Ceník služeb

Registrace čtenářů

dospělí 100 Kč
děti 50 Kč
jednorázová registrace 20 Kč
dospělí na pobočce MěK Kovalovice 30 Kč
děti a důchodci na pobočce MěK Kovalovice 20 Kč

Registrace platí 12 měsíců po sobě jdoucích od data zaplacení registračního poplatku.


Další a sankční poplatky

ztráta platného průkazu 10 Kč
poškození čárového kódu na dokumentu 10 Kč
podíl na úhradě poštovného a balného
za jednu zásilku MVS + cena stanovená zasílající knihovnou (úhrada při vrácení)
50 Kč

Čtenář bude na výši polatků za MVS upozorněn předem při objednávce MVS. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjčky MVS maximálně 3 dny před vypršením stanovené výpůjční doby. Knihy z MVS nelze prodloužit, pokud jsou na ně další rezervace. Knihovnám je MVS poskytována zdarma.


Upomínací poplatky

I. upomínka (děti do 15 let) 10 Kč
I. upomínka (dospělí) 20 Kč
II. upomínka (děti do 15 let) 15 Kč
II. upomínka (dospělí) 30 Kč
III. upomínka (děti do 15 let) 20 Kč
III. upomínka (dospělí) 50 Kč
IV. upomínka (děti do 15 let) 40 Kč
IV. upomínka (dospělí) 100 Kč

Knihy jsou půjčovány na 30 dnů. Před vypršením této lhůty může čtenář zažádat o prodloužení výpůjček. Prodloužit nelze knihy, na které jsou další rezervace čtenářů.
Pro vybírání sankčních poplatků za upomínky je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomínky. 


Ztráty a náhrady všobecných škod

při ztrátě knihy - poplatek za zpracování 20 Kč + cena knihy nebo vazby
při ztrátě časopisu nebo brožury cena časopisu nebo brožury
při poškození knihy nebo časopisu dle rozhodnutí vedoucí MěK

Kopírování a tisk

černobíle A4 - jednostranně 2 Kč
černobíle A4 - oboustranně 3 Kč

Internet

Pravidla poskytování služeb Internetu upravuje samostatný "Internetový řád" na internetovém pracovišti. Přílohou tohoto Internetového řádu je i samostatný ceník tisku z Internetu.


Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2016