Socha svatého Floriánka v Uhřičicích

Obec Uhřičice leží na pravé straně řeky Moravy, 2 km severně od města Kojetína, při silnici z Kojetína na Prostějov. Ve středu obce Uhřičic, který je mimo uvedenou silnici, se sbíhají v jeden bod tři ulice kamennými kostkami vydlážděné, je prostranství, kde stojí již od roku 1742, vzácná socha svatého Floriána, její název je z latinského výrazu FLORIANUS.

Socha svatého Floriánka v Uhřičicích

Obec Uhřičice leží na pravé straně řeky Moravy, 2 km severně od města Kojetína, při silnici z Kojetína na Prostějov. Ve středu obce Uhřičic, který je mimo uvedenou silnici, se sbíhají v jeden bod tři ulice kamennými kostkami vydlážděné, je prostranství, kde stojí již od roku 1742, vzácná socha svatého Floriána, její název je z latinského výrazu FLORIANUS.

Hodnotné barokní dílo, vytvořené rukou olomouckého sochaře Antonína Heinze, je obehnáno nízkým železným okrasným zábradlím ve tvaru osmiúhelníku, z jehož pomyslného středu vyčnívá do výše pěti a půl metru patron obce svatý Florián posazený spolu se třemi andělíčky na mohutný podstavec. Tato podpůrná část sousoší je lemována třemi plochami, na nichž jsou znázorněny výjevy související s postavou svatého Floriána. Na čelní ploše podstavce je tedy reliéf vykreslující dvě osoby v souboji s ohněm, což je symbolem světcovy ochrany proti tomuto živlu, které se však původně vykládalo jako hašení požáru lidské nenávisti a zloby. Napravo od přední plochy, je na druhé ploše podobizna člověka, jehož jméno je pod ní písmeny S.Ioannes Babtista vyryto. Na zbývající třetí ploše piedestalu je napsaný latinský nápis Ph. Vhrziczi Censes erexe Rvnht Honori Svimagnidivi Fatroni Ignis, který vyjadřuje, jak si Uhřičičtí váží Floriánových ochranných křídel. Hraničním liniím mezi jednotlivými plochami podstavce dominují ornamenty ve tvaru lastury zvanými mušle.

Střední pásmo objektu vyplňují symboly barokního slohu, tedy tři buclatí andělé držící v rukou kusy jednoduchého oděvu obepínajícího jejich těla. Dva z nich umístění po stranách se nacházejí ve stoje, zatímco prostřední ztělesněnec dobra je na podstavci posazen. Pohledy celé trojice se upínají vzhůru k nejdůležitějšímu členovi sousoší svatému Floriánovi.

Svatý Florián je skutečnou historickou postavou, který kvůli vyznávání tehdy ještě nepovolené křesťanské víře přišel o post správce římské provincie. Projevil však sílu ducha a svého přesvědčení se ani po opakovaném mučení nevzdal, na konec byl roku 304 našeho letopočtu svržen s mlýnským kamenem kolem krku do řeky Enže. Po mnohaletém putování se jeho ostatky nadobro usadily v Krakově. Polsko si jej zvolilo za svého patrona, a jeho památku uctívají 4. května stejně jako všichni hasiči, kominíci a zedníci.

Na samém vrcholu významné obecní památky se impozantně vypíná svatý Florián který v pravé ruce drží kopí s pozlaceným hrotem a korouhví. Levou rukou vylévá vodu z vědra na dům v plamenech. Oděn je do římského brnění a mírně se vytáčí napravo a pohledem sleduje účinky vody na oheň v budově, kterou oheň převyšuje. Mírně skloněná hlava je pokryta přilbou kompletující výstroj vojáka římského impéria.

Bohumil Kyselý