Rok 2006

Březen 2006
 Bezplatné školení „Základy práce s internetem“ a „Texty s PC“.

 Besedy „Světem pohádek“ pro malé čtenáře

Duben 2006
 Výstavka prací ze soutěže "Nejhezčí záložka"

Květen 2006
 
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Říjen 2006
 
Beseda se spisovatelkou Markétou Zinnerovou

 

Den otevřených dveří, exkurze do knihovny, besedy o knihách

 Besedy se studenty gymnázia o Petru Bezručovi s PhDr. Zdenkou Tomáškovou

Prosinec 2006
 Besedy "Vánoční příběhy" pro školní družiny

 Novoročenka 2007