Rok 2016


Jaký byl rok 2016?


Dobrý, úspěšný, plný aktivit. Zaznamenáváme stoupající počet registrovaných uživatelů, návštěvníků knihovny ve všech oblastech (čtenáři, uživatelé, účastníci akcí) i virtuálních, uživatelů on-line služeb a počet kladně vyřízených rezervací knih v půjčovnách. Vzrůstal i celkový počet vypůjčených knih a časopisů.
Jako každoročně vyvíjela kojetínská knihovna také bohatou kulturně vzdělávací činnost. Ve spolupráci se všemi kojetínskými školami se uskutečnily besedy se spisovateli a jinými zajímavými osobnostmi, besedy o knihách, lekce informační výchovy, exkurze do knihovny, knihovnická minima pro předškolní oddělení mateřských škol, soutěže, rukodělné dílničky apod.
Pořádány byly také také přednášky, besedy a výstavky pro širokou veřejnost. Pokračovala spolupráce s Centrem sociálních služeb a  Centrem denních služeb.
Mezi nejpovedenější a nejzajímavější akce určitě patřily následující: „Kluci a děvčata mezi slovy“, interaktivní beseda pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ v Kojetíně se spisovatelkou Petrou Dvořákovou nad její knihou „Julie mezi slovy“, III. kojetínská noc s Andersenem na téma „Vzhůru ke hvězdám, Knížka pro prvňáčka, Prázdninové čtení pro děti s maminkami, Zkus si práci knihovníka, Kam až dojedeš, aneb, Tajemstvím opředená místa, Kojetína, Variace na Noc s Andersenem, Cyklistický výlet pro starší děti v rámci „Evropského týdne mobility“, Jóga – od staré Indie k dnešku, přednášela fyzioterapeutka Radka Crhonková, Módní poradna II. pražské stylistky a vizážistky Dany Beranové o osobním stylu, oblékání, líčení a barevné typologii, Arnošt Vašíček :LABYRINT ZÁHAD - beseda s autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů, Srí Lanka 3 – mystický sever - cestopisná přednáška  paní Zlatuše Knollové z Olomouce.
Novinkou v poskytovaných službách byla tzv. objednávka knih ze skladu a volného výběru, zasílání připomínek, upomínek  a výzev k vyzvednutí zarezervovaných knih formou SMS a e-mailu, stahování katalogizačních záznamů ze Souborného katalogu ČR (Caslin). Na nákup softwaru získala knihovna státní dotaci VISK3.
V rámci RF (regionální funkce) jsme poskytovali odborné knihovnické služby pro 9 místních knihoven. Byla dokončena poslední retrokatalogizace fondu pro MK v Uhřičicích. Proběhly 2 plánované revize –v MK Stříbrnicích a Křenovicích.
Hodně se také vyřazovalo, a to knihy zastaralé, neaktuální svým obsahem, opotřebované a poškozené, nevyužité duplikáty – dle metodických pokynů NK Praha. Z odepsaných knih jsme uspořádali 2 velké knižní bazary.
Ve volném výběru odd. pro dospělé čtenáře bylo zjednodušeno stavění – (převážně beletrie), a byl uvolněn regál, ve kterém má místo regionální literatura.
Zde uvedené aktivity jsou výseč z naší celoroční práce a jak jsem již uvedla – stoupající počet uživatelů, návštěv i výpůjček je důkazem, že i v 21. století, ve světě informační hojnosti, má knihovna svůj nezastupitelný význam.

Jitka Lorencová


Prosinec 2016


Vítej Karle
Interaktivní literární beseda věnovaná Karlu IV. pro 2. třídy ZŠ.

Knihovnické lekce
On-line katalog knihovny, souborný katalog ČR, pokročilé vyhledávání, praktická cvičení pro žáky 6. tříd ZŠ a gymnázium.

Vánoce v knihovně
Vánoční program v dětském oddělení pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů z Polkovic a všechny malé čtenáře – čtení, soutěže, luštění a tvořivá dílnička (výroby vánočního přáníčka a záložky do knih).

     


Listopad 2016


Stromečky štěstí
Výstavka dekoračních, „energetických“ stromečků Evy Mikulkové.

   

Srí Lanka 3 – mystický sever
S osobními zážitky a pásmem fotografií a videí, v pořadí již potřetí, se s námi přijela podělit Zlatuše Knollová. Navštivili jsme významná historická, kulturní i duchovní místa, ze kterých až přecházel zrak. Stali jsme se účastníky velkolepých hinduistických oslav, spatřili neobvyklé tradiční rituály a nakoukli pod pokličku přípravy místních pochoutek. Povídání zpříjemnila ochutnávka skvělého cejlonského čaje.

 

Velký knižní bazar
Výprodej straších opotřebovaných knih se těšil opět velkému zájmu.

Tajemstvím opředená místa Kojetína, pověsti našeho kraje
Literární beseda s pověstmi Bohumíra Štégera a dalšími zajímavostmi proběhla pro klienty Centra sociálních služeb a Domu sv. Josefa.

     

Halloween v knihovně
Strašidelné čtení a luštění s tvořivou dílničkou a výroba strašidýlka pro školní družiny.

Pohádkové příběhy do školky
Pro děti všech kojetínských MŠ jsme připravili podzimní čtení na téma zdraví. Děti si poslechly pohádkové příběhy z knih „Dětský lékař“, „Nemoci“ a „Já jsem doktor“ a poté následovaly hry vztahující se obecně ke zdravovědě.

 

Knihovnické lekce
Pro žáky 7. a 8. tříd a gymnázium a pro Kroužek malých čtenářů z Polkovic.

Den pro dětskou knihu
Hold dětskému čtenářství jsme složili 26. listopadu 2016 výtvarnou dílničkou a soutěžemi, které byly připraveny pro děti v dětském oddělení.

Vánoční ochutnávka
Tradiční a velmi oblíbená výstavka v naší knihovně věnovaná nadcházejícímu adventu s výrobky klientů Domu sv. Josefa.

 


Říjen 2016


Týden knihoven 3. - 9. října 2016
Letošní motto: Braňte knihu!
Jubilejní 20. ročník celostátní akce byl v naší knihovně velmi úspěšný, počet návštěv a nově registrovaných čtenářů je téměř dvojnásobný oproti loňskému roku!
Týden knihoven v číslech:
Aktivní návštěvníci: 528 (ti, co navštíví knihovnu za účelem půjčení či vrácení knih nebo časopisů).
Počet nově registrovaných čtenářů: 177
Počet návštěvníků v rámci exkurzí: 103 (žáci 9. tříd ZŠ, kvarta a 1. ročník Gymnázia Kojetín).
Počet návštěvníků v rámci soutěží a „Vítání prvňáčků“: 38 (děti ze školní družiny)
Počet výpůjček: 912 svazků

Fabularius Anderseni
Akce pro děti byla uspořádaná ke „Dni stromů“ a k prvním narozeninám stromu Pohádkovník (před rokem byl vysazen). Děti nejprve hledaly bájný poklad na Šprlochu, další zastávka byla u Husovy lípy a synagogy, vždy doplněná tematickým čtením a povídáním. Strom Pohádkovník byl potom poměřen a jeho roční přírůstek řádně zapsán. Oslavu děti zakončily sladkým mlsáním.

       

Knihovnické lekce
Naučná literatura – orientace a vyhledávání v encyklopediích a na internetu – srovnání, praktická cvičení pro žáky 5. tříd ZŠ. Naučná literatura – třídění, stavění podle MDT, praktická cvičení pro žáky 7. tříd ZŠ

Tvořivá dílnička
Výroba papírového ježka spojená se čtením o podzimu byla uspořádána pro školní družiny a „Kroužek malých čtenářů z Polkovic“.

Arnošt Vašíček - Labyrint záhad
Velmi zajímavá přednáška proběhla 12. října 2016 se známým autorem řady knih o tajemnu a scénáristou televizních seriálů, jako je např. Ďáblova lest, Ztracená brána, Strážce duší a Planeta záhad. Arnošt Vašíček tentokrát pátral po největších záhadách v Česku a pokusil se je rozluštit s pomocí odborníků i srovnáním s podobně tajemnými případy ze světa. I tentokrát nám nabídl řadu překvapivých objevů a odvážných hypotéz. Celé své povídání doplnil řadou fotografií a videí.

     


Září 2016


Klub malých čtenářů z Polkovic
Při ZŠ v Polkovicích pod vedením ředitelky Leony Indrákové vznikl čtenářský kroužek, kterému naše knihovna poskytla své zázemí a služby. Malí čtenáři budou pravidelně navštěvovat knihovnu za účelem půjčování zajímavých titulů a možnosti vyžívat všech našich volnočasových programů, které, jako moderní komunitní centrum, nabízíme. Poprvé jsme polkovický klub přivítali 20. září 2016, děti se seznámily s knihovnou a jejím fondem, výpůjčním řádem a nakonec si vyrobily záložky do knih v rámci rukodělné dílničky, která vždy probíhá v době půjčování dětského oddělení. Těšíme se na další setkávání a spolupráci.

Tvořivá dílnička
Probíhá, jak již bylo uvedeno, v půjčovní době dětského oddělení. V průběhu září děti tvořily pestré papírové ježky.

Kam dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína 2
V pátek 23. září 2016 uspořádala naše knihovna, v pořadí druhý, cyklistický zájezd pro starší děti  po blízkém a historicky zajímavém okolí našeho města, spojený s přespáním v knihovně a strašidelným programem. Tentokrát jsme se vydali směrem k obci Uhřičice, prohlédli jsme si zdejší technické zajímavosti, jako jsou Sifon a Vantroky, připomněli si smutné události 2. světové války, jejíž obětí byl i uhřičický občan František Körner (otec známého spisovatele a scénáristy Vladimíra Körnera). V cestě jsme dále pokračovali do lesa Včelín, kde jsme hledali největší dub zvaný Král lesa, a na lukách Račové jsme našim výletníkům četli – různé zajímavosti o přírodě, ale hlavně pověsti Bohumila Štégra, které se vztahují právě k těmto místům.
Naše, asi desetikilometrová trasa, se završila v knihovně společnou večeří (dovezená pizza nám všem chutnala... inu, na čerstvém vzduchu jednomu vytráví...) a dalším programem – v duchu rytířské doby Karla IV. Budova VIC s nově instalovanou expozicí Hrůzostrašné sklepení nám poskytuje pro takové akce výborné a inspirující zázemí.
Výlet jsme uspořádali v rámci Evropského týdne mobility a zároveň jeho posláním je budovat v dětech zájem o místo, kde žijeme.

 

 

 


Červenec - srpen 2016


Prázdniny v knihovně
Prázdniny v knihovně aneb Odpověď na otázku „Co vlastně v knihovně děláte o prázdninách?“ Vždy, když mi tuto otázku někdo položí, musím se usmívat (samozřejmě v duchu, abych dotyčného tazatele neurazila). Tak, jako naši čtenáři odjíždí na dovolenou, i my knihovnice čerpáme dny volna... Knihovnu nezavíráme a stane se, že na celý její provoz zůstane jeden člověk a ten má potom práce opravdu hodně. „Okurková sezóna“ nenastává. Čtenáři – a my jsme tomu velmi rády – navštěvují knihovnu za účelem vypůjčení většího množství „čtiva“, protože je čekají prázdniny a dovolená. A samozřejmě i další knihovnické práce (např. objednávky, zpracování novinek a další), probíhají plynule dál, jen s menším počtem pracovníků. A o to je to náročnější. A co tedy konkrétně se dělo o prázdninách v obou odděleních?

Dětské oddělení
Po dobu prázdnin v dětském oddělení naší knihovny probíhaly tyto zajímavé akce:
Prázdninové čtení pro děti s maminkami
Jednalo se o pohodová pohádková dopoledne pro malé děti s doprovodem. Přichystáno pro malé hosty bylo společné čtení, poté si děti hrály nebo něco vyráběly ve tvořivé dílničce. Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové si u nás během programu mohli v klidu vypít svou dopolední kávu...

 

Zkus si práci knihovníka
Tato akce byla určena pro mladší školní děti. Ty si vyzkoušely některé knihovnické činnosti, např. razítkování, signování a zabalení nové knihy, řazení vrácených knih do regálů, výpůjční proces apod. Podívaly se do skladu, kanceláří knihovny a dospělého oddělení. A nudu v knihovně určitě nezažily! Přišly totiž několikrát...

   

Prázdninová literární a výtvarná soutěž
Probíhala také soutěž o nejzajímavější prázdninový příběh. Odevzdané práce bude hodnotit dětská porota v průběhu září a vyhodnocení se uskuteční začátkem října
v rámci „Týdne knihoven“. Uvedené dětské prázdninové aktivity měly svoji letošní premiéru, byl o ně velký zájem – i z řad „nečtenářů“ a knihovnu za tímto účelem navštívilo okolo sto dětí (některé i opakovaně, tak moc se jim u nás líbilo).

Dospělé oddělení
Ani oddělení pro dospělé čtenáře nezahálelo. Koncem června byl v knihovně instalován nový software (na jeho pořízení získala knihovna dotaci v programu VISK3) na stahování katalogizačních záznamů ze Souborného katalogu ČR a posílání upomínek a aviz e-mailem a SMS. Zatím programy testujeme a sžíváme se s nimi a věřím, že nám v konečném výsledku  přinesou úsporu časovou i materiální a zrychlí poskytování služeb našim čtenářům. Dalším počinem v dospělém oddělení je velká aktualizace fondu a jeho nové uspořádání. Naším cílem je nabízet čtenářům co nejkvalitnější současnou literaturu a knihovní fond uspořádat tak, aby orientace v něm byla, pokud možno, co nejjednodušší.


Červen 2016


Týden čtení  30. 5. - 3. 6. 2016
Cílem Týdne čtení dětem v ČR je motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré literatury.
Naše knihovna se zapojila do šestého ročníku celostátní akce (projekt „Celé Česko čte dětem“). Uskutečnili jsme setkání s prvňáčky v jejich třídách, povídali jsme si co všechno se v 1. třídě naučili, jak dobře již dovedou sami číst. Poté jsme společně četli ukázky z knihy „Knihožrouti“ od Kláry Smolíkové. Tuto knihu potom obdržel každý žák jako odměnu za celoroční školní práci.
„Knihožrouti“ byli napsáni a ilustrováni výhradně pro účastníky projektu a nelze ji v běžné knihkupecké síti koupit.

     

Setkání se starostou
V rámci Týdne čtení se setkaly děti „andersenovské“ noci se starostou města Kojetína - Jiřím Šírkem na kojetínské radnici. Pan starosta děti mile přivítal, pohovořil s nimi o historii a chodu úřadu a děti obdržely drobné upomínkové předměty jako památku na toto setkání. Poté jsme se vypravili k symbolickému stromu „Pohádkovník“, kde jsme si četli z knihy „Ezopovy bajky“ převyprávěné Jiřím Žáčkem.
Na závěr našeho setkání děti nadšeně přivítaly pozvání na zmrzlinu od pana starosty.

     

Literární hodinka v Uhřičicích
Společné čtení pohádek, příběhů, říkadel a básniček pro děti v MŠ, spojené s návštěvou místní knihovny.

Literární hodinka v Polkovicích
Literární beseda s úkoly o Karlu IV., k 700. výročí jeho narození pro děti z MŠ a ZŠ v Polkovicích.

Den dětí v knihovně
Hry a soutěže pro děti v knihovně.

Tvořivá dílnička
Výroba záložek do knih.

Knihovnická minima
První seznámení s knihovnou pro děti z mateřských škol.

Velký knižní bazar
Výprodej straších opotřebovaných knih.

Karel IV., playboy, dobrodruh, bonviván a kupec na trůnu
Literární beseda s hudebními vstupy v rámci oslav 700. výročí narození krále českého a císaře římského – Karla IV. Akce proběhla v Centru sociálních služeb, J. Peštuky.

Nová služba Objednávky knih ze skladu a z volného výběru
Potřebujete připravit knihu z volného výběru nebo skladu a jenom si ji u nás vyzvednout? Nebo jste ve škole dostali zadanou práci či referát a rychle potřebujete literaturu a obáváte se, že vás v knihovně někdo předběhne? A nebo jen spěcháte a nechcete čekat?
Máme pro vás řešení.
Objednejte si knihy z domova přes internet prostřednictvím našeho on-line katalogu – http://mekskojetin.cz/katalog-on-line, pošlete nám svoji objednávku a my vám knihy připravíme.
Jak to funguje?
Jednoduše. Na internetu si ve svém oblíbeném internetovém prohlížeči otevřete náš on-line katalog, vyberete si požadované knihy a ty prostřednictvím vašeho čtenářského konta objednáte (doposud jste mohli rezervovat knihy, které byly půjčené).
1. krok: Vyhledejte požadovaný dokument.
2. krok: V přehledu svazků klikněte na odkaz „Objednej odložení“ u příslušného svazku.
3. krok: Vyplňte své přihlašovací údaje a potvrďte objednávku.
Kdy si mohu objednané knihy vyzvednout?
Objednávky budeme vyřizovat průběžně a přichystané k vyzvednutí budou vždy následující půjčovní den.
Vyčkejte však, prosím, na informaci e-mailovou zprávou, která vám bude doručena na vaši adresu.
Knihy si potom budete moci vyzvednout do pěti dnů.
Pro registrované čtenáře je tato služba zdarma.
Podmínkou je pouze vaše e-mailová adresa v naší databázi u nás v knihovně. Věříme, že tato nová služba bude pro vás přínosem, ušetří čas a zrychlí poskytování našich služeb.


Květen 2016


Módní poradna II.
Seminář, proložený praktickými ukázkami, s profesionální stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou proběhl 4. května 2016 v podvečer, v sále VIC. Dámy, které se této akce zúčastnily, si volily témata, o která měly zájem. Nejvíce dotazů bylo na barvu vlasů, vhodný účes, či výběr brýlí. Dana Beranová nám ukázala vhodné barevné kombinace, poradila jak sestavit základní šatník, uvázat šátek... a přivezla mnoho krásných modelů na ukázku. Některé kousky  si dámy mohly už ten večer odnést domů.
Všechny jsme si užily inspirativní, ryze ženský podvečer s šálkem kávy nad tématy, které nás, ženy, zajímají a s člověkem, který jim opravdu rozumí.
Dana Beranová je pražská profesionální stylistka a vizážistka spolupracující s mnoha reklamními agenturami, časopisy, filmaři a fotografy.  Více na http://www.stylistkaberanova.cz

   

Šperky FIMO
Výstava šperků Ivety Pouperové

 

Knihovnická minima
1. seznámení s knihovnou pro předškolní děti MŠ Kojetín

Jak to bylo v květnu 1945?
Literární beseda inspirovaná knihou P. Jiráka: „Kojetín v době protektorátu“, kterou vydalo k 70. výročí od ukončení druhé světové války MěKS Kojetín. Pro žáky 5. tříd ZŠ.

Tvořivá dílnička
Výroba přáníček ke Dni matek.

Kdo to nakreslil?
Vědomostní soutěž pro školní družiny.

Karel IV., playboy, dobrodruh, bonviván a kupec na trůnu
Literární beseda s hudebními vstupy v rámci oslav 700. výročí narození krále českého a císaře římského – Karla IV. pro uživatele Domu sv. Josefa dne 10. května 2016.

 


Duben 2016


Noc s Andersenem
Šestnáctý ročník – kojetínský třetí - společné pohádkové Noci s Andersenem proběhl v pátek 1. dubna 2016. Registrováno bylo 1633 čtecích míst, na kterých nocovalo 95 824 dětí a dospělých.
V České republice to bylo 639 knihoven, 582 škol, 90 dalších míst jako jsou např. domy dětí, dětské domovy, skauti, junáci i maminky v soukromí …
Nocovalo se i na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku a dalších 30 míst bylo napočítáno po celém světě, a to zásluhou Českých škol bez hranic, krajanských spolků, velvyslanectví  apod.
A kdo letos živě četl pohádky? Na mnoha místech děti přivítal sám Andersen, jinde se děti setkaly s pohádkovými bytostmi, s žijícími autory, herci, se zastupiteli měst a obcí.
Kojetínské děti, které si místo v Noci s Andersenem vybojovaly v soutěži „Vzhůru ke hvězdám“ prožily kouzelnou noc plnou her, soutěží, napětí i pohádek. Jejich společníky se staly kouzelné bytosti knihovnické: smaragdová hvězda Iva, kometa-vlasatice Alena a mořská víla Jitka, ale i další, jako Kostkáč Luděk, černokněžník Petr, kosmonaut Gagarin Pepa či tajemný ufon...
Hlavním tématem noci, jak už napověděla nominační soutěž, byly hvězdy. Veškeré dění celého večera - soutěže, stezka odvahy – tentokrát na půdu („vzhůru ke hvězdám“), čtení... bylo spjato s hvězdami, souhvězdími a astrologií.
Dokonce jsme se všichni podívali hvězdářským dalekohledem, naše pohádková postava Kostkáče se proměnila ve hvězdáře a před budovou VIC nainstalovala skutečný dalekohled!!!  Pozorovali jsme souhvězdí Orion a Kasiopea, Psí hvězdu Sírius ale také hodiny na kojetínském kostele!
I  pohádkové čtení bylo o hvězdách. Četlo se např. z knihy „Rákosníček a hvězdy“ a blízkou tématiku si vybral i náš host – starosta města Kojetína Jiří Šírek, který předčítal z  „Malého prince“ A. de Saint-Exupéryho.
Třetí kojetínská Noc s Andersenem úspěšně proběhla, nabita pozitivní energií a elánem.
Tak opět za za rok na shledanou děti, moc jsme si to užili!

foto: http://knihovna-kojetin.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem_2016/

     

Už je ze mě čtenář!
Interaktivní literární beseda pro 1. třídy z knížky pro začínající čtenáře „Chobotem sem, chobotem tam“, spojená se samostatnou činností dětí, plnění různých úkolů z pracovního sešitu jmenované knihy.

 

Lekce informační výchovy
Katalogy knihovního fondu, popis, vysvětlení základních pojmů + praktická cvičení. Pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ.

Knihovnické minimum
První seznámení s knihovnou pro děti z MŠ Bezměrov

William Shakespeare
Výstavka k 400. výročí úmrtí největšího dramatika všech dob.

Jóga – od staré Indie k dnešku
Ve středu 13. dubna 2016 proběhla v sále VIC přednáška fyzioterapeutky a cvičitelky jógy Radky Crhonkové, která se s účastníky podělila o své zážitky z pobytu v Indii, kde absolvovala kurz zaměřený na terapeutickou jógu (podzim 2015) a povyprávěla o józe, která je považována za nejstarší cvičení na světě, díky němuž můžeme zlepšit svůj fyzický ale i psychický stav. Její praxe – spojení fyzioterapie s jógou – pomáhá mnoha potřebným lidem na cestě k uzdravení i k sobě samým.

 


Březen 2016


Březen – měsíc čtenářů
V rámci sedmé celostátní akce proběhlo v naší knihovně několik akcí.

Vyhlášení nejlepších dětských čtenářů
V dětském oddělení byli vyhlášeni nejlepší dětští čtenáři a obdrželi drobné upomínkové předměty.
Žebříček nejčtenějších knih (březen 2015 - březen 2016) - k nahlédnutí v půjčovnách knihovny.

Jarní prázdniny v knihovně
Děti mohly využít rozšířené půjčovní doby, zasoutěžit si, nebo si vyrobit velikonočního zajíčka.

„Udělej si velikonočního zajíčka“
- tvořivá dílnička.

„Kdo to napsal?“
- vědomostní soutěž pro děti.

Lekce informační výchovy
Základní žánrové a tematické členění knih, základní popis knihy, orientace v knihovně + praktická cvičení. Pro žáky 2. tříd ZŠ.

„Těšíme se na jaro“
Čtení z knih „Hrajeme si u maminky“ a „O malém tučňáčkovi“. Pro mladší děti MŠ.

     

„Jaro je tady“
Výstava prací uživatelů Domu sv. Josefa s jarní a velikonoční tematikou.

 

„Kluci a děvčata mezi slovy“
Interaktivní beseda pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ v Kojetíně se spisovatelkou Petrou Dvořákovou nad její knihou „Julie mezi slovy“. Na pozadí krátkých poutavých příběhů desetileté dívenky Julie se děti seznámí s řadou pojmů ze světa dospělých, jako je např. rozvod, kyberšikana, handicapovaný... Beseda se dotýká rozpadu rodiny, vytváření nových citových vazeb a nabízí možnost vyrovnat se s jednou z nejbolestnějších zkušeností dětství.
Petra Dvořáková (nar. 1977) je současná česká spisovatelka a publicistka, do povědomí veřejnosti vstoupila svou první knihou Proměněné sny, za kterou jí byla udělena cena Magnesia Litera (2007).
Další vydané knihy: Proměněné sny, Já jsem hlad, Julie mezi slovy, Líla a Flouk, Sítě (březen 2016, knižní novinka v našem fondu). Beseda se uskutečnila 23. března 2016 v dopoledních hodinách v sále VIC.

     


Únor 2016


Lekce informační výchovy
Lekce proběhly pro žáky 3. tříd základních škol a seznámily účastníky s tématy jako je: kniha a její části, základní žánrové a tematické rozdělení literatury, uspořádání beletrie a naučné literatury.

Lekce informační výchovy
Lekce na téma práce s on-line katalogem, vysvětlení základních pojmů, příklady vyhledávání proběhly pro žáky 4. tříd základních škol.

„Těšíme se na jaro“
Literární beseda pro děti v mateřských školách inspirovaná knihou Zdeny Pšeničkové-Slavíkové „O malém tučňáčkovi“.

Rukodělná dílnička
Výroba valentýnských přáníček přímo v dětském oddělení knihovny.  A jaké krásné "valentýnky" vzešly
z této dílničky bych vám přála vidět.

   

Valentýnské veršování
Vyhodnocení literární soutěže, kterou pořádala knihovna.

Ukázka z pera malého literáta:
„Moje milá maminko
ať tě zlobím malinko.
Ať se máme rádi,
ať jsme všichni kamarádi.“


Leden 2016


Flouk a Líla
Literární beseda nad knihou Petry Dvořákové. Pohádkový příběh o velikém přátelství počítačové myši Líly a kouzelného kocoura Flouka. Lílu to v kanceláři moc nebaví a tak si hledá kamarády ve skutečném světě...
Moderní pohádka pro děti o tom, jak se liší náš skutečný svět a virtuální realita. Celou besedu sledoval a bavil děti, nefalšovaný živý potkan Eda (zastupoval myš Lílu, tu se nám totiž nepodařilo sehnat). Určeno pro 2. třídy ZŠ.

   

Lekce informační výchovy
Vysvětlení základních pojmů – jak vzniká kniha, kdo je spisovatel, ilustrátor, co je knihovna, uspořádání fondu v knihovně x pořádek v domácí knihovničce, půjčovní doba a knihovní řád, na závěr praktická hra na půjčování v knihovně. Určeno pro žáky 1. tříd ZŠ.

Tříkrálové putování
Společné čtení, soutěže, dílničky a zábavný program se školními družinami.