Rok 2013

Prosinec 2013

Výsledky ankety „Moje nejoblíbenější kniha“
Z výsledků ankety mezi čtenáři kojetínské knihovny vyplynulo, že největším hitem dospělých čtenářů je v současné době trilogie „Padesát odstínů šedi“ (temnoty, svobody) autorky s pseudonymem James E L. Za jedenáct měsíců půjčování měl jenom 1. díl 24 výpůjček a evidujeme dalších patnáct rezervací. Přetrvává také popularita Larssonova „Milénia“ („Muži, kteří nenávidí ženy“, „Dívka, která si hrála s ohněm“ a „Dívka, která kopla do vosího hnízda“), Vondruškovy „Přemyslovské epopeje“ nebo detektivek Larse Keplera a Jo Nesba. Velký ohlas mají dlouhodobě knihy současných našich autorek Magdy Váňové, Táni Keleové-Vasilkové - absolutně vede „Ranč u dědečka“ (za šest měsíců půjčování dvanáct výpůjček a jedenáct dalších rezervací ), Kláry Janečkové, Aleny Jakoubkové, Hany Parkánové-Whitton nebo autorů - kromě Vondrušky také Jan Bauera nebo Karla Cubecy. Ze zahraničních spisovatelů kromě již uvedených vedou dále autoři jako Deaver, Rollins, Connelly, Dan Brown (nyní vyšel jeho nový román „Inferno“, který se, jak velký zájem napovídá, stane také velmi žádaným hitem), Patterson, Robert Parker a autorky Sandra Brownová, Joy Fieldingová, Barbara Woodová, Nora Robertsová. Někteří čtenáři také uváděli oblíbená díla klasická: Hugo, V.: „Bídníci“ nebo Waltari, M.: „Egypťan Sinuhet“. Ze současných knih velmi oslovily tituly Pavla Kohouta „Tango mortale“, Coelhův „Alchymista“, Youngova „Chatrč“, Lorny Byrneové „Andělé v mých vlasech“, Ireny Douskové „Hrdý Budžes“, Vergheseův „Řez do živého“, Taylorovi „Doktoři“ (Doktore, fofrem, jde o život“, …).
Absolutní jedničkou dětského oddělení dnešních dnů se drží jednoznačně „Deník malého Poseroutky“. Dále děti všech věkových kategorií uváděly nejvíce knížky o koních. Malí čtenáři kromě toho uváděli „Medvídka Pú, „Zvonilku“, „Krysáky“, „Včelí medvídky“, „Šmouly“, „Winx“, také knížky Ivony Březinové - nejvíce „Štěkej, Mourku“- a knihy Daniely Krolupperové. Anketa potvrdila i trvalý zájem o klasiku jako jsou „Děti z Bullerbynu“ nebo Pipi Dlouhá Punčocha“ Astrid Lindgrenové, rovněž o Čapkovu „Dášeňku“. Starší dětští čtenáři, ti „náctiletí“, uváděli nejčastěji romány žánru fantasy - např. Paoliniho tetralogii „Eragon“,“Eldest“, „Brisinger“, „Inheritance“ - nebo 11 dílů „Hraničářova učně“ Johna Flanagana. Nechyběly i knihy autorů Michaela Scotta, Anne Plichotové a samozřejmě také různé dívčí romány.

-----

Besedy „Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my“

-----

Školní družiny v knihovně

-----

Tvůrčí dílničky „Vyzdob si svou knihovnu!“

-----

Listopad 2013

„Utajené životy slavných Čechů“
Karel Hynek Mácha a Božena Němcová trochu jinak - beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou pro studenty gymnázia (sexta a 2/4)
Martina Bittnerová se snažila ve své besedě přiblížit známé osobnosti literatury 19. století poněkud odlišným způsobem, protože za „učesanými životopisy se leckdy skrývají dramatické osudy“. Spisovatelka však „nechce své hrdiny skandalizovat, ale představuje nám je jako nevšední postavy naší minulosti“. Což se jí, domníváme se, podařilo.

-----

Pokračuje další ročník lekcí informační výchovy…
Fotografie z lekce pro 6. třídy – vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny

-----

„Draka je lepší pozdravit“ - besedy o slušném chování
Podle knihy Daniely Krolupperové pro 2. třídy ZŠ

-----

„Znáš Helenu Zmatlíkovou?“
Soutěž pro školní družiny, doplněná výstavkou knih známé ilustrátorky.

-----

Říjen 2013

Týden knihoven
Měsíc říjen se v knihovně odehrával ve znamení akcí celostátního „Týdne knihoven“ (30. září -6. října 2013). A bylo opravdu rušno... Do knihovny se v tomto týdnu přihlásilo 116 nových čtenářů, kteří využili mimořádné nabídky bezplatné registrace, dále si 398 návštěvníků obou oddělení vypůjčilo 709 knih a časopisů a nejrůznějších akcí se zúčastnilo 147 žáků a studentů kojetínských škol.

Z akcí Týdne knihoven
 
Exkurze žáků základních škol a studentů gymnázia

 

 

„Tvůrčí dílnička“ pro děti ze školních družin

 

 

 

„Pod hanáckou oblohou“ - beseda nad vzácnými knihami starých hanáckých autorů pro Centrum denních služeb v Kojetíně, výstavka knih

 

 

 

„Bráškové“ - beseda pro I.stupeň ZŠ Sladovní o knihách spisovatelů Chaloupka, Líma a Felixe, spojená se soutěží a výrobou záložek do knih

 

 

 

Anketa „Moje oblíbená knížka“

 

 

 

„Malovali jsme dráčka Mráčka“ (jednoho z nejhezčích dráčků vytvořil tvůrčí tým ve složení Daneček a Radimek z oddělení Pastelek, MŠ Kojetín)

 

 

Září 2013

Září v knihovně...
Městská knihovna MěKS Kojetín zahájila opět spolupráci se všemi kojetínskými školami. V září proběhly besedy s názvem „Dráček Mráček“ pro starší oddělení mateřských škol. Děti si s knihovnicí Alenou Fíkovou povídaly o pohádkových bytostech. Pozornost pak byla zaměřena hlavně na draky a knížky o nich. Ale nešlo jen o povídání, také se četlo, a to z milé knížky „Dráček Mráček“, spisovatelky Daniely Krolupperové. A pak se ještě povídalo. Že draci nelétají jenom v pohádkách, ale také teď na podzim po obloze, když fouká vítr. Vyzkoušet si to - to už je domácí úkol od dětí pro všechny tatínky a maminky. Na závěr všichni kluci a holky namalovali draka nebo dráčka podle svých představ. Ti nejhezčí se pak v říjnu objeví u nás v knihovně na výstavce.
 

-----

Červen 2013

Knihovnická minima
V průběhu měsíce června proběhla tradiční „knihovnická minima“ pro předškolní oddělení mateřských škol. Knihovnická minima jsou vlastně takovým prvním seznámením s prostředím knihovny (besedy o knihách pro nejmenší posluchače a budoucí čtenáře se uskutečňují v prostorách MŠ), vysvětlením, co vlastně knihovna je, k čemu nám slouží, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, jak kniha vzniká, kdo se na jejím vzniku podílí, jak se s knihou zachází. Při všech těchto akcích nechybělo ani prohlížení zajímavých knížek (největšími hity byla zvuková leporela..) a úsměvná pohádka na závěr.

-----

Těšíme se na prázdniny
V rámci akcí „Těšíme se na prázdniny“, které se konaly ve spolupráci se školními družinami, děti vyhledávaly knížky s různou prázdninovou tématikou - babička, dědeček, voda, les, tábor, moře... Byly šikovné a nadšené, našly toho opravdu hodně! Z některých knížek byla uspořádána v dětském oddělení výstavka, která může být inspirací k prázdninovému čtení. Ty nejaktivnější přinesly k výstavce také namalované prázdninové obrázky, aby to v dětském oddělení bylo ještě hezčí...
Starší děti z družin zase čekala v knihovně soutěž, ve které si prověřovaly své zeměpisné znalosti naší země - informace o řekách, horách, jeskyních, skalních městech...

-----

Květen 2013

Nej čarodějnice
V průběhu měsíce května čtenáři v dětském oddělení vybírali nejzajímavější práce z dubnové tvořivé soutěže o „Nej čarodějnice“. Nejvíce hlasů získaly práce, které vytvořili tito soutěžící: ze ZŠ nám. Míru Andrea Jedináková (4.A), ze ZŠ Sv. Čecha Vanesa Gáborová (5.tř.) a z gymnázia Monika Kopřivová (Prima). Blahopřejeme!
 

-----

Jak přežít v době finanční krize?
V rámci informačního vzdělávání proběhla beseda o finanční gramotnosti s panem Jiřím Dubským. Jiří Dubský hovořil o hlavních zásadách, kterými by se měl řídit domácí rozpočet, o chybách, které se často dělají, o tom, jak si poradit v krizových situacích.
 

-----

Koukám a co nevidím
Beseda o knihách herečky a spisovatelky Ivanky Deváté proběhla ve spolupráci s Centrem denních služeb v Kojetíně. Knížky plné laskavého humoru vypovídají o tom, že „každého z nás potkávají v životě nejrůznější svízele a trampoty. Můžeme klesat pod jejich tíhou, lepší však je, když se k nim postavíme s nadhledem.“ Vtipné povídky a fejetony vás přesvědčují o tom, že „žádný malér není tak veliký, abychom se mu nemohli od srdce zasmát.“ V jedné ze svých knih se Ivanka Devátá vyznává také z lásek svého života: „Nejtrvanlivější láskou mého života byly a zůstaly knihy. „Četbě jsem propadla už v předškolním věku a později pokračovala mílovými kroky. Bez knih si život nedovedu představit… Pak ještě miluji slunce, vodu, cizí kraje, lidi, památky, ...divadlo, samozřejmě, to se rozumí samo sebou. A pak, mám ráda samotný život. Ten nejvíc, protože v něm jsou obsaženy i knihy, i daleké kraje, lásky, děti, boje prohrané i vítězné, pláč a smích. Kdybych si nikdy nezaplakala, nedovedla bych ocenit radostné chvíle plné smíchu. Kdyby mi občas nevklouzla pod kabát vlhká lezavá zima, nedokázala bych se radovat z tepla. Kdyby moji synové nikdy nenosili „háro“ a copánek, netěšila bych se z jejich dozrání. Jak moudrá je příroda, nabízí-li nám jaro, v němž se všechno rodí, čisté a líbezné, léto se svým zráním, horkem a chladivou vodou. Podzim plný barev a připomínek, že nic netrvá věčně, a zimu, která uprostřed závějí a třpytivých střechýlů už zase slibuje nové zmrtvýchvstání. Říkám vám s vědomím, že někomu mohu být protivná, že život je to nejlepší, co nás mohlo potkat. A že je to zároveň náš velký úkol. Udělat z něj něco, co by našim bližním bylo přínosem. Každý podle svých sil. Kdybych byla šlechticem, zvolila bych si erb, v jehož blankytném poli (nebe, vesmír, nekonečno, vyberte si, co chcete) by byl chléb a růže. Chléb jako připomínka, že pro udržení života musíme v potu tváře pracovat, a růže jako symbol krásy, bez které by ten život byl jen lopota. A to není. Je to dar.“

-----

Besedy „Čtvrtocásek“
Besedy se konaly pro 5. třídy základních škol nad knihou velkého milovníka přírody pana Dobromila Líma. Jako terénní pracovník výzkumného ústavu měl možnosti a časový prostor k soustavnému sledování volně žijících zvířat a mohl tak skloubit své pracovní povinnosti s celoživotním koníčkem. Děti si poslechly příběhy z jeho knihy s dobrým koncem a zkušeností, ale také tím špatným. To aby si uvědomily, že vzít si domů jakékoli zvíře, je nejenom radost, ale také závazek a odpovědnost. Poté si všechny vyzkoušely i vyhledávání potřebných informací o různých zvířatech v naučných knihách.
 

-----

Duben 2013

Humor je kořením života
Tato beseda o knihách Zdeny Frýbové se zaměřením na ty humoristické, obzvláště na jednu z jejích nejpopulárnějších knih „Robin“, se konala ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Kojetín ve Víceúčelové klubovně na DPS Dr. E. Beneše.

-----

Historie počítačového hraní
Besedy s šéfredaktorem časopisu ABC Zdeňkem Ležákem s názvem „Historie počítačové hraní“ se konaly tentokrát přímo na Základní škole nám. Míru v Kojetíně. Zdeněk Ležák žákům zasvěceně vylíčil vývoj počítačů a počítačových her od čtyřicátých let minulého století až do současnosti, uvedl příklady populárních her v jednotlivých obdobích, rovněž poukázal na nebezpečí, které mohou některé hry přinášet.
 

-----

Lekce informační výchovy
Náplní lekcí informační výchovy pro 4. třídy základních škol bylo seznámení s katalogy v knihovně - s klasickým i elektronickým, vysvětlení rozdílů mezi oběma typy, výhody a nevýhody. Hlavní pozornost ale byla již zaměřena na katalog elektronický. Děti se učily, jak se katalog používá, jak se v něm hledá, co vše si v něm mohou najít, jak se dostanou na webové stránky knihovny a on-line katalog přes internet i ze svého domova.

-----

Březen 2013

Čtenář roku 2012
V rámci „Března - měsíce čtenářů“ vyhodnotila knihovna v dětském oddělení soutěž „O nejpilnějšího čtenáře roku 2012“ do 15 let. Z této soutěže vzešli čtyři jednoznační vítězové s počtem půjčených knih za loňský rok výrazně vyšším než všichni ostatní čtenáři tohoto oddělení.
Jsou to tito čtenáři: - Mikuláš Hromádka z 2.A ZŠ nám. Míru Kojetín, - Vojtěch Kolmačka ze 3.A ZŠ nám. Míru Kojetín, - Lucie Grygarová z kvarty Gymnázia Kojetín, - Kristýna Hromádková z 8. třídy Církevní ZŠ Kroměříž.
Všem vítězům blahopřejeme a přejeme jim, aby je knihy provázely a oslovovaly nejenom v dětství, ale po celý život!

-----

Lekce informační výchovy
V průběhu měsíce března proběhly také další lekce informační výchovy - tentokrát pro 3. třídy základních škol. Smyslem těchto akcí bylo a je rozvíjení návyku pravidelné četby a návštěv knihovny, postupné vypěstování dovednosti samostatného výběru knih podle příslušného značení, hlavní náplní pak rozlišování beletrie a naučné literatury, členění beletrie podle abecedy a věkových skupin, členění naučné literatury podle různých oborů.

-----

Besedy "Strašibraši"
Tradičně velmi milá byla setkání s těmi nejmenšími „čtenáři“ při besedách „Strašibraši“ v mladších odděleních mateřských škol v Kojetíně - uskutečnilo se jich celkem pět. Spisovatelka Marcella Dostálová nakonec do Kojetína nepřijela - pro vážné onemocnění musely být besedy s ní zatím odloženy.