Rok 2022

Prosinec 2022

Pohádky vánočního zvonku
Literární beseda nad knihou F.  Kožíka, výtvarná dílnička – výroba přáníček a společné povídání o vánočních zvycích a tradicích byla připravena pro  žáky ZŠ Sladovní Kojetín.

Vánoce v knihovně
Sdílené čtení s vánoční tematikou, luštění a výtvarná dílnička bylo určeno pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.

Lekce informační výchovy
Žáci 5. tříd základních škol se seznámili s prací s naučnou literaturou, orientací a vyhledáváním v encyklopediích a na internetu. Nechyběla i praktická cvičení.


Listopad 2022

Noc s Andersenem - Pohádkový večer s Andersenem 2
Pro velký zájem proběhl 4. listopadu 2022 další pohádkový večer s Andersenem. Jeho náplň kopírovala jarní verzi. Zapojit se mohly děti, na které se, kvůli velkému zájmu, na jaře nedostalo. Užili jsme si pohádkový večer plný čtení, soutěží, kreslení tvoření… vše vztahující se k literatuře a čtení. Protože o tom tento národní projekt je. Ukázat dětem, že čtení může být velká zábava i poučení. Nechyběla ani tradiční stezka odvahy, pro kterou je tajuplná večerní budova VIC jako stvořená. Akce je pořádána u příležitosti narození slavného dánského pohádkáře H. CH. Andersena. „Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi“ ... (Hans Christian Andersen)

Prasátko Peppa v knihovně
Knihovnická minima pro mateřské školy a jejich první návštěva v knihovně se sdíleným čtením. Parťáky nám byly oblíbené dětské knížky: „Peppa v knihovně“ (N. Astley), „Hádej, čím budu“, „Knihovnické pohádky“ (Z. Pospíšilová),  „V knihovně je jelen“ (M. Knudsenová).

Hanácké pohádky a pověsti
Literární beseda s knihami regionálního autora, kojetínského rodáka, Bohumíra Štégera, byla určena pro žáky 3. tříd základních škol.

Halloween v knihovně
Pro děti a mládež a Klub malých čtenářů z Polkovic byl připraven strašidelný program (čtení, luštění, tvoření).

Lekce informační výchovy
Žáci 7. tříd základních škol a studenti sekundy Gymnázia Kojetín se seznámili s naučnou literaturou – třídění, stavění podle MDT, proběhla i praktická cvičení.


Říjen 2022

Týden knihoven 2022
V letošním roce se konal od 3. do 9. října na téma „udržitelnost“. Nabízeli jsme tradičně bezplatnou registraci do konce roku 2022 i čtenářskou amnestii. Konaly se dny otevřených dveří s vyhodnocením nejlepších čtenářů. Knihovnu navštívili žáci 9. tříd základních škol a studenti Gymnázia Kojetín, pro které byly připraveny exkurze do dospělého oddělení, obdrželi základní informace o činnosti, orientaci ve fondu, seznámili se s knihovním řádem i s možností registrace.

Jde to i s úsměvem
Tematická výstavka knih, vztahující se ke Světovému dni duševního zdraví (10. října), který se slaví od roku 1992.

Olomoucký kraj v příbězích aneb Známé cíle, jak je neznáte
Literární hodinka byla určena pro seniory z Centra sociálních služeb Kojetín a z Domu sv. Josefa na Charitě Kojetín. Tentokrát se vztahovala na kraj, ve kterém žijeme a jak ho možná neznáme. Naše cesty vedly do historie, na známá místa našich předků, a neopomněli jsme také Jeseníky, druhé nejvyšší pohoří v Česku. Krásná místa opředená spoustou příběhů.

Den Stromů (20. říjen)
Literární beseda s aktivním programem, ve které si žáci 2. tříd ZŠ a Klub mladých čtenářů z Polkovic doplnili a rozšířili své znalosti z oblasti dendrologie. Pomocníky nám byly knihy: „Tajemné a kouzelné stromy“ (M. Drijverová), „Zákeřné keře“ (D. Krolupperová) a „Poznej květiny, stromy, zvířátka“ (M. Vítková) a keltský stromokruh. Nechyběla ani soutěž s poznáváním stromů podle listů a plodů s pomocí atlasů.

Setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Setkání proběhlo v knihovně ve velmi příjmené atmosféře.


Září 2022

V září se naplno rozběhla spolupráce s kojetínskými školami, školními družinami a Klubem mladých čtenářů z Polkovic. Připraven byl zábavný program „Zpátky do knihovny!“ plný čtení a soutěžení. Dále proběhla tvořivá dílnička „Dubánci“ inspirovaná knihou Kláry Smolíkové.

Dubánek a tajný vzkaz
Literární beseda pro žáky 1. tříd o knize Kláry Smolíkové, která nás letos provázela projektem „Knížka pro prvňáčka“. Je to vyprávění o zvědavém dubánkovi Borkovi, doplněné fotografiemi z lesního prostředí. Dubánek spolu se svou kamarádkou duběnkou se vydávají na pátrání po záhadných šipkách v lese… Beseda byla doplněna o základní informace o knihovně s možností registrace a závěrečnou hrou „šipkovaná“.


Prázdniny 2022

Prázdninové programy pro děti
I běhen letošních prázdnin byl připraven již tradiční program pro děti – starší (7–15 let) a malé (do 7 let) s doprovodem. Náplň se každoročně mění, hlavní téma zůstává. V pondělí probíhal workshop „Zkus si práci knihovníka“, praktické ukázky knihovnické práce spojené se sdíleným čtením, luštěním a rukodělnou dílničkou.
Středa byla věnovaná sdílenému čtení pro malé děti s doprovodem – „Pohádkové dopoledne“. Nechybělo ani tvoření a další zábavný program.

Prázdninová záložka
Rukodělná dílnička, ve které si děti vytvářely záložku k prázdninové četbě.


Červen 2022

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2021/2022
14. ročník projektu SKIP na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Letošní odměnou za úspěšné absolvování projektu byla česká novinka, kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit – „Dubánek a tajný vzkaz“ (napsala Klára Smolíková, fotografie Petr Václavek). Hlavní hrdina této kouzelné knížky (Dubánek najde v lese tajemnou šipku a pak další a další…) nás inspiroval ke hře „šipkovaná“, kterou jsme si s chutí s dětmi – letošními prvňáčky – zahráli. A co jsme na konci naší hry našli?  Přece poklad… a měl podobu knížky pro každého prvňáčka. Závěr milého setkání patřil slavnostnímu slibu, ve kterém malí čtenáři slíbili, že budou ctít slovo, ochraňovat knihy a statečně se bít za všechno dobré, co je v nich napsáno. Poté byli pasování na čtenáře.

2. světová válka v Kojetíně
Literární beseda pro žáky 5. tříd. ZŠ pojednávající o průběhu 2. světové války a osvobození v našem městě. Čerpáno z literárních pramenů – Jirák, P.: Kojetín v období protektorátu a Pachman, R.: Tylda.

Lekce informační výchovy
– pro 2., 4. a 8. třídy ZŠ.

Čteme dětské bestsellery!
V červnu jsme četli úspěšnou českou spisovatelku Kláru Smolíkovou.

Prázdninová záložka
Tvořivá dílnička do prázdninové knihy.


Květen 2022

Čteme dětské bestsellery!
Rok 2022 budeme věnovat nejúspěšnějším dětským spisovatelům. V květnu jsme četli z knih Martiny Drijverové.

Výtvarná dílnička ke Dni matek
– výroba přáníčka, pro ŠD a Klub malých čtenářů z Polkovic

Lekce informační výchovy
Pro 3. třídy ZŠ byla určena lekce o knize a její části, o základním žánrovém a tematickém rozdělení literatury, uspořádání beletrie a naučné literatury.

Exkurze žáků 9. tříd do dospělého oddělení s možností bezplatné registrace.

Knihovnická minima
První seznámení s knihovnou pro děti z MŠ v Lobodicích.


Duben 2022

Večer s Andersenem
Hlavní akce měsíce dubna v naší knihovně proběhla hned v pátek 1. dubna odpoledne a večer. Po covidové pauze jsme konečně mohli uspořádat tradiční Večer s Andersenem. V 16 hodin odpoledne se sešlo 21 dětí z 1.–4. tříd, večer jsme zahájili krátkým povídáním o H. Ch. Andersenovi a jeho díle. Pak děti čekaly první soutěže – podle krátkých ukázek hádaly nejznámější pohádky a dětské příběhy, poté skládaly puzzle s obrázky našich nejznámějších ilustrátorů. Jak se začalo šeřit, zapálili jsme svíce a dramaticky přečetli baladu Svatební košile z Erbenovy sbírky Kytice. Navodili jsme tak atmosféru pro hraní hry Krvavý dědek na nádvoří VIC. Dětem se hry líbily, takže jsme pokračovali hrou na Ovečky a vlka, Molekuly, Sochy a Čertíka. Děti hrami vyhladověly, takže pak zasedly ke svačince. K tomu poslouchaly četbu z knihy Průšvihy Billa Madlafouska od Davida Laňky. Rukodělné tvoření je mezi dětmi také velmi oblíbené. Během večera si vytvořily ptáčka – zápich do květináče a pavoučka z ořechové skořápky. Pokračovali jsme četbou různých strašidelných povídek a příběhů a děti postupně vyrážely na pohádkovou stezku odvahy po budově VIC. Někteří byli hodně odvážní, někteří méně, ale nakonec se všichni seznámili se strašidly na půdě, ve sklepení a setmělých chodbách. V děvět hodin večer si rozesmáté děti vyzvedli rodiče.
Potěšil nás velký zájem dětí o tuto tradiční akci, z kapacitních důvodů se nemohli zúčastnit všichni, kteří měli zájem. Uvažujeme tedy na podzim o uspořádání dalšího strašidelného večera.

https://knihovna-kojetin.rajce.idnes.cz/Vecer_s_Andersenem_1.4.2022/

Knihovnická minima
Během měsíce dubna také probíhala knihovnická minima pro místní mateřské školy. Jedná se o první seznámení s knihovnou pro nejmenší děti a sdílené čtení. V dubnu jsme četli příběhy Jak jsme slavili Apríla a Jak jsme slavili Velikonoce z knihy Davida Laňky Průšvihy Billa Madlafouska.


Březen 2022

Březen – měsíc čtenářů – 13. ročník
I tentokrát jsme se zapojili do celostátní akce, v centru zájmu stojí hlavně čtenář a čtení. Ocenili jsme nejlepší čtenáře a pro inspiraci jsme připravili žebříček nejžádanějších knižních titulů (najdete v půjčovnách).
Nejžádanější tituly pro dospělé čtenáře v roce 2021: 1. Křišťálový klíč III., Jarmarečník (Vondruška, Vlastimil), 2. Liščí tanec (Chalupová, Lenka), 3. Sněžný měsíc (Klevisová, Michaela), 4. Šikmý kostel (Lednická, Karin), 5. Zachráněné dopisy (Brown, Sandra).
Nejžádanější tituly pro dětské čtenáře v roce 2021: 1. Od pohádky k pohádce: Sofie první, 2. Minecraft (Milton, Stephanie), 3. Roblox: Kde je Noob? (Jelley, Craig), 4. Od pohádky k pohádce 2. Ledové království (Francis, Suzanne), 5. Našlo se koťátko (Mongredien, Sue).

Knihovnické pohádky (Ivona Březinová)
Sdílené čtení s programem pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.

Knihovnická minima
První seznámení s knihovnou a sdílené čtení. Vybraná četba: Knihovnické pohádky (Pospíšilová, Z.) a Dobrodružství v knihovně (K. Huseinovič) pro děti z MŠ v Kojetíně.

Lekce informační výchovy
Kniha a její části, základní žánrové a tematické rozdělení literatury, uspořádání beletrie a naučné literatury. Pro žáky ZŠ Sv. Čecha v Kojetíně.

 

Italské jednohubky
Cyklický pořad Literární hodinka (literární beseda pořádaná pravidelně pro seniory našeho města – klienty CSS a Domu sv. Josefa Kojetín). Tentokrát o životě v Itálii, s humorem a laskavostí od autorky a blogerky Marty Kučíkové. Když se začteme do některé z knížek (Italské jednohubky, Italské dvojhubky, Italské trojhubky…) nebo do autorčina blogu, záchvat smíchu máme zaručený. Spisovatelka, která se svým manželem a třemi dětmi už přes patnáct let žije v městečku v podhůří Dolomit, má prostě dar vyprávění. A trochu radosti, slunce a humoru v těchto dnech všichni moc potřebujeme. Předčítání proběhlo 22. února 2022 pro klienty Domu svatého Josefa a 23. února 2022 pro klienty CSS Kojetín.


Únor 2022

Únorové chumelení
Sdílené čtení s výtvarnou dílničkou inspirované zimním ročním obdobím. Četba z knih „Chumelení“ (J. Kahoun), „Krmení ptáků v zimě“ (D. Singer), „Jak číst stopy zvířat“ (J. Johnson). Ve tvořivé dílničce budeme vyrábět papírové ptáčky. Chybět nebudou ani soutěže a kvízy se zimní tematikou. Akce se v únoru zúčastnily děti ze školních družin a Klub malých čtenářů z Polkovic.


Leden 2022

Den pro dětskou knihu – svátek knih a dětí se Čtyřlístkem!
Vracíme se do dětství s dětmi a hrdiny ze Čtyřlístku. Na stránkách komiksu se s nimi setkáváme již více než 50 let, a dá se říci, že na něm vyrůstá již několikátá dětská generace a my dospělí se zase jeho prostřednictvím rádi a často vracíme do našeho dětství.

První soutěž pro celé knihovny. Představujeme náš knihovnický APOBAB = automatická pohádková babička (recyklovali jsme staré, poškozené a vyřazené knihy). Jeho fotografie jsou již v redakci časopisu Čtyřlístek a my si držíme palce, aby se líbil!

Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Dne 26. ledna 2022 proběhlo tradiční setkání dobrovolných knihovníků.

Čteme dětské bestsellery!
Leden byl věnován anglickému spisovateli, herci a komikovi Davidu Walliamsovi. Sdílené čtení z knih
„V naší škole je had“ a „Ďábelská zubařka“ pro děti ze ŠD a Klub malých čtenářů z Polkovic.

Lekce informační výchovy
Práce s on-line katalogem, praktická cvičení – pro studenty Gymnázia Kojetín – sekunda.

Lekce informační výchovy
Naučná literatura – třídění, stavění podle MDT, praktická cvičení – pro studenty Gymnázia Kojetín – tercie.