Městské kulturní středisko Kojetín a pěvecký soubor Cantas zrealizovaly 2. ročník Setkání pěveckých souborů Kojetín 2011 "S písničkou se mládne", které se uskutečnilo v sále Sokolovny Kojetín v sobotu 12. listopadu 2011 od 13 hodin za účasti šesti pěveckých souborů: Entuziasté Přerov, Prima nota Gymnázium Kojetín, Pěvecký sbor Gymnázia J. Škody Přerov, Pěvecký sbor Smetana Hulín, Cantas MěKS Kojetín a Zesrandy Kroměříž.
Přerovská hudební společnost Entuziasté má za sebou již čtyřicet let své existence. Souborem prošla během uplynulých let celá řada známých muzikantů. Pro skupinu jsou charakteristické vícehlasy a početné obsazení.

Komorní sbor Prima nota působí na Gymnáziu Kojetín už několik let a většinu zpěváků tvoří děvčata. Lze říct, že činnost je tzv. kontinuální, to znamená, že plynule pokračuje bez z větších problémů s úbytkem hlasů odcházejících studentek maturitních ročníků. Vhledem k dojíždění členů sboru se činnost omezuje pouze na dobu školního vyučování, což není ideální a neumožňuje nacvičit program odpovídající třeba samostatnému celovečernímu vystoupení. Přesto se snažíme připravit v každém školním roce nový krátký program, který uplatníme při pravidelných akcích, jako jsou vánoční a veřejné akademie, předávání maturitních vysvědčení, popřípadě při jiné příležitosti, třeba takové, jako je dnešní „Přehlídka“. Hlavním smyslem ale je přilákat studenty k vícehlasému zpívání a inspirovat je k dalším činnostem v tomto oboru zájmové činnosti. Program je většinou složen ze skladeb z různých dob a stylů, takže se objeví vícehlasé úpravy lidových písní, hudba duchovní, spirituály i písně tzv. populární. Většinou a capella [akapela], ale také s instrumentálním doprovodem.

Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody Přerov vznikl v roce 2006. Zpěváky jsou převážně studenti gymnázia, jejichž počet se postupně rozrostl z původních 13ti na přibližně 45. Letos se však od sboru poprvé oddělilo přípravné oddělení pro nejmladší sboristy, v koncertním sboru tedy zbylo asi třicet pět zpěváků. Sbor se každoročně účastní mnoha soutěžních i nesoutěžních přehlídek. Jeho posledním velkým úspěchem bylo zlaté pásmo na Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů v Ostravě v dubnu 2011. Dále se sbor účastní např. soutěže Vánoční akordy v Ostravě, festivalu Opava cantat nebo soutěže Chrám i tvrz ve Vsetíně. Každoročně pořádá v Přerově několik koncertů a vystupuje na různých akcích školy. Letos v červnu natočil CD „Zpívej s námi dál“, které je jeho v pořadí už třetím diskem.

Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín od začátku jeho existence vede sbormistryně Lenka Polášková. Tento mladý sbor dnes čítá 39 členů a jeho repertoár tvoří desítky skladeb všech uměleckých směrů a slohových období. Zahrnuje díla duchovní hudby, úpravy lidových i populárních písní a spirituály. Ročně absolvuje kolem patnácti koncertů a vystoupení při významných příležitostech. V rámci spolupráce se sbory v dalších městech jako jsou Třinec, Moravské Budějovice, Bojkovice, Uherské Hradiště, Mödling u Vídně a další organizuje společné koncerty. Největšími úspěchy pěveckého sboru byl v roce 2002 zisk zlaté medaile a v roce 2004 stříbrné a zlaté medaile na mezinárodní soutěži MUNDI CANTAT (Svátky písní) v Olomouci.

Domácí pěvecký soubor Cantas pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Jeho historie sahá do roku 2002 - v té době působil v Kojetíně dětský pěvecký soubor Solasido Kojetín. Po koncertu pěveckého kroužku Solasido se nadchlo několik nadějných zpěváků z řad dospělých a na podzim roku 2002 vznikl pěvecký soubor pro mládež a dospělé s názvem Cantas. Zpočátku bylo mládežníků a dospělých jenom hrstka, ale brzy se soubor rozrostl. Tak začaly soubory Solasido a Cantas vystupovat společně. V současné době v souboru pracuje na třicet zpěvaček, které realizují každoročně dva koncerty v Kojetíně. Soubor zajíždí zpívat i do okolních obcí a měst. Pravidelně v době adventní jezdí členky souboru rozdávat radost a písničkou potěšit obyvatele domů se zvláštním režimem Strom života a Barborka v Kroměříži i Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích. V červnu 2010 nazpívaly, natočily a vydaly v pořadí druhé CD s názvem "Dávno se známe...", které na stejnojmenném koncertě v Kojetíně pokřtil přerovský zpěvák Pavel Novák ml. Sbormistryní, vedoucí a hnacím motorem pěveckého souboru je Zuzana Zifčáková, která zároveň soubor doprovází hrou na klávesy. Dirigentskou taktovku drží Renata Vozková z Kroměříže.

Zesrandy, komorní pěvecké sdružení starších a pokročilých, bylo založeno na Gymnáziu Kroměříž v září 2005 nebo 2006. Původně jich bylo asi šest. Sešli se během Dne otevřených dveří, a aby „zabili čas“, dali pár tónů a rozhodli se jen tak „ze srandy“, že vystoupí na vánočním koncertu studentského sboru jako hosté. Konkurence studentského sboru byla veliká, nechtěli si udělat ostudu, proto přípravu na koncert brali velmi zodpovědně. Stihli nacvičit asi čtyři skladby, kladouce důraz na precizní hudební provedení jakož i na "dramatické ztvárnění zpívaných skladeb". Hitem sezony mezi studentským publikem se stala píseň "Sedlák, sedlák...", ve které spoluúčinkoval kolega tělocvikář (příjmením Sedlák) na skateboardu, nebo „Lollipop“ (Lízátko), při které si přišlo na své i mlsné obecenstvo, nebo svižná vánočně laděná píseň „Maria Panna krmí děťátko“, kterou většinou prokládáme imitací zvuků zvířat (pod odborným vedením veterinářů Zavřela a Frkala, členů pěveckého sdružení). Složení pěveckého tělesa je různorodé: od vysokoškolských studentů přes učitele nejrůznějších oborů, profesionální hasiče, oční lékařku, veterináře, zubaře až k ženám v domácnosti, mnohdy ještě kojící. Mnozí členové Zesrandy získali lásku ke sborovému zpěvu právě v studentském pěveckém sboru. Tím je přirozeně zaručena kontinuita hudebního života kroměřížské školy. Zkoušky Zesrandy probíhají jedenkrát týdně na Gymnáziu. Repertoár sboru tvoří lidové písně, klasické kusy, spirituály, melodie z muzikálů, něco z jazzové klasiky, prostě všechno, co je určeno pro čtyř až pětihlasé sborové těleso. Jak vznikl název souboru si dnes málokdo z původních šesti členů pamatuje, důležité je, že nynějších zhruba třicet zpěváků zpívá vesele i vážně, ale hlavně vždy s velkým nasazením.

Samotný závěr pěveckého setkání vyplnila lidová píseň "Ja-da, ja-da", kterou si premiérově, bez nácviku a společně zazpívaly všechny zúčastněné soubory. Po oficiální části následovalo posezení a volná zábava.
Pěvecký soubor Cantas při Městském kulturním středisku v Kojetíně, organizátor setkání, děkuje všem zúčastněným pěveckým souborů, sborům a seskupením, že neváhaly a přijaly pozvání a obohatily program setkání, koneckonců, bez nich by se přehlídka nekonala! Poděkování také patří všem divákům, kteří přišli pěvecké soubory podpořit a moderátorovi Kubovi Šírkovi. Všichni společně jsme prožili příjemně strávený den s písničkou a podařilo se nám naplnit motto "S písničkou se mládne". více foto na rajce.net