Kalendář akcí knihovny

Už jsem čtenář: Knížka pro prvňáčka

Už jsem čtenář: Knížka pro prvňáčka

Knihovna

MěKS Kojetín - Městská knihovnaMěstská knihovna - dětské oddělení


Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky, do něhož přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

S prvňáčky pracujeme nad rámec obvyklých knihovnických činností - např. návštěva knihovny společná čtení, besedy s tvůrci knih apod.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je knížka pro prvňáčka“, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2019/2020 je to kniha spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan ze šuplíku. Díky SKIPu jsme získali knihy pro naše malé čtenáře za velmi přijatelnou cenu 20 Kč/ks. Letos, bohužel, nemůžeme knihy předat osobně, ale požádáme učitelky, aby tak učinily za nás.

Věříme, že v příštím roce bude situace příznivější.

Další informace můžete získat na stránkách SKIP.

Kam až dojedeš, aneb, Tajemstvím opředená místa Kojetína

Sportovní akce

MěKS Kojetín - Městská knihovnaMěstská knihovna - dětské oddělení

Verze pro dospělé, či děti v doprovodu dospělé osoby (pro děti známá akce, každoročně pořádaná).

Cyklistický výlet po stopách Bohumíra Štégera. Znáte kojetínské pověsti? Pokud si nejste jistí, přidejte se k nám! Zveme vás na společný literární cyklovýlet po blízkém okolí. Protáhneme se na čerstvém vzduchu, poznáme místa spjatá s místní historií, uslyšíme pověsti kojetínského rodáka a na vlastní oči uvidíme místa, o kterých píše.

Trasa:„Šprloch“ - Cholerák (hřbitov + rybníky) - lípa „Na spravedlnosti“ - Židovský hřbitov – setkání s pivovarníkem Rosenfeldem - „Špalír“ – sv. Hubert – „Vantroky“ a „Sifon“ Uhřičice - po Klášternici do Lobodic - lesem Včelínem za vílami na Račové  - „Král lesa“ – suché louky a loupeživý rytíř Drastil - Žabokrky...

Po celé trase budeme předčítat pověsti, vztahující se k danému místu.

Občerstvení: Lobodice, Bezměrov.

Trasu je možné kdykoliv opustit, nebo se naopak přidat. Předpokládaná délka trasy 30 km.

Každý pojedeme na vlastní nebezpečí, knihovna nenese žádnou odpovědnost za případná zranění a škody vzniklé během akce.

Sejdeme se v sobotu 13. 6. 2020 v 9.30 před budovou VIC. Těšíme se na vás!