Rok 2008

Prosinec 2008
 


Výstavka prací z vyhlášené soutěže "Nejkrásnější ozdoba"

 

Říjen 2008
 

 
MALOVÁNÍ PRO DĚTI besedy s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem (23. 10. 2008)
 

 


 
ORTEL SAMOTY besedy o Petru Bezručovi pro studenty gymnázia
s PhDr. Zdeňkou Tomáškovou (22. 10. 2008)
 

  
Týden knihoven
Lekce informační výchovy pro 5. třídy ZŠ - Pracujeme se slovníky a encyklopediemi,
školní družina v knihovně,
exkurze žáků ZŠ a gymnázia
do knihovny,
Den otevřených dveří -
překvapení v podobě drobného dárku pro každého návštěvníka dětského oddělení

 

 

Červen 2008
 

 

Tvořivá soutěž "Jaro očima dětí"

 

 

Knihovnická minima pro předškolní oddělení mateřské školy

 

 

Květen 2008
 


 

Pořad Českého rozhlasu Olomouc "Jak se dělá rádio" pro žáky ZŠ a studenty gymnázia
 

Březen 2008
 

 

Besedy "Neplechaté pohádky" pro školní družiny základních škol
 

 

 

Beseda s cestovateli Jiřím Márou a Štefanem Kunou - Nový Zéland země protinožců
 

  
"Neotesánek"- beseda o slušném chování pro žáky ZŠ Sladovní Kojetín

Únor 2008

 

 


Jarní prázdniny v knihovně - soutěž "Otázky z klobouku"