Rok 2017


Prosinec 2017


Čtení, luštění a kreslení s Bartem Simpsonem
Soutěž vydavatelství Crew v rámci Dne pro dětskou knihu byla připravena pro všechny děti v dětském oddělení.

Vánoce v knihovně
Pro školní družiny, kroužek malých čtenářů z Polkovic a všechny malé čtenáře byl v dětském oddělení přichystán vánoční program – čtení, soutěže, luštění a tvořivá dílnička (výroba vánočního andílka).

Vánoční literární hodinka
Děti ze 3. tříd a ZŠ Sladovní přišly do knihovny a naladily se na Vánoce při čtení z knih: Nejkrásnější pohádky o čertech, Vánoční příběhy, Dopis Ježíškovi...

    

Jak budujeme knihovní fond

Základem pro plnění povinností knihoven je  dobrý knihovní fond. Otázkami složení fondu, počtu knihovních jednotek a knihovnickými službami se zabývají mezinárodní doporučení IFLA, na jejichž základech byl vypracován nový metodický pokyn pojmenovaný jako Standard pro dobrý knihovní fond. Významné je vnímat to, že knihovní fond se nebuduje jako konzervační. Rozsáhlost fondu nezaručuje jeho kvalitu, hlavní důraz je zapotřebí klást na jeho význam pro uspokojování potřeb místní komunity, na souvislost s místními potřebami. Vnímat složení obyvatel, zejména věkovou a vzdělanostní strukturu, zvláštní podmínky v místě – působnost škol a dalších vzdělávacích institucí, spádovost obce, národnostní složení a podobně. A především dbát na potřeby stávajících i budoucích cílových skupin uživatelů, zároveň s jejich aktuálními požadavky. Budovat kvalitní, čtenářsky přitažlivý a rozsahem odpovídající knihovní fond.
Naše knihovna naslouchá svým čtenářům! Nápady a přání, co nám v knihovně chybí, se snažíme ladit ke vzájemné spokojenosti. V letošním roce chystáme úplnou novinku ve službách, tzv. Knihu se záložkou, spočívající v instalování výstavek s doporučením top titulů od nás – knihovnic. Chceme tímto upozorňovat na výjimečná díla knižní produkce, zvýšit jejich půjčování a zároveň posilovat vztah mezi  knihovníky a návštěvníky – čtenáři.


Listopad 2017


Expedice Altiplano – Monika a Jirka Vackovi
Ve středu 8. listopadu 2017 se v sále VIC konala cestovatelská beseda s promítáním o tom, jak 5. září 2009 vyjeli Monika Chvojková a Jirka Vacek na kole z kolumbijské Bogoty na téměř osmi a půlměsíční cestu přes celý jihoamerický kontinent vstříc svému životnímu dobrodružství. Projeli devět zemí, navštívili mnoho nádherných míst, přejeli drsné a neuvěřitelně krásné Altiplano, sjeli legendární chilskou Carreteru Austral a pokračovali do Ohňové země až na samý cíp celého kontinentu do města Ushuaia. Jeli po frekventovaných silnicích i naprostými pustinami na štěrku, kamení nebo hlubokým pískem, neustále bojovali s větrem, aby po 253 dnech ukončili svoji pouť v brazilském Riu už jako manželé. Během cesty stihli zajet na několik dní lodí na Galapágy, navštívit Velikonoční ostrov i Antarktidu. O přípravě, průběhu, trase, výbavě, ale i o svatbě, o které neměla Monika dlouho ani tušení, napsali svůj první cestopis „Přes Altiplano na svatbu“ (možno vypůjčit v naší knihovně), více také na: www.altiplano.cz

 

Komiksový workshop
Workshopy - tvůrčí činnost, která děti baví! Dne 28. listopadu 2017  proběhl pro žáky 7. tříd a studenty primy Gymnázia Kojetín tvůrčí workshop pod vedením komiksového scénáristy Daniela Vydry, provázené kresbami ilustrátorky Markéty Vydrové. Děti si vykoušely svoje schopnosti komiksového tvůrce a tvořily „svého“ Batmana, Homera Simpsona nebo Garfielda.

 

Lekce informační výchovy
Tentokrát se jednalo o práce s on-line katalogem a praktická cvičení pro žáky 6. a 8. tříd základních škol a souběžných ročníků gymnázia.

Čtení s Medovníčkem
Nejmenší děti z mateřských škol jsme potěšili literární besedou nad knihami - „Podzim se skřítkem Medovníčkem“ a „S Medovníčkem do pohádky“.

Zimní snění
Výstavka výrobků uživatelů Domu sv. Josefa v oddělení pro dospělé čtenáře probíhala ve dnech 13. – 20. listopadu 2017, byly k vidění nápadité a rozmanité dekorace s vánoční tematikou.

 

Podzimní čtení
Žáci z 1. tříd základních škol se společně začetli do knihy Lenky Rožnovské: „Kocour Josef“.

Bertíkovo „rošťačení“ a „Moje narozeninová oslava“
Děti ze školních družin si také vyzkoušely sdílené čtení z knížky Alana MacDonalda „Rošťák Bertík“. Zároveň byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž.

Hedvábné šátky Jitky Kláskové
Ve dnech 20. listopadu – 2. prosince 2017 byla v oddělení pro dospělé čtenáře instalována prodejní výstavka ručně malovaných výrobků ze 100% hedvábí. Originální šátky, šály či bižuterie z dílny Jitky Kláskové potěšily oči nejednoho čtenáře a v adventním čase se staly i vítaným originálním dárkem.

 


Říjen 2017


Týden knihoven
Ve dnech 2.–8. října 2017 se i naše knihovna přidala k 21. ročníku celostátní akce Týden knihoven, letos zaměřený na práci s dětmi. V dětském oddělení probíhaly po celý týden hry, soutěže, luštění a tvoření a také vyhlášení vítězů soutěže „Prázdniny v knihovně“. V dospělém oddělení jsme již tradičně uspořádaly exkurze žáků 9. tříd a gymnázia.
Nabídku bezplatné registrace do konce roku 2017 a čtenářské amnestie využila řada uživatelů naší knihovny.
Aktuální čísla z Týdne knihoven:
Nově zaregistrovaní čtenáři: 105
Návštěvníci exkurzí (žáci 9. tříd ZŠ, kvarta a 1. roč. GKJ): 97
Počet aktivních návštěvníků: 388
Počet výpůjček: 809

Setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Setkání proběhlo 18. října 2017 v bistru Vzdělávacího a informačního centra Kojetín.

Halloween v knihovně
O strašidelný program (čtení, luštění, tvoření) v dětském oddělení byl velký zájem.

Lekce informační výchovy
Tentokrát byli žáci 7. tříd ZŠ informováni o naučné literatuře – jejím třídění, stavění podle MDT s praktickým cvičením.

Nezoufejte! Jsou ještě horší děti než ty vaše
S veselou literární besedou o rodičovství a dětech navštívily knihovnice klienty Domu svatého Josefa a Centra sociálních služeb. Vzpomínali jsme na dobu, kdy jsme se stali rodiči, na naše první dítě, či další děti, kterými nás život či osud obdaroval a které nám převrátily život naruby. Předčítaly jsme z knih autorů Ivana Krejčího, Martiny Drijverové, Miloše Kratochvíla a Marie Formáčkové.

Ulov si svou knihu aneb Indiánské léto v knihovně
V měsíci říjnu byl pro děti ze školních družin připraven zábavný program – střelba z luku.


Září 2017


Kabelkový veletrh – sběrné místo v knihovně

Organizace Dobré místo pro život uspořádá na podzim i v letošním roce Kabelkový veletrh, jehož výtěžek bude určen pro Aktivační centrum „Jsme tady“ v Přerově (organizace pečující o těžce nemocné). Naše knihovna funguje jako sběrné místo pro tuto akci. Děkujeme, že pomáháte.

Den pro prvňáčka

Den otevřených dveří v knihovně pro letošní prvňáčky. Návštěva knihovny s programem pro začínající čtenáře. Seznámení s knihovním fondem, pravidly půjčování, společné čtení a tvořivá dílnička – výroba přáníček. Akce proběhla 25. září 2017 a byla připravena pro žáky 1. tříd.

Klub malých čtenářů z Polkovic

Naše knihovna 26. září 2017 opět přivítala šikovné, malé čtenáře ze ZŠ v Polkovicích. Připraven  byl zábavný program formou sdíleného čtení a výtvarné dílničky.

Kam dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína 3

V rámci „Evropského týdne mobility“ jsme připravili třetí cyklistický výlet pro starší děti. Tentokrát jsme se vypravili po stopách loupeživého rytíře Havla Drastila z Kojetína.
V pátek  22. září 2017 po 16 hodině se vybraná skupina dvaceti dětí a doprovodu vydala na zajímavou cestu. První zastavení bylo u Mariánského sloupu a sochy sv. Floriána a sv. Vendelína na kojetínském náměstí. Dále jsme pokračovali k ZŠ Sv. Čecha, kde jsme si povídali o farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a děti zde vyslechly pověst „O tvarohové nevěstě“, která se k této lokalitě váže.
Naše putování pokračovalo k ulici Blanská (dříve Žabokrky, dnes používané označení Žabák). O tomto místě vypráví pověst „Vojákova milá“, kterou jsme si zde přečetli. Poté jsme se polními cestami vydali do oblasti „Suché louky“. Tam, v Hájence, při čtení o lapkovi a loupežníkovi Havlu Drastilovi, jsme zatoužili stát se taky loupežníky a začali se cvičit ve střelbě. Stříleli jsme z praku, luku a vzduchovky.
Až soumrak nás přinutil k cestě zpátky. Poslední zastavení v části „Lešetín“ bylo věnováno osvobozování Kojetína za 2. světové války. Večerní program pokračoval v budově VIC, nejdříve společnou večeří a následně zábavným soutěžením na motivy knihy Petry Braunové „Dům doktora Fišera“. Akci hodnotíme jako velmi povedenou a přínosnou - ve smyslu kladného vztahu k místu, kde žijeme.
Chtěli bychom touto formou poděkovat všem, kteří nám při její realizaci byli nápomocni, našim manželům
a synům – Luďkovi Fíkovi, Petru Lorencovi a Pepovi Kusákovi.
Děkujeme Mysliveckému sdružení Morava Kojetín, o. s. za svolení ke vstupu do objektu „Hájenka Suché louky“, Dušanu Medunovi za výbornou večerní pizzu a Domu dětí a mládeže Kojetín za zapůjčení „střelných zbraní“.

     

      


Prázdniny 2017


Zábavný program pro děti

V měsíci červenci probíhal v dětském oddělení Městské knihovny MěKS Kojetín zábavný program pro děti. Každé pondělí od 9 do 11 hodin se konalo zábavné prázdninové čtení, tvořivé dílničky, hry, soutěže a luštění pro děti ve věku 7 až 15 let a každou středu od 10 do 11 hodin si děti do 7 let užívaly pohádkové čtení s maminkami (vítáni byli i tatínkové, babičky či dědečkové) spojené s hraním, kreslením a tvořivou dílničkou.

     


Červen 2017


Týden čtení

Sedmý ročník tradiční celostátní akce v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ proběhl v týdnu od 1. do 7. června 2017. Cílem Týdne čtení dětem v ČR je motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré literatury. Prostřednictvím Týdne čtení dětem chceme široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Ve čtvrtek 1. června 2017 jsme navštívili kojetínské prvňáčky v jejich třídách, poblahopřáli jim ke Dni dětí, popovídali si, ale hlavně představili novou knihu M. Šinkovského "Lapálie v Lampálii", kterou každý prvňáček obdržel jako dárek ke svému samostatnému školnímu či domácímu čtení. Tato kniha byla vydaná jako neprodejný výtisk k výše jmenovanému projektu a získávají ji knihovny, které se aktivně věnují práci se začínajícími čtenáři. Děti i jejich učitelky vytvořily velmi srdečnou a přátelskou atmosféru.

 

Setkání na radnici a se starostou na zmrzlinu

V rámci Týdne čtení se uskutečnilo i setkání dětí z letošní „Noci s Andersenem“ se starostou města - Jiřím Šírkem. Starosta nás přijal ve své pracovně na kojetínské radnici a vzájemně jsme si sdělovali své zážitky a postřehy z letošní „Noci“. Poté se děti dozvěděly jak a proč vznikla Noc s Andersenem, zajímavosti o největším světovém pohádkáři, po němž je „Noc“ pojmenovaná a nechybělo samozřejmě ani předčítání – tentokrát pohádka Křesadlo (z knihy H. CH. Andersen). Poté jsme přijali pozvání starosty a šli se společně osvěžit zmrzlinou.

 

Knihovnická minima

V měsíci červnu se konalo první seznámení s knihovnou pro předškolní děti z MŠ. Dětem se také četlo z knih „Peppa v knihovně", "Knihovnické pohádky", "Ema naopak" a "Hádanky od srdíčka".

Den dětí v knihovně

Připravili jsme program pro školní družiny nejen ke Dni dětí, ale i na celý měsíc (hry, soutěže a luštění).

 

Originální šperky Alice Stonové

Zajímavé a originální šperky autorky Alice Stonové byly k vidění, a po ukončení výstavky i k prodeji, v oddělení pro dospělé čtenáře ve dnech 13. - 23. června 2017. Ženám se líbily a většina z nich už zdobí své nové majitelky.

Velký knižní bazar

Výprodej straších opotřebovaných knih proběhl ve dnech 20. - 21. června 2017 v bistru VIC.

 


Květen 2017


Styl kavárna Evy Mikulkové

Eva Mikulková – vizážistka a stylistka se sedmnáctiletou praxí v oboru a firemní vizážistka Max Factor představila ženám techniku expres make-upu a nových trendů v líčení pro jaro - léto 2017. Setkání se uskutečnilo ve středu 10. května 2017 v kavárně VIC a líčily jsme se všechny avizovanou technikou. Eva Mikulková odpovídala na naše dotazy a předávala své letité zkušenosti.

Lekce informační výchovy

Lekce se konala pro žáky 1. tříd základních škol. Dětem byly vysvětleny základní pojmy – jak vzniká kniha, kdo je  spisovatel, ilustrátor, co je knihovna, uspořádání fondu v knihovně, pořádek v domácí knihovničce, půjčovní doba a knihovní řád. Na závěr proběhla praktická hra na půjčování v knihovně.

Jak to bylo v květnu 1945?

Literární beseda inspirovaná knihou P. Jiráka: „Kojetín v době protektorátu“ byla určena žákům 5. tříd základních škol.

Vítej Karle

Tuto literární besedu věnovanou Karlu IV. absolvovali žáci 3. - 4. třídy ZŠ Sv. Čecha a ZŠ Sladovní.

„Kdo to napsal?“

V měsíci květnu se konala vědomostní soutěž, poznávání knih a jejich autorů na základě četby pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.

Výtvarná dílnička

Výroba přáníček ke Dni matek v dětském oddělení.

   


Duben 2017


Noc s Andersenem

17. ročník (4. kojetínský) Noci s Andersenem je za námi… Akci k podpoře dětského čtení pořádá Klub dětských knihoven SKIP ČR, letošní Noc s Andersenem proběhla v 1695 místech a naše knihovna se také zapojila...
V pátek 7. dubna 2017 se sešly děti 1. - 4. tříd, aktivní čtenáři, aby prožily svoji kouzelnou noc v knihovně. Během večera se četlo ze spousty krásných dětských knih, proběhla výtvarná dílnička, hry a soutěže s literární tematikou. Nechyběla ani oblíbená stezka odvahy, letos nebývale dlouhá – ze strašidelného sklepení až na půdu tajuplné budovy VIC. Kojetínské děti přišel pozdravit a podělit se se svými zážitky z četby i starosta města Jiří Šírek. Unavené děti poté nocovaly v dětském oddělení knihovny a ráno, plné zážitků se rozcházely domů.

Fotografie: http://knihovna-kojetin.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem_2017/

     

   

Jarní ladění

Výstavka výrobků klientů Domu sv. Josefa s jarní a velikonoční tematikou.

Velikonoce v knihovně

Tvořivá dílnička spojená se čtením o lidových zvycích a tradicích a veselých velikonočních příběhů byla určena pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.

Jaro s myškou Všudybylkou

Literární beseda s jarní tematikou byla připravena pro děti z MŠ.

Jarní veršování

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen v dětském oddělení.

Velikonoce a vítání jara

Literární beseda o tradicích a zvycích, které oslavují nastávající jaro a nejvýznamnější křesťanské svátky – Velikonoce, se uskutečnila v Centru sociálních služeb a Domě sv. Josefa.

Literární kavárna s Lenkou Chalupovou

Ve středu 26. dubna 2017 v kavárně VIC proběhla literární beseda spojená s autorským čtením známé a úspěšné, současné české spisovatelky Lenky Chalupové. V příjemném prostředí, nad šálkem kávy, jsme se zaposlouchali do poutavého vyprávění o jejím životě a tvorbě. Lenka Chalupová (rodačka z Přerova) je autorkou šesti knih, o které je v naší knihovně nebývalý zájem. Napínavý děj,  odehrávající se na místech, která dobře známe – např. Přerov a Tovačov, a výborně vykreslená psychologie postav, dělá z románů L. Chalupové knižní bestsellery kladně hodnocené i literární kritikou. Představen byl i autorčin nejnovější román „Ptačí žena“, který najdeme na pultech knihkupectví na podzim letošního roku. S Lenkou Chalupovou jsme prožili příjemný pohodový podvečer. Přejeme jí mnoho úspěchů a inspirace do dalšího tvoření a věříme, že naše setkání nebylo poslední.


Březen 2017


Březen – měsíc čtenářů

Březen je již tradičně měsícem čtenářů, proto knihovny připravují pro své návštěvníky řadu kulturních a vzdělávacích aktivit zaměřených na podporu čtení a ne jinak tomu bylo i v naší knihovně. Jednou z aktivit je také oceňování nejlepších čtenářů. Letos proběhl již osmý ročník celostátní soutěže zaměřené na podporu čtenářské
gramotnosti, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Vyhlásili jsme Čtenáře roku 2017 - tentokrát jsme hledali nejlepší čtenářskou babičku. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček konkrétního čtenáře/ uživatele za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním systému. Výsledky jsou známé v dospělém oddělení. Vyhlášení nejlepších dětských čtenářů proběhlo v dětském oddělení.

O Josífku sedmilháři – Daniela Krolupperová

Oblíbená autorka dětských knížek, žijící a tvořící v Praze, přijela 20. března 2017 představit kojetínským dětem svoji knihu Sedmilhář Josífek. Milý příběh o chlapci, který si rád vymýšlel a tím si komplikoval život, děti velmi pobavil. I další knihy Daniely Krolupperové jsou velmi čtivé a dětskými čtenáři velmi žádané.

     

Jarní veršování

Vyhodnocení literární soutěže o nejkrásnější básničku s jarní tematikou.

Knihovnické lekce

Kniha a její části, základní žánrové a tematické rozdělení literatury, uspořádání beletrie a naučné literatury. Lekce byla určena žákům 3. třídy ZŠ.

Kdo nakreslil tento obrázek?

Soutěž pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic byla zaměřená na seznámení s nejznámějšími českými ilustrátory dětských knih.

Knihovnické minimum

Seznámení s knihovnou, organizací knihovního fondu, výpůjčním řádem a čtením ze zajímavých knih (Peppa v knihovně, Knihovnické pohádky, Hádanky od srdíčka a Ema Naopak) pro MŠ v Polkovicích.


Únor 2017


Knihovnické lekce

Základní rozdělení literatury, popis knihy pro 2. třídy ZŠ.

Valentýnská tvořivá dílnička

Výroba „Valentýnek“ k svátku sv. Valentýna pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.

Vítej Karle

Interaktivní literární beseda věnovaná dětství a mládí Karla IV. pro 4. třídy ZŠ.

 


Leden 2017


F jako Fík

Literární beseda s knihou Ivony Březinové pro žáky 1. tříd ZŠ.

     

Tříkrálové putování

Čtenářská soutěž pro děti, školní družiny a „Klub malých čtenářů z Polkovic“ v dětském oddělení.

Knihovnické lekce

On-line katalog knihovny, základní vyhledávání, praktická cvičení pro žáky 4. tříd ZŠ.

Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín