Židovský koutek

Pro zájemce o historii židovské minority v Kojetíně je otevřen Židovský koutek v prostorách někdejší židovské synagogy.

Zájemci o tuto problematiku se mají možnost při prohlídce této malé expozice seznámit se stručnými dějinami židovské komunity v Kojetíně od jejího příchodu až do jejího hromadného nuceného odchodu ve čtyřicátých letech 20. století, kdy byli Židé systematicky a nelidsky likvidováni nacisty a jejich pomahači.

Vedle informačních panelů, na kterých jsou použity texty Františka Řezáče z knihy O židovské komunitě v Kojetíně, se může návštěvník seznámit i s historickými artefakty, které se dochovaly do dnešních dnů. Mezi nejvýznamnější patří například plechová deska s desaterem, která visela nad původním oltářem v synagoze nebo cylindr starosty židovské obce Simona Rosenfelda, který vykonával tuto funkci od roku 1881 do roku 1901, a byl také členem městského zastupitelstva v Kojetíně. Z původního vybavení se dochovalo obřadní umyvadlo. Návštěvník se zde může dozvědět co je to chanuka či Tóra a vzdát i čest všem umučeným židovským občanům Kojetína, kteří se už nikdy nevrátili zpět do rodného města. Vracejí se sem ale jejich potomci, čemuž jsme rádi. Nedávno tuto expozici i židovský hřbitov navštívila vnučka Bedřišky Weisskopfové, která zemřela v koncentračním táboře Osvětim.