků + cirkulační soubory
 • Počet registrovaných čtenářů: 49, z toho 23 dětí do 15 let
 • Počet výpůjček: 8.184, počet návštěvníků 1.105 (k 1. 1. 2015)
 • Bezplatný přístup k internetu, kopírka
 • Knihovna je umístěna v budově mateřské školy
 • Knihovna je doplňována knižními novinkami pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů, čtvrtletně dvěma dalšími soubory, celkem 20 souborů ročně
 • Poděkování zřizovateli - Obci Měrovice nad Hanou, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu
 • Další informace najdete na adrese: http://www.merovicenh.cz


Místní knihovna Oplocany

 • Zřizovatel: Obec Oplocany
 • Počet obyvatel: 322
 • Knihovnice: Kateřina Šálková
 • Půjčovní doba knihovny: středa 16.00 - 18.00 hodin
 • Knihovní fond: 1.945 svazků + cirkulační soubory
 • Počet registrovaných čtenářů: 14, z toho 2 děti do 15 let
 • Počet výpůjček: 588, počet návštěvníků: 173 (k 1. 1. 2015)
 • Bezplatný přístup k internetu, kopírka
 • Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu - č. p. 100, je organizační složkou obce a zajišťuje knihovnické služby
 • Knihovna je doplňována knižními novinkami pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů, čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem dvacet souborů ročně
 • Poděkování zřizovateli – obci Oplocany, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu
 • Další informace najdete na adrese: www.oplocany.cz

   


Místní knihovna Polkovice

 • Zřizovatel: Obec Polkovice
 • Počet obyvatel: 501
 • Knihovnice: Mgr. Jana Přecechtělová
 • Půjčovní doba knihovny: pondělí 16.00 - 18.00 hodin
 • Knihovní fond: 2.606 svazků + cirkulační soubory
 • Počet registrovaných čtenářů: 37, z toho 12 dětí do 15 let
 • Počet výpůjček: 2.466, počet návštěvníků: 486 (k 1. 1. 2015)
 • Bezplatný přístup k internetu, kopírka
 • Knihovna je umístěna v domě č. p. 15, je organizační složkou obce a zajišťuje knihovnické služby
 • Knihovna je doplňována knižními novinkami pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů, čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem dvacet souborů ročně
 • Poděkování zřizovateli – obci Polkovice, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu
 • Další informace najdete na adrese: www.polkovice.knihovna.info

 


Místní knihovna Stříbrnice

 • Zřizovatel: Obec Stříbrnice
 • Počet obyvatel: 253
 • Knihovník: Zdeněk Sladký
 • Půjčovní doba knihovny: úterý 16.00 - 18.00 hodin
 • Knihovní fond: 2.557 svazků + cirkulační soubory
 • Počet registrovaných čtenářů: 32, z toho 8 dětí do 15 let
 • Počet výpůjček: 2.611, počet návštěvníků 372 (k 1. 1. 2015)
 • Bezplatný přístup k internetu, kopírka
 • Knihovna je umístěna v budově kulturního domu, interiér byl modernizován v roce 2012
 • Knihovna je doplňována knižními novinkami pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů, čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem dvacet souborů ročně
 • Poděkování zřizovateli - Obci Stříbrnice, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu
 • Další informace najdete na adrese: http://www.obecstribrnice.cz


Místní knihovna Troubky

 • Zřizovatel: Obec Troubky
 • Počet obyvatel: 2.060
 • Knihovnice: Hana Obrtelová
 • Půjčovní doba knihovny: pondělí a čtvrtek 15.00 - 18.00 hodin
 • Knihovní fond:  6.081 svazků + cirkulační soubory
 • Počet registrovaných čtenářů: 265, z toho 92 dětí do 15 let
 • Počet výpůjček: 9.447, počet návštěvníků 1.678 (k 1. 1. 2015)
 • Bezplatný přístup k internetu, kopírka
 • Největší knihovna střediska, je umístěna v budově kulturního domu a obecního úřadu, má bezbariérový přístup
 • Interiér je zrekonstruován a vybaven novým funkčním nábytkem, pořízeným z dotace MAS Střední Haná a Olomouckého kraje (za úspěch v soutěži Vesnice Olomouckého kraje roku 2013)  za spoluúčasti zřizovatele - Obce Troubky
 • V soutěži „Vesnice Olomouckého kraje roku 2013“ získala obec Troubky diplom za vzorné vedení knihovny
 • Místní knihovna v Troubkách pořádá v obci i tradiční akce - např. čtenářskou soutěž, motivační lekce pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ, spolupracuje na celostátní akci „Noc s Andersenem“ v Kojetíně a Troubkách, podílí se na soutěži "Vesnice roku"
 • Knihovna je doplňována knižními novinkami pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů, čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem dvacet souborů ročně
 • Poděkování zřizovateli - Obci Troubky, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu
 • Další informace najdete na adrese: http://www.troubky.cz


Místní knihovna Uhřičice

 • Zřizovatel: Obec Uhřičice
 • Počet obyvatel: 571
 • Knihovnice: Dagmar Bocanová
 • Půjčovní doba knihovny: čtvrtek 16.00 -18.00 hodin
 • Knihovní fond:  3.071 + cirkulační soubory
 • Počet registrovaných čtenářů: 28, z toho 0 dětí do 15 let
 • Počet výpůjček: 2.087, počet návštěvníků 275 (k 1. 1. 2015)
 • Bezplatný přístup k internetu, kopírka
 • Místní knihovna je umístěna v samostatném domě č. p. 111, je organizační složkou obce a zajišťuje knihovnické služby
 • Knihovna je doplňována knižními novinkami pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů, čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem dvacet souborů ročně
 • Poděkování zřizovateli - Obci Uhřičice, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu
 • Další informace najdete na adrese: http://www.uhricice.cz