Rok 2010

Prosinec 2010


Výtvarná soutěž "Mikuláš, čert a anděl"
Výherci: Hlavinková Ivana - 4.B ZŠ nám. Míru, Krčmařová Adriana - 3.A ZŠ nám. Míru, Pavlíčková Jana - 4.A ZŠ nám. Míru
(všechny tři soutěžící získaly stejný nejvyšší počet hlasů, jména jsou uvedena abecedně)

 

Listopad 2010

 
Besedy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty souběžných tříd gymnázia besedy s ARNOŠTEM VAŠÍČKEM na téma TAJEMNÝ SVĚT LEGEND.
A. Vašíček využívá nejnovějších vědeckých poznatků a archeologických objevů a na základě překvapivých faktů se pokouší dokázat,
že v četných legendách nacházíme ozvěny zcela konkrétních událostí.
Beseda pro veřejnost FANTASTICKÉ ZÁHADY se spisovatelem, scénáristou a režisérem ARNOŠTEM VAŠÍČKEM.
Nevysvětlené archeologické objevy naznačují, že minulost naší planety je daleko tajemnější, než si vůbec dovedeme představit.
Pořad o největších záhadách světa, nadpřirozených jevech, nevysvětlených úkazech, doplnily unikátní videozáznamy!

 


Říjen 2010


V týdnu od 4. do 10. října 2010 proběhla celostátní akce Týden knihoven.
Městská knihovna se jako každoročně zapojila řadou svých aktivit:
pondělí - exkurze žáků 9.tříd ZŠ nám.Míru do odd. pro dospělé čtenáře MěK,
úterý - Den otevřených dveří (knihovnu navštívila a přihlásila se řada nových čtenářů, probíhaly soutěže v dětském oddělení „Hra s písmeny“, „Hádanky a luštěniny“, společnou návštěvu knihovny absolvovaly také děti ze školních družin),
středa - exkurze studentů gymnázia do knihovny (kvarta a 1. ročník),
čtvrtek - exkurze žáků 9.třídy ZŠ ul.Svatopluka Čecha,
pátek - exkurze žáků všech tříd ZŠ Sladovní do dětského oddělení MěK, setkání neprofesionálních knihovníků střediska Kojetín.

 


Květen 2010


Vítězná třída s nejvyšším počtem registrovaných čtenářů v soutěži "Čteme a je nás stále hodně" 1.B ZŠ nám. Míru Kojetín

 


"Galapágy - Peklo a ráj" - beseda s promítáním a autogramiádou knihy cestovatelů
Dany Smržové a Stanislava Hořínka

 

Duben 2010


Besedy se spisovatelem Janem Sobotkou, autorem knih "O čertu Pepiášovi"
 

Březen 2010


Březen - měsíc čtenářů
"Číst je prostě krása" - soutěž v co nejzdařilejší interpretaci neznámých textů