Městské kulturní středisko Kojetín a pěvecký soubor Cantas zrealizovaly 3. ročník Setkání pěveckých souborů Kojetín 2012 "S písničkou se mládne", které se uskutečnilo v sále Sokolovny Kojetín v sobotu 28. dubna 2012 od 13 hodin za účasti pěti pěveckých souborů: Entuziasté Přerov, dětský sbor Myši a myšáci ZUŠ D-Music Kroměříž, Klub seniorů Rosénka Rožnov p. R., Pastelky SONS Kyjov a pěvecký sboubor Cantas MěKS Kojetín.

Přerovská hudební společnost Entuziasté má za sebou již čtyřicet let své existence. Souborem prošla během uplynulých let celá řada známých muzikantů. Pro skupinu jsou charakteristické vícehlasy a početné obsazení.

Dětský sbor Myši a myšáci ZUŠ D-Music Kroměříž vznikl v září roku 2010. Většinu zpěváků tvoří žáci Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž. Ale není to podmínka, soubor je otevřen všem zájemcům, kteří si chtějí zazpívat. V dubnu 2011 se sbor zúčastnil Krajské přehlídky školních pěveckých sborů, kde se umístil ve stříbrném pásmu a v prosinci téhož roku na soutěži Vánoční akordy Ostrava získal bronzové pásmo.

Pěvecký soubor Rosénka Rožnov p. R. - tento smíšený pěvecký sbor byl založen při Klubu seniorů v Rožnově p. R. v dubnu roku 2010. Současný počet členů se ustálil na čísle třicet. Sbor vystupuje při různých příležitostech - koncerty, vernisáže výstav....

Pastelky SONS Kyjov zpívají pod hlavičkou Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v České republice, oblastní odbočky v Kyjově. Posláním této organizace je sdružovat těžce zrakově postižené občany a jejich příznivce, hájit jejich oprávněné zájmy, zmírňovat negativní důsledky zrakového postižení. Organizace poskytuje služby bez rozdílu všem, kteří z důvodu svého zrakového postižení potřebují pomoc. Kyjovský sbor Pastelky vznikl před čtyřmi lety víceméně náhodou, když členové kyjovské odbočky nacvičovali vystoupení na Tyfloart. Od té doby se čtrnáct nevidomých a slabozrakých zpěváků pod vedením harmonikáře Pavla Švorby schází každý týden. Když se blíží důležité vystoupení, nacvičují i častěji. Zpívají slovácké písničky a vše prokládají vtipnými průpovídkami. Jsou nadšeně vítáni na různých besídkách, oslavách a plesech. Po nezapomenutelném vystoupení na letošním karlovarském Tyfloartu se Pastelky v září prosadily také na pěveckém festivalu Nad oblaky, pořádaném letos potřetí v Olomouci. Porotu této celostátní soutěže pro tělesně a mentálně postižené talenty zaujali specifickým projevem, z něhož je cítit jadrnost a radost ze života. Díky tomu si Pastelky z Olomouce do Kyjova odvezly Cenu kmotry festivalu Kateřiny Kornové.

Domácí pěvecký soubor Cantas pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Jeho historie sahá do roku 2002 - v té době působil v Kojetíně dětský pěvecký soubor Solasido Kojetín. Po koncertu pěveckého kroužku Solasido se nadchlo několik nadějných zpěváků z řad dospělých a na podzim roku 2002 vznikl pěvecký soubor pro mládež a dospělé s názvem Cantas. Zpočátku bylo mládežníků a dospělých jenom hrstka, ale brzy se soubor rozrostl. Tak začaly soubory Solasido a Cantas vystupovat společně. V současné době v souboru pracuje na třicet zpěvaček, které realizují každoročně dva koncerty v Kojetíně. Soubor zajíždí zpívat i do okolních obcí a měst. Pravidelně v době adventní jezdí členky souboru rozdávat radost a písničkou potěšit obyvatele domů se zvláštním režimem Strom života a Barborka v Kroměříži i Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích. V červnu 2010 nazpívaly, natočily a vydaly v pořadí druhé CD s názvem "Dávno se známe...", které na stejnojmenném koncertě v Kojetíně pokřtil přerovský zpěvák Pavel Novák ml. Sbormistryní, vedoucí a hnacím motorem pěveckého souboru je Zuzana Zifčáková, která zároveň soubor doprovází hrou na klávesy. Dirigentskou taktovku drží Renáta Vozková z Kroměříže.

Samotný závěr pěveckého setkání vyplnila lidová píseň "Jede sedlák do mlejna", kterou si premiérově, bez nácviku a společně zazpívaly všechny zúčastněné soubory. Po oficiální části následovalo posezení a volná zábava.
Pěvecký soubor Cantas při Městském kulturním středisku v Kojetíně, organizátor setkání, děkuje všem zúčastněným pěveckým souborů, sborům a seskupením, že neváhaly a přijaly pozvání a obohatily program setkání, koneckonců, bez nich by se přehlídka nekonala! Poděkování také patří všem divákům, kteří přišli pěvecké soubory podpořit a moderátorovi Kubovi Šírkovi. Všichni společně jsme prožili příjemně strávený den s písničkou a podařilo se nám naplnit motto "S písničkou se mládne". více foto na rajce.net

Přiložené soubory
PDF Plakát PDF dokument 341.82 kB