Historie sochy prvního prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka v Kojetíně

Autor: Milan Zahradník, uveřejněno v Kojetínském zpravodaji č. 11/2017

Snaha o realizaci pomníku prvnímu prezidentovi a padlým v první světové válce v Kojetíně se datuje hned do doby po první světové válce. Z různých důvodů k tomuto počinu však delší dobu nedošlo. Zadostiučinění v této záležitosti dosáhl spolek pro postavení pomníku presidentu Osvoboditeli T. G. Masarykovi a padlým občanům v Kojetíně. Socha byla slavnostně odhalena v neděli 13. března 1939, tedy dva dny před příchodem německých vojsk na naše území. Skulptura byla přivezena z Kopřivnice, kde stála od roku 1928 do podzimu roku 1938. Během protektorátu
v roce 1940 byla plastika odstraněna a v Berlíně přetavena na děla.
V roce 1946 byla socha díky nadšencům znovu zrealizována v jiné podobě, kterou ztvárnil sochař J. Bílek, její sádrová předloha je umístěna ve sbírkách našeho muzea. V roce 1963 byla tato socha znovu odstraněna a následně instalována v uvolněné době před srpnovou okupací dne 21. června 1968. Plastika vydržela na svém místě až do roku 1974, kdy vyšel v ideologické periodiku Tribuna článek Jana Pavlíka z Přerova, který upozorňoval na tyto pozůstatky kapitalismu a pranýřoval fakt, že socha TGM doposud v Kojetíně (a nejen tam) stojí. Následně byla socha opět sesazena a odvezena do depozitáře Vlastivědného muzea v Olomouci. Později byla roztavena ve slévárnách Přerovských strojíren. Znovuvzkříšení se socha TGM dočkala 7. května 1993, kdy byla, snad už naposledy, slavnostně odhalena. Autorem byl akademický sochař Antonín Chromek, který vycházel při realizaci sochy TGM z Bílkovy předlohy z roku 1946.


Použité prameny:

Archív Městského muzea MěKS Kojetín

Použité fotografie:

Soukromý archív F. Riegla
Archív MěKS Kojetín

Popisky k fotografiím:

Původní socha T.G.M. postavená v březnu 1939
Slavnostní odhalení sochy T.G.M. v roce 1946
Postavení sochy T.G.M. v roce 1968
Článek Jana Pavlíka v politickém časopise Tribuna z roku 1974
Současná socha T.G.M.