1. ročník setkání pěveckých souborů Kojetín 2010 s optimistickým názvem "S písničkou se mládne" se konal za účasti tří pěveckých souborů - Moravští madrigalisté Kroměříž, Smetana Hulín a Cantas Kojetín.
Na úvod a na zahájení 1. ročníku zazněla slova, jak a proč vznikl nápad uspořádat v Kojetíně setkání pěveckých souborů: "Kojetínská kultura je velmi bohatá na zájmové soubory, v kterých se dobrovolně sdružují lidé se stejnými zájmy a nadšením. Pilně pracují celý rok a o své výsledky a úspěchy se chtějí logicky podělit i s ostatními. Aby nezůstali izolováni od světa, samozřejmě navazují kontakty a přátelství s lidmi naladěnými na stejnou vlnu. Hanáci z národopisné Hanácké besedy se s ostatními soubory pravidelně setkávají na Hanáckém bále nebo na národopisné přehlídce v rámci Kojetínkých hodů. Divadelníci z Hanácké scény úročí svou práci na březnové soutěžní postupové přehlídce divadelních souborů Divadelní Kojetín, které se účastní několik souborů z celé Moravy. Country tanečníci z Lucky While si zase své příznivce zvou na Country bály a taneční semináře. Výtvarníci tvůrčí skupiny Signál 64 po celý rok propůjčují galerii několika malířům a výtvarníkům z okolních i dalekých měst. A aby tedy zpěvačky z pěveckého souboru Cantas nepřišly zkrátka a nezůstaly pozadu, zrodila se myšlenka, uspořádat v našem městě přehlídku pěveckých souborů, která by měla být především setkáním, poznáním, navázáním kontaktů, srovnáním práce s jinými soubory, povzbuzením pro sbormistry a příjemnou událostí pro všechny zúčastněné."
V sobotu jsme všichni prožili krásné zpěvankové odpoledne, které zahájilo vystoupení Moravských madrigalistů z Kroměříže.
Tento komorní smíšený pěvecký sbor vznikl v Kroměříži v roce 1961 z podnětu hudebního historika PhDr. Jiřího Šafaříka. Původním záměrem byla interpretace renesanční a barokní vokální tvorby, ale záhy sbor rozšířil svůj repertoár o díla všech slohových epoch až po současnost. Úspěchy u domácího obecenstva, umístění na předních místech v soutěžích a příznivé hodnocení odborné kritiky našly brzy odezvu i v cizině. A tak vedle stovek koncertů ve vlasti mají dnes Moravští madrigalisté na svém kontě více než dvě desítky zahraničních zájezdů. Zpívali opakovaně v Polsku, Spolkové republice Německo, Rakousku, Francii, vystupovali v Itálii, Maďarsku, Rumunsku, Dánsku a Velké Británii. Nastudovali bezmála 250 skladeb, od úprav lidových písní až po osmihlasá moteta J. S. Bacha. Při provádění vokálně instrumentálních děl stáli za dirigentským pultem Dr. Zbyněk Mrkos, Miloš A. Machek, Udo-R. Follert (SRN). Natáčeli vícekrát pro rozhlas, televizi i gramofonové desky. Několik skladatelů jim svá díla věnovalo. Jako profesionální hlasový pedagog pracuje dlouhá léta se sborem profesorka brněnské konzervatoře Blanka Chládková. Dr. Šafařík řídil sbor celých 29 let, po něm převzal vedení krátce F. Lavička. Od roku 1992 stojí v čele Moravských madrigalistů vynikající flétnista, skladatel a dirigent Mgr. Radek Dočkal. Sbor můžeme zařadit do kategorie poloprofesionálních díky profesionálnímu uměleckému, dramaturgickému a hlasovému vedení. Sbor vyniká především kultivovanou pěveckou technikou vyzrálých hlasů s vzácně vyrovnaným zastoupením v ženských a mužských hlasech.

V pořadí jako druhé pěvecké těleso vystoupil smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín.
Sborový zpěv má v Hulíně již dlouhou tradici. První pěvecký sbor Smetana byl smíšený a vznikl počátkem třicátých let minulého století, až později se z něho stal sbor s výhradně mužským obsazením. Dirigenty sboru byli v té době Antonín Kašper, Antonín Procházka a František Zapletal. Kromě vlastní koncertní činnosti sbor také spolupůsobil s místními ochotníky zejména v operetách, které obohacovaly kulturní život hulínských občanů. Znovu byl smíšený pěvecký sbor Smetana obnoven v září 1999. Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín od začátku jeho existence vede sbormistryně Lenka Polášková. Tento mladý sbor dnes čítá 39 členů a jeho repertoár tvoří desítky skladeb všech uměleckých směrů a slohových období. Zahrnuje díla duchovní hudby, úpravy lidových i populárních písní a spirituály. Ročně absolvuje kolem patnácti koncertů a vystoupení při významných příležitostech. V rámci spolupráce se sbory v dalších městech jako jsou Třinec, Moravské Budějovice, Bojkovice, Uherské Hradiště, Mödling u Vídně a další organizuje společné koncerty. Největšími úspěchy pěveckého sboru byl v roce 2002 zisk zlaté medaile a v roce 2004 stříbrné a zlaté medaile na mezinárodní soutěži MUNDI CANTAT (Svátky písní) v Olomouci.

Jako poslední účastník setkání se představil domácí pěvecký soubor Cantas Kojetín.
Počátky činnosti pěveckého souboru Cantas sahají do roku 2001. V té době vznikl jako první dětský pěvecký kroužek Solasido pod hlavičkou MěDDM Kojetín. Během roku 2001 - 2002 uvedl soubor Solasido několik kombinovaných koncertů ve spolupráci s pěveckým souborem Klíček ZŠ Zachar Kroměříž. Po koncertech pěveckého kroužku Solasido se nadchlo několik nadějných zpěváků z řad dospělých a na podzim roku 2002 vzniká pěvecký soubor pro mládež a dospělé Cantas. Zpočátku bylo mládežníků a dospělých jenom hrstka, ale brzy se soubor rozrostl. Tak začaly soubory Solasido a Cantas vystupovat společně již bez kroměřížského souboru Klíček pod hlavičkou MěDDM Kojetín. Na podzim roku 2003 začal soubor pracovat pod novou hlavičkou. Pod svá křídla je vzalo Městské kulturní středisko Kojetín. Každý rok pěvecký soubor Cantas zrealizuje dvě koncertní pásma (jarní a vánoční), s kterými vystupuje jak na domácí kojetínské půdě, ale také v Přerově, Kroměříži a Zborovicích. Cantas  Nezapomenutelné a hojně navštěvované byly koncerty "Glory Halleluja", "Chodci nebo poutníci", "Stejně bych oknem za muzikou plách´", "Sliby se maj´plnit o Vánocích", "Každý si nese své břímě", "Toulavý boty", "Pastýři, nespěte..." a "Dávno se známe...". V roce 2010 vydal soubor společně s pěveckým sborem ZŠ Želatovská Přerov CD s názvem "Dávno se známe". Sbormistrem pěveckého souboru je Zuzana Zifčáková, která je zároveň korepetitorem i dirigentem.

Závěrečnou tečku za setkáním učinili všichni účastníci z pěveckých souborů - Moravští madrigalisté, Smetana Hulín a Cantas Kojetín, kteří si společně zazpívali písničku oslavující zpěv, veselí a radost ze života s příznačným názvem „Un poquito cantas“.

Podzimní sobotní přehlídka odstartovala krásnou tradici listopadových pěveckých setkání. Doufáme, že se v Kojetíně příští rok opět setkáme ve stejném složení a v příštích letech se k nám přidá ještě více pěveckých souborů. Poděkování patří holkám z Cantasu v čele se Zuzkou Zifčákovou za perfektně zvládnuté role jak hostitelů, tak i účastníků. Ze srdce děkujeme všem zpěvákům a zpěvačkám, kteří nám v Kojetíně dokázali, že heslo přehlídky nelže a že s písničkou se opravdu mládne!

Přišlo na MěKS Kojetín: Zdravím, děkujeme za bezvadnou akci! Věřím, že mluvím za všechny, že se Vám povedlo navodit přátelskou atmosféru, pohodu a spontánnost. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit. Snad nám prominete trochu vážnější repertoár i trošku opatrnou náladu, přece jen se pohybujeme hodně v duchovním prostředí, kde se tak veselé a podařené akce příliš nepořádají :-) Máme se od Vás co učit a proto se těšíme na další setkání.
Mějte se moc krásně a ať se Vám i sboru nejen v hudbě daří!
S pozdravem Jan Brada, Moravští madrigalisté, komorní smíšený pěvecký sbor

Přiložené soubory
PDF Plakát PDF dokument 328.6 kB