Rok 2012

 Listopad 2012


„Grafologie aneb Tajemství výkladu písma“
Beseda s grafoložkou Dagmar Kravčíkovou pro širokou veřejnost
(21. listopadu 2012)

 Říjen 2012


„Utajený svět“ a „Utajené záhady“
Besedy pro studenty gymnázia a širokou veřejnost
se spisovatelem, scenáristou a režisérem Arnoštem Vašíčkem
(10. října 2012)

 Září 2012


"Japonská setkání"
Beseda v rámci Evropského týdne mobility v Centru denních služeb pro seniory Kojetín

 

 


"S humorem na cestách"
Beseda v rámci Evropského týdne mobility v Centru sociálních služeb Kojetín

 

 

Červen 2012


"Hodina smíchu"
beseda se žáky 1. stupně ZŠ Sladovní v rámci akce Vítání léta

 

 


"Navzdory nepřízni osudu"
beseda o životě J. Á. Komenského pro seniory z Centra denních služeb

 

 


"Zahrada života paní Betty"
beseda o životě a díle Boženy Němcové pro Centrum sociálních služeb

 

 

Květen 2012


Motivační hry na podporu čtenářství s moderátorkou nakladatelství Thovt Janou Konečnou
pro žáky třetích tříd ZŠ (16. května 2012)

  

Duben 2012


"Jak jsme vařili vtipnou kaši s pohádkovou babičkou"
ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Kojetín (11. dubna 2012)

 


 

Březen 2012


Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
pro studenty Gymnázia Kojetín (28. března 2012)

 

 

Únor 2012


"Zahrada života paní Betty"
Beseda ke 150. výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové
ve spolupráci s Charitou Kojetín - Centrem denních služeb pro seniory

 

 

"Tuhle si určitě přečti!"
Soutěž pro žáky 5. tříd základních škol v nejlepší prezentaci oblíbené knihy.
Vítězka soutěže Veronika Bouchalová z 5. A ZŠ nám. Míru Kojetín

 

 

"Z pohádky do pohádky"
Známí hrdinové pohádkových knih v besedách pro 2. třídy základních škol

 

Leden 2012


"Čertovská zima"
Čtení a povídání s dětmi v kojetínských mateřských školách

 

 

"Sněhulákiáda"
Tvořivá výtvarná soutěž, zvítězila kolektivní práce dětí ze čtvrté třídy ZŠ Sv. Čecha Kojetín