Rok 2021

Prosinec 2021

Advent v knihovně
Adventní zábava – čtení, soutěže, luštění a tvořivá dílnička (výroba vánočních přáníček a záložek). Připraveno pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů z Polkovic a všechny dětské čtenáře.

Těšíme se na Vánoce
Literární beseda s vánoční tematikou spojená s výtvarnou dílničkou. Tradiční program v předvánočním čase letos potěšil žáky ZŠ Kojetín, Sladovní.

Představujeme výherce „Velké čtenářské soutěže“!
Vilém Hošek, žák 6. třídy. Chlapec se zájmem o literaturu, lego a rybaření. Knihy má rád veselé, které mu přináší radost, poučení i odpoutání se od všední reality. Má hodně načteno a v poslední době se mu nejvíc líbila kniha „Jak se zbavit Mstivý Soni“ (J. Holub) a „Polštářoví podvodníci“ (D. Krolupperová). Vilémovi moc blahopřejeme!


Listopad 2021

Halloween v knihovně
Strašidelný program (čtení, luštění, tvoření) pro děti, školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.

Knihovnické minimum
Seznámení s knihovnou, knihovním fondem, výpůjčním řádem. Doplněno sdíleným čtením (Pospíšilová, Z.: Knihovnické pohádky) a výtvarnou dílničkou pro MŠ Polkovice.

Lekce informační výchovy
Pozastaveny vzhledem k nárustu onemocnění a karantén u dětí ve školách až do zlepšení situace.

Deníček moderního fotra
Literární hodinka s knihami Dominika Landsmana (Deníček moderního fotra, aneb, Proč by muži neměli mít děti, Deníček moderního fotra 2, aneb, Pánbůh mi to oplatil na dětech… a další). O nejznámějším tátovi na mateřské dovolené, který baví národ historkami o svém synovi Čeňkovi a o tom, že mateřská už nemusí být čistě ženskou záležitostí… Hodinka humoru pro naše seniory – klienty CSS Kojetín a Domu sv. Josefa.


Říjen 2021

Týden knihoven 2021  
V letošním roce se týden knihoven uskutečnil ve dnech od 4. do 10. října 2021 na téma „Udržitelnost“.
Co jsme všchno nabízeli: bezplatnou registraci do konce roku 2021(!), čtenářskou amnestii, dny otevřených dveří, slavnostní vyhodnocení „Velké čtenářské soutěže“ s předáním cen a vyhodnocení nejlepších čtenářů.

Exkurze žáků 9. tříd ZŠ a Gymnázia Kojetín
do dospělého oddělení, základní informace o činnosti, orientace ve fondu, seznámení s Knihovní řádem, možnost registrace.

Vítejte v knihovně!
Informační minimum s možností registrace pro děti ze školní družiny ZŠ.

Podzimní čtení pro Klub mladých čtenářů z Polkovic
Sdílené čtení (D. Krolupperová: Zuzanka a ježeček), rukodělná dílnička (výroba zápichu do květináče s ježkem).

Nechybím ti?
Výstavka kuriózních předmětů, co naši čtenáři zapomněli v půjčených knihách…


Září 2021

Zpátky do knihovny!
Zábavný program s výrobou záložky a sdíleným čtením byl připraven pro Klub mladých čtenářů z Polkovic.

Lekce informační výchovy
Pro žáky 1. tříd byla určena první informační lekce s vysvětlením základních pojmů – jak vzniká kniha, kdo je spisovatel, ilustrátor, co je knihovna, uspořádání fondu v knihovně x pořádek v domácí knihovničce, půjčovní doba a knihovní řád. Také proběhlo sdílené čtení „Poněkud otravný slon“ od D. Walliamse.


Prázdniny 2021

I letošní prázdniny byl připraven již tradiční program pro děti – starší (7–15 let) a malé (do 7 let) s doprovodem. Náplň se každoročně mění, hlavní téma zůstává. V pondělí probíhal workshop „Zkus si práci knihovníka“, praktické ukázky knihovnické práce spojené se sdíleným čtením („Horové příběhy“, „Strašidelné historky báječného kamaráda“, „Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka“ …), luštěním a rukodělnou dílničkou (výroba kuše, auta poháněného vzduchem, náhrdelníky z brambor…). Středa byla věnovaná sdílenému čtení pro malé děti s doprovodem – Pohádkové dopoledne s knihami „Pan Baf“, „Poněkud otravný slon“, „Hasičské pohádky“. I zde se vyrábělo – slon, kočička nebo autíčko…

Prázdninová záložka
Rukodělná dílnička, ve které si děti vytvářely záložku k prázdninové četbě.


Červen 2021

S velkým potěšením konstatujeme, že v měsíci červnu byla částečně obnovena spolupráce s místními školami. Knihovnu navštívilo pět tříd mateřské školy za účelem exkurze a informačního minima (základní informace o chodu a struktuře knihovny) doplněného poutavou četbou. Tentokrát s knihou M. Knudsenové „V knihovně je lev“.

Strašidelné historky báječného kamaráda Rowleyho Jeffersona
Pro kroužek malých čtenářů z Polkovic jsme připravili sdílené čtení knihy J. Kinneyho spojené s rukodělnou dílničkou „Prázdninová záložka“.

Prázdninová záložka
Rukodělná dílnička, ve které si děti vytvoří záložku do knih, které se chystají číst o prázdninách.

Putování za historií
Netradiční literární beseda byla určena pro žáky 5. tříd. Toto zajímavé dopoledne v přírodě se uskutečnilo v lokalitě u rybníka „Na Hrázi“ a obce Uhřičice. Četli jsme pověsti regionálního autora B. Štégera (např. O zlé mlynářce…) a úryvky z brožury J. Jiráka „Kojetín v období protektorátu“. Prohlédli jsme si také místní technické zajímavosti „Vantroky“ a „Sifon“.
Naše činnost je v souladu s nastavenými epidemiologickými pravidly.


Duben 2021

Půjčujeme!

Dle rozhodnutí vlády ČR půjčujeme od 13. dubna 2021 v těchto dnech: Úterý 8–12 a 14–18 hodin Čtvrtek 8–12 a 14–18 hodin
V oddělení pro dospělé čtenáře – obsloužíme i děti
► dodržuje se povolený počet osob v půjčovně (maximálně pět osob)
► respirátory, dezinfekce a rozestupy dva metry
► pobyt v knihovně jen po nezbytně nutnou dobu
(vrácení a půjčení knih a jiných dokumentů)
► služba využití internetu není poskytována
Oddělení pro děti a mládež obnoví provoz 26. dubna 2021v těchto dnech: Pondělí a středa 13–16 hodin (omezení z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti)
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!


Březen 2021

Půjčujeme ve výdejním okně!

Na základě rozhodnutí vlády začala naše knihovna od 16. února 2021 půjčovat knihy na výdejním místě, kterým je vstup do oddělení pro dospělé čtenáře, a to v těchto dnech:
Úterý 9–11 a 15.30–17 hodin   Čtvrtek 9–11 a 15.30–17 hodin
Před návštěvou knihovny je třeba udělat objednávku knih:
- prostřednictvím on-line čtenářského konta:https://katalog.kojetin.cz
- telefonicky: 581 762 295, 777 593 984
- e-mailem: knihovna@meks.kojetin.cz
Půjčovny zůstávají nadále uzavřeny.
Výdejní místo slouží pro obě oddělení (děti + dospělí). Informace o využití výdejního okna (16. února – 19. března 2021): Celkový počet registrovaných čtenářů: 364     Počet návštěvníků: 795    Výpůjčky celkem: 5574
Děkujeme za Váš zájem a vzájemnou ohleduplnost!


Únor 2021

uzavření


Leden 2021

Knihovna a covid

Rok 2020 byl rokem světové pandemie covid-19. Knihovnám přinesl mnoho opatření, zákazů a uzavírání. Knihovny vždy byly a budou místem poznání a setkávání. Kvůli pandemii došlo k jejich uzavření a omezení jejich služeb. Nařízená karanténa znamenala prázdnou knihovnu bez čtenářů. Pro nás, knihovníky, věc naprosto nepředstavitelná. Samotné uzavření jsme využili k mnoha činnostem: prováděli jsme revize a aktualizace fondu v místních knihovnách v Křenovicích a Stříbrnicích, aktualizaci fondu v MěK v Kojetíně, knihovní fond se přeznačoval, opravoval a obaloval, uklízelo se a dezinfikovalo v půjčovnách i ve skladu. Vyřazovaly se zastaralé či poškozené knihy. Distribuce knižních novinek se nezastavila (i když během roku vykazovala znatelné výkyvy, největší dodávky novinek byly v posledním čtvrtletí roku), a tak probíhal výběr a objednávky nových knih do fondu kojetínské knihovny i knihoven místních (v počtu devět) a následné odborné knihovnické zpracování. Probíhala pravidelná cirkulace fondu – čtyřikrát ročně, konzultační a metodická činnost pro místní knihovny střediska.
V době uzavření knihovny bylo možné využít k četbě nabídku on-line portálu: https://protiviru.knihovny.cz/ a ctenidetem.knihovny.cz.
Půjčovní činnost se odvíjela dle možností protiepidemického systému PES:
5. stupeň: Knihovna uzavřena
4. stupeň: režim „výdejní okno“ (výdej předem objednaných knih, možnost vracení)
3. stupeň: běžný provoz s důrazem na dodržování hygienických opatření (3 R).

Provoz v MěK Kojetín v roce 2020 (dle nařízení vlády a systému PES):
2. 1. – 13. 3 .2020 běžný provoz
13. 3. – 26. 4. 2020 uzavření
27. 4. – 21. 10. 2020 běžný provoz
22. 10.  – 22. 11. 2020 uzavření
23. 11. 2020 – 2. 12. 2020 výdejní okno
3. 12. – 17. 12. 2020 běžný provoz
18. 12. – 22. 12. 2020 výdejní okno
28. 12. 2020 – uzavření
Dopady: Největší měrou se dopad pandemie projevil rušením všech akcí, ať už vlastních pro naše uživatele, nebo těch spolupracujících organizací jako jsou mateřské, základní školy a gymnázium, či CSS Kojetín a Charita Kojetín – Dům sv. Josefa. Dále rušení projektů jako je například Noc s Andersenem. Kvůli neujasněné situaci ohledně škol
a výuky vázne spolupráce se školami – školy se v této době musejí zabývat důležitějšími a naléhavějšími činnostmi… Jako velký problém vnímáme rušení informačního vzdělávání „lekcí informační výchovy“ pro děti a studenty. Klasické půjčování knih bylo také omezené. Při krátkodobém otevření nebyl k dispozici nebo pouze omezeně internet (hygienické doporučení). Všechna zmiňovaná opatření vedla k úbytku uživatelů, akcí, jejich účastníků, ale i čtenářů a poklesu výpůjček. Přesto schodek není výrazný a ve skutečnosti znamená pouze úbytek nově získaných čtenářů z akcí jako např. exkurze žáků a studentů v Týdnu knihoven, Den pro prvňáčka apod. Velmi pozitivní fakt je, že zájem o naše služby nezeslábl. A že kniha je stále žádaná a naše knihovna může být hrdá na své věrné a „skalní“ čtenáře. Nadále roste počet on-line návštěv. Věříme v brzké zlepšení epidemiologické situace a těšíme se na vás!

Půjčujeme dle možností protiepidemického systému PES! (Naše činnost je v souladu s hygienickými opatřeními).
4. stupeň PES: Knihovna přechází do režimu „výdejního okénka“ (oddělení pro dospělé čtenáře) v těchto dnech:
Úterý 9–11 a 15.30–17 hodin  Čtvrtek 9–11 a 15.30–17 hodin
Knihy si můžete objednat nebo odložit prostřednictvím svého čtenářského konta: https://katalog.kojetin.cz
telefonicky: 581 762 295, 777 593 984  e-mailem: knihovna@meks.kojetin.cz  Půjčovny zůstávají uzavřeny.
Výdejní místo slouží pro obě oddělení (děti i dospělí).

3. stupeň PES: Půjčovny otevřeny v obvyklé době za podmínek dodržování hygienických pravidel.