Pohlednice Kojetína - druhá část

Pohlednice ze soukromé sbírky Josefa Bibra a depozitáře Městského muzea MěKS Kojetín...

(Uveřejněno se souhlasem majitele... Popisky budou doplněny.)


Část pohlednic byla otištěna v knize - Jiří Šírek, Josef Bibr: Kojetín na starých pohlednicích


POHLEDNICE KOJETÍNA

Pohlednice Popis Pohlednice Popis
   
   
Nákladem Českomoravských podniků tiskařských a vydavatelských v Brně, Kiosk 7. Neprošlá poštou, kolem roku 1925. Nádvoří kojetínského cukrovaru postaveného v roce 1869, jehož poslední kampaň proběhla v roce 2007, v následujícím roce byl zlikvidován. Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1925. Radniční náměstí s domem hodináře Živného, stojícího v místech bývalé Vyškovské brány. (dnešní náměstí Míru, vlevo dárkové zboží, vpravo škola)
   
   
   
Nákl. Bohumír Veselý, knihkupectví v Kojetíně. Prošlá poštou v roce 1916. Radniční náměstí s ozdobnými fasádami měšťanských domů. (náměstí Míru od radnice)  
  Nákl. Fl. Ježek, papírnictví. prošlá poštou v roce 1931. Původní domky Hasičské ulice.(Husova ulice)
   
   
   
  Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1942. Kuzníkova ulice s nově postavenými domy v třicátých letech minulého století. Pohled z cukrovaru. Vlevo budova nádraží.
Grafo Čuda Holice v Č. Prošlá poštou v roce 1943. Okénková pohlednice jednotlivých částí Kojetína z období protektorátu s dvojjazyčným textem.  
  A. Vlačilík, Kojetín 1906. Prošlá poštou v roce 1907. Pohlednice jako poštovní poukázka
   
   
   
A. Vlačilík, Kojetín. Prošlá poštou v roce 1905. Pivovarské náměstí, vlevo nově postavený hotel Pivovar, vpravo budova Občanské záložny, dnes pošta.  
Nákl. Rud. Filipová, papírnictví, kojetín. prošlá poštou v roce 1934. Pivovarské náměstí z horní částí Tržního náměstí. (nám. Dr. E. Beneše)  
Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1935. Trh před hotelem Pivovar. (nám. Dr. E. Beneše)  
   
   
  Nakl. Florian Ježek, Kojetín. Prošlá poštou v roce 1916. Kojetínské náměstí s původními měšťanskými domy.
   
  A. Vlačilík, Kojetín 1912. Prošlá poštou v roce 1914. Kojetínské náměstí.
   
   
   
   
   
  Nákl. Bohumír Veselý, knihkupectví Kojetín. Neprošlá poštou, kolem roku 1930. Okresní dům přestavený v roce 1911. Dříve hostinec U Zlatého kříže, v němž maloval Josef Mánes kojetínské Hanačky. (Vzdělávací a informační centrum na Masarykově náměstí)
   
   
   
   
   
   
  J. Paušman, fotograf, Třebíč. Neprošlá poštou, kolem roku 1920. Pekařství Antonína Pešínky na rohu Tvorovské ulice a městské části V Drahách. Později pekárna Karla Křípala. Na domovním štítě údaje: "Založeno 1908, obchod zbožím smíšeným a prodej lahvového piva a kořalky". Dole park V Drahách, dnešní náměstí Svobody.
   
   
Nákladem Flor. Ježka, papírnictví v Kojetíně. Prošlá poštou v roce 1919. Kojetínské náměstí s portréty T. G. Masaryka a T. W. Wilsona.  
Dle fot. Atel. J. Rezek, Praha, Václav. nám. 59, Nákl. F. Peštukové. Prošlá poštou kolem roku 1930. Ulice Bedy Dudíka a Čsl. legií v městské části Lešetín.  
  A. Vlačilík, Kojetín. Prošlá poštou v roce 1908. Plastická pohlednice se znakem Kojetína a Moravy.
   
A. Vlačilík, Kojetín 1908. Prošlá poštou v roce 1915. Lázně Na Hrázi a původní dřevěný mlýn. A. Vlačilík, Kojetín. Prošlá poštou v roce 1910. Kojetín v budoucnosti.