Pěvecký soubor Cantas Kojetín se opět po roce zhostil pořadatele a zároveň účastníka setkání pěveckých souborů a sborů, jež v Kojetíně nese název „S písničkou se mládne“. Letošní čtvrtý ročník, který proběhl v sobotu 9. listopadu 2013, se mohl pyšnit vysokou účastí pěveckých těles - přehlídky se zúčastnilo celkem dvanáct sborů z moravských měst a obcí. Každý soubor, který uvedl moderátor Čestmír Novotný, se po svém představil ve vlastním dvacetiminutovém bloku - zpívaly se písně lidové, muzikálové, spirituálové, traditionálové, jazzové, popové, rockové, veselé, vážné i smutné, převážně „a capella“, ale i za doprovodu klavíru či kytary, zazněla čeština, hanáčtina, slovenština, angličtina, ruština, němčina, ale latina, vystupovalo se v divadelních kostýmech, sborových tričkách, svátečních šatech, ale i v krojích, jeviště střídal jeden sbor za druhým, ať už smíšený, ženský, mužský, ale i dětský.
A které soubory se v Kojetíně představily?

ZeSrandy Kroměříž - Komorní pěvecké sdružení starších a pokročilých, bylo založeno na Gymnáziu Kroměříž v září 2005 nebo 2006. Původně jich bylo asi šest. Sešli se během Dne otevřených dveří, a aby „zabili čas“, dali pár tónů a rozhodli se jen tak „ze srandy“, že vystoupí na vánočním koncertu studentského sboru jako hosté. Konkurence studentského sboru byla veliká, nechtěli si udělat ostudu, proto přípravu na koncert brali velmi zodpovědně. Stihli nacvičit asi čtyři skladby, kladouce důraz na precizní hudební provedení jakož i na "dramatické ztvárnění zpívaných skladeb". Hitem sezony mezi studentským publikem se stala píseň "Sedlák, sedlák...", ve které spoluúčinkoval kolega tělocvikář (příjmením Sedlák) na skateboardu, nebo „Lollipop“ (Lízátko), při které si přišlo na své i mlsné obecenstvo, nebo svižná vánočně laděná píseň „Maria Panna krmí děťátko“, kterou většinou prokládáme imitací zvuků zvířat (pod odborným vedením veterinářů Zavřela a Frkala, členů pěveckého sdružení). Složení pěveckého tělesa je různorodé: od vysokoškolských studentů přes učitele nejrůznějších oborů, profesionální hasiče, oční lékařku, veterináře, zubaře až k ženám v domácnosti, mnohdy ještě kojící. Mnozí členové Zesrandy získali lásku ke sborovému zpěvu právě v studentském pěveckém sboru. Tím je přirozeně zaručena kontinuita hudebního života kroměřížské školy. Zkoušky Zesrandy probíhají jedenkrát týdně na Gymnáziu. Repertoár sboru tvoří lidové písně, klasické kusy, spirituály, melodie z muzikálů, něco z jazzové klasiky, prostě všechno, co je určeno pro čtyř až pětihlasé sborové těleso. Jak vznikl název souboru si dnes málokdo z původních šesti členů pamatuje, důležité je, že nynějších zhruba třicet zpěváků zpívá vesele i vážně, ale hlavně vždy s velkým nasazením.

Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody Přerov - vznikl v roce 2006. Zpěváky jsou převážně studenti gymnázia, jejichž počet se postupně rozrostl z původních 13ti na přibližně 45. předloni se od sboru poprvé oddělilo přípravné oddělení pro nejmladší sboristy, v koncertním sboru tedy zbylo asi třicet pět zpěváků. Sbor se každoročně účastní mnoha soutěžních i nesoutěžních přehlídek. Jeho posledním velkým úspěchem bylo zlaté pásmo na Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů v Ostravě v dubnu 2011. Dále se sbor účastní např. soutěže Vánoční akordy v Ostravě, festivalu Opava cantat nebo soutěže Chrám i tvrz ve Vsetíně. Každoročně pořádá v Přerově několik koncertů a vystupuje na různých akcích školy. Letos v červnu natočil CD „Zpívej s námi dál“, které je jeho v pořadí už třetím diskem.

Pěvecký sbor Myšky Kroměříž - Dětský pěvecký sbor Myšky působí na Soukromé základní umělecké škole D-MUSIC Kroměříž a je přípravným sborem pro sbor Myši a myšáci. Přípravný sbor začal svou činnost v září roku 2011. V dubnu 2013 se sbor zúčastnil Krajské přehlídky školních pěveckých sborů, kde se umístil ve Zlatém pásmu.

Týnečáci Velký Týnec - Soubor byl před 25-ti lety založen Ladislavem Čecháčkem a jeho manželkou, kteří od začátku formovali a kultivovali členskou základnu. Činnost souboru je postavená na zvykoslovných námětech jako je: hanácká svatba v čuhácký dědině, dožátá a doobíraná, kácení máje, vodění medvěda, pochovávání basy, vánoční zvyklosti a písničky, čuhácké tance a písničky. Smyslem folklórního souboru ale není jen předávání tradičních zvyklostí. Soubor také funguje jako obrana proti soudu a trestu. Je místem, kde se schází ti, pro které je normální obléknout se do oblečení z 19. století. Za dobu svého působení uskutečnil soubor nespočet vystoupení a koncertů u nás i v zahraničí. Týnečáci, ve spolupráci s ostatními folklórními soubora na Hané jsou organizátory Hanáckých bálů v Olomouci, kterých už proběhlo dvacet, což je velmi potěšitelné. Soubor se skládá ze tří složek - zpěváci, tanečníci a hudebníci. Představila se nám jeho pěvecká část pod vedením Jana Malíčka. Vedoucím souboru je pan Teimer.

Carmen Zábřeh na Moravě - Smíšený pěvecký sbor Carmen byl založen v roce 1993 při kostele sv. Antonína Paduánského v Třeštině. Po několika organizačních proměnách a spojení s jinými sbory se soubor Carmen postupně rozrostl na současných 35 pěvců a působí jako občanské sdružení se sídlem v Úsově především na Zábřežsku. Členové se k pravidelným zkouškám (3 hodiny týdně) a vystoupením sjíždějí např. z Bouzova, Mohelnice, Zábřeha, Úsova, Kamenné, Troubelic či Libiny. Sbor pod vedením sbormistrů Jiřího Nováka a manželů Ozorovských studuje a provádí latinské, byzantské, české, německé, italské a anglické mešní a duchovní skladby různých období a cappella i s nástrojovým doprovodem, spirituály, židovské písně, transkripce popmusic a úpravy písní lidových. Do podvědomí posluchačů se soubor zapsal zejména dlouholetým studiem a pravidelným uváděním skladeb z pravoslavné liturgie. Sbor Carmen doprovází zpěvem bohoslužby v chrámech různých církví a vystupuje na různých kulturních akcích pořádáných obcemi. Účastní se festivalů sborové tvorby jako např. Těšínský vokální festival. Spolupracuje i s externími hudebními tělesy jako např. orchestr a sbor při ZUŠ Přerov a ZUŠ Loštice, komorní orchestr Collegium musicum Mohelnice, Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta Zábřeh, Pěvecké sdružení moravských učitelů aj. V rámci spolupráce s Řádem sv. Huberta se sídlem na Kuksu se podílí na hudebních produkcích při svatohubertských slavnostech pořádaných tímto řádem (Kuks, Praha).

Ženský pěvecký sbor Otrokovice - Ženský pěvecký sbor vznikl v Otrokovicích v roce 1967 z původního smíšeného sboru, jehož vedoucím byl pan Evžen Valový, tehdejší ředitel LŠU. Dirigentkou Ženského pěveckého sboru se stala paní Marie Vondráčková, učitelka klavíru na LŠU. Po jejím odchodu se sboru ujal Jaroslav Zimák, který pro sbor rovněž upravil nebo i složil řadu písní. Od začátku letošního roku je dirigentem sboru Mgr. Marek Obdržálek. Sbor je čistě amatérským sborem, který účinkoval nejen doma, ale i v zahraničí. Repertoár sboru tvoří klasické i církevní sbory, ale i písně lidové a populární. Trvalé zázemí má sbor v budově Městského úřadu v Otrokovicích a město Otrokovice podporuje činnost sboru i finančně.

Štabarc Tečovice a ženy z Tečovic - Mužský sbor ŠTABARC spolu s ženským sborem jsou součástí Tečovského folklorního sdružení, které bylo založeno na obnovu folkorních tradic v obci Tečovice. Mužský sbor vznikl před čtyřmi lety a je složen z příznivců folkloru a milovníků vína. Ženy spolu zpívají druhým rokem.
Tečovice se nachází v těsné blízkosti Zlína a to na rozhraní oblastí Slovácka, Valašska a Hané. Našim srdcím je nejbližší Slovácko a tak většina písniček, které zpíváme, pochází především z této oblasti.

Rosénka z Rožnova pod Radhoštěm - Tento smíšený pěvecký sbor byl založen při Klubu seniorů v Rožnově p. R. v dubnu roku 2010. Současný počet členů se ustálil na čísle třicet. Sbor vystupuje při různých příležitostech - koncerty, vernisáže výstav. Soubor vystupuje občas i s cimbálovou muzikou nebo se souborem Valášek a bývá tak nedílnou součástí různých slavností v Rožnově a okolí.

Moravan Kroměříž - V roce 1862 se z německy orientovaného čtenářského sdružení Casino v Kroměříži odtrhla část členů, kteří utvořili vlastní český čtenářský spolek, který dostal později jméno Občanská beseda. V čele tohoto klubu stál mecenáš JUDr. Jan Kozánek. Později se ve spolku založila pěvecko-hudební sekce, který se pozdější proměnil ve spolek Moravan. Začínal pouze jako mužský pěvecký sbor. Hned v roce 1871 byl v Kroměříži založen ženský pěvecký sbor Vlastimila. Sbor Vlastimila se k Moravanu později připojil. Působí dosud. A jeho minulost je spojena s významnými jmény jako byl Antonín Dvořák či Leoš Janáček.

Domácí pěvecký soubor Cantas  - Pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Jeho historie sahá do roku 2002 - v té době působil v Kojetíně dětský pěvecký soubor Solasido Kojetín. Po koncertu pěveckého kroužku Solasido se nadchlo několik nadějných zpěváků z řad dospělých a na podzim roku 2002 vznikl pěvecký soubor pro mládež a dospělé s názvem Cantas. Zpočátku bylo mládežníků a dospělých jenom hrstka, ale brzy se soubor rozrostl. Tak začaly soubory Solasido a Cantas vystupovat společně. V současné době v souboru pracuje na třicet zpěvaček, které realizují každoročně několik koncertů v Kojetíně a blízkém i dalekém okolí. Pravidelně v době adventní jezdí členky souboru rozdávat radost a písničkou potěšit obyvatele domů se zvláštním režimem Strom života a Barborka v Kroměříži i Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích. V červnu 2010 nazpívaly, natočily a vydaly v pořadí třetí CD s názvem "Dávno se známe...", které na stejnojmenném koncertě v Kojetíně pokřtil přerovský zpěvák Pavel Novák ml. Sbormistryní, vedoucí a hnacím motorem pěveckého souboru je Zuzana Zifčáková, která zároveň soubor doprovází hrou na klávesy. Dirigentskou taktovku drží Renata Vozková z Kroměříže.

Samotný závěr pěveckého setkání vyplnila společná píseň „V temné džungli / Lion Sleeps Tonight“, kterou si premiérově, bez nácviku a společně zazpívaly všechny zúčastněné soubory.
Po oficiální části následovalo posezení a volná zábava. Městské kulturní středisko Kojetín a pěvecký soubor Cantas děkují všem zainteresovaným za nádherně prožité zpěvankové odpoledne, podvečer, večer i noc čtvrtého pěveckého setkání. Opět jsme v Kojetíně dokázali, že se s písničkou opravdu mládne!


Příští rok nashledanou při zpěvankovém pátém ročníku!
Foto od Pavla Bartoška z Tečovic: ZDE
Foto od Jany Večeřové z Kojetína: ZDE  

Přiložené soubory
PDF Plakát PDF dokument 776.78 kB