Hrůzostrašné sklepení

Celoroční expozice ve sklepení budovy Vzdělávacího a informačního centra (Masarykovo náměstí 8, Kojetín).

Myšlenka využít sklepní prostory v budově Vzdělávacího a informačního centra se zrodila již před několika lety. Atmosféra sklepa přímo vybízela k vytvoření nějaké zajímavé expozice, která by Kojetín obohatila a stala se tak zároveň poutavou atrakcí nejen pro Kojetínské, ale i pro turisty.

Tato idea v nás zrála dlouho a v letošním roce jsme se rozhodli, že ji i fyzicky zrealizujeme. Nutno podotknout, že jsme se snažili využít potencionálu a zručnosti zaměstnanců MěKS, kteří výraznou část expozice vymysleli a následně zhotovili. Jak už napovídá samotný název, jedná se o atrakci, která má ve vás, návštěvnících, vzbudit strach. Ovšem ne strach v pravém slova smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že všechno je jen jako. Už od pradávna si lidé strach uměle navozovali vyprávěním hrůzostrašných historek, čímž se očišťovali
a učili se připravovat na strach opravdový, který každý z nás ve svém životě určitě už zažil. Z psychologického hlediska má takový uměle vytvořený strach člověka očišťovat a vyplavit mu jistou dávku adrenalinu, který nám v dnešním přemodernizovaném světě chybí. Jsou i teorie o tom, že člověk, který vidí zprostředkovaně nějakou hrůznou událost, je podvědomě rád, že se mu samotnému nestala.

Expozice Hrůzostrašné sklepení není nijak historicky podložena, ani spjata s Kojetínem, slouží jako atrakce a my doufáme, že tento úkol splní na výtečnou. O tom, že sklepení je využito smysluplně zatím svědčí i rekordní zájem veřejnosti, přes hodový víkend tuto expozici zhlédlo přes patnáct set návštěvníků. V dalších letech bychom chtěli využít i ostaní části sklepení, které máme v plánu doplňovat o další hrůzostrašná zákoutí. Přejeme všem návštěvníkům příjemnou a zároveň mrazivou zábavu.

Poděkování iniciátorům, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli - pracovníci MěKS Kojetín - Milan Zahradník, který vyrobil všechny dřevěné komponenty za pomoci svého tatínka,  Jakub Šírek, Jana Nováková, Kateřina Krčmařová a Hana Svačinová, které zhotovily a oblékly všechny postavy (Jirku M., Karla, bezhlavého Jaryna, kata Pečínku, Rihannu, Martu a Radima). Firmě HG Style za dodání molitanů na výrobu postav, Zdeňku Bartákovi za skutečnou truhlu a Ladičkovi Polákovi za postavu Marty.

Výstava otevřena celoročně. Autoři: pracovníci MěKS Kojetín.