Kalendář akcí knihovny

Putování žáků a pedagogů: V Y L E (T í M E)

Putování žáků a pedagogů: V Y L E (T í M E)

Výlet, pobytová akce

MěKS Kojetín - Městská knihovnaVzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna

V Y L E (T í M E)
Gymnázium Kojetín připravuje pro své studenty společné turisticko-vzdělávací putování žáků a pedagogů po Olomouckém kraji ve spolupráci s naší knihovnou.

Týden knihoven 2023 (27. ročník)

Knihovna

MěKS Kojetín - Městská knihovnaVzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna

Týden knihoven 2023 (27. ročník) Motto: Už jsme zpátky!
2. – 8. října 2023 v naší knihovně
První Týden knihoven, o jehož organizaci rozhodl Svaz knihovníků a informačních pracovníků, proběhl v roce 1996,
od té doby se koná každoročně. Již tradiční součástí Týdne je slavnostní ceremoniál vyhlašování a předávání státní ceny Knihovna roku (cenu uděluje ministr kultury ČR; smyslem ceny je ocenit dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb) a Městská knihovna roku (tu od roku 2009 uděluje SKIP; cílem je ocenit nejlepší knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb). V Týdnu knihoven nabízí každá zapojená knihovna svým uživatelům i potenciálním čtenářům co nejvíce aktivit (podle svého uvážení, možností a podmínek) k atraktivnímu využití volného času a především dává o sobě “vědět” v obci, v komunitě. Společně se pak knihovny jako celek prezentují veřejnosti. Cílovou skupinu tvoří obyvatelé obce/města v nejširším slova smyslu. Aktivity bývají proto strukturovány podle uživatelských skupin (pondělí pro seniory, úterý pro rodiče na rodičovské dovolené, středa pro děti, čtvrtek pro handicapované, pátek pro národnostní a jazykové menšiny, soboty pro celé rodiny, neděle pro další skupiny nebo pro všechny dohromady atp.
Nabízíme: Exkurze žáků 9. tříd a gymnázia do dospělého oddělení. Bezplatná registrace do konce roku 2023!
Čtenářská amnestie! Dny otevřených dveří! Vyhodnocení nejlepších čtenářů!  Těšíme se na setkání!

Sdílené čtení: Hanácké pohádky a pověsti

Knihovna

MěKS Kojetín - Městská knihovnaVzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna

Hanácké pohádky a pověsti
oddělení pro dětské čtenáře, pro žáky 3. tříd základních škol
Sdílené a zážitkové čtení pro žáky 3. tříd ZŠ z knih regionálního autora B. Štégera spojené s návštěvou místního „hanáckého muzea“.

Sdílené čtení: Zuzanka a ježeček

Knihovna

MěKS Kojetín - Městská knihovnaVzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna

Zuzanka a ježeček
oddělení pro dětské čtenáře, pro školní družiny, Klub malých čtenářů z Polkovic, Klub malých čtenářů z Lobodic
Sdílené čtení spojené s výtvarnou dílničkou – výroba ježečka z papíru.

Literární kavárna s Lenkou Chalupovou

Beseda, přednáška

MěKS Kojetín - Městská knihovnaVzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna

Literární kavárna s Lenkou Chalupovou
25. října 2023 v 17.30 hodin, kavárna VIC (1. patro), pro širokou veřejnost
Do Kojetína přijede besedovat, již podruhé (poprvé v 2017), se svými čtenáři přerovská spisovatelka Lenka Chalupová.
L. Chalupová pracovala jako redaktorka pro Přerovský deník, TV Přerov, časopis MF Sedmička, v současné době je tiskovou mluvčí města Přerova. Napsala 12 knih, většina jejích příběhů je doprovázena temnou linkou či detektivní zápletkou s nečekaným rozuzlením. Píše knihy ze současnosti i nedávné minulosti, ve svých třech posledních knihách Svatojánské ořechy (2023), Páté jablko (2022) a Kyselé třešně (2020) se vrací do čtyřicátých a padesátých let minulého století a poutavě líčí osudy lidí z vesnic u Přerova. Kromě již zmíněných románů je autorkou také knih Začátek (2019), Liščí tanec (2018) – čtení na pokračování pro Český rozhlas bylo natočeno v roce 2021, Ptačí žena (2017), Tyrkysové oko (2016), Ledové střepy (2015), Pomněnkové matky (2014), Utopená (2013), Vosí hnízda (2009) a Neříkej mi vůbec nic (2004). Srdečně zveme!

Setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín

Knihovna

MěKS Kojetín - Městská knihovnaVzdělávací a informační centrum Kojetín - knihovna

Setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
1. listopadu 2023, kavárna VIC (1. patro)