Obrazy - Ikony Panny Marie Čenstochovské

Ikony Panny Marie Čenstochovské (autor neznámý)

Podle legendy namaloval obraz Černé madony Evangelista Lukáš přímo na stůl, kde jídávala Svatá rodina. Ve skutečnosti má však tato ikona prapůvod v Rusku, kde ji Poláci ukořistili. Jizvy na její tváři pochází prý z doby, kdy klášter v Čenstochové drancovali husité. Ti nemohli obraz uvézt, tak aspoň ťali madonu dvakrát do tváře. Tato legenda má i moravskou verzi, trošku zemitější. V ní se povídá, že Černá madona měla své místo v neblíže určeném klášteře na Moravě, odkud jí Poláci uloupili pro klášter Čenstochovský. Podle pověsti forman převážel uloupené věci, mezi nimi i obraz madony, když uslyšel nějakou ránu a pak kroky. Ohlédl se a uviděl, jak po cestě kráčí paní. Podívá se na obraz a na něm nic nebylo. Seskočil z vozu, uchopil ženu a posadil ji na vůz. Za chvíli
se všechno opakovalo. To vozku už tak naštvalo, že se rozpřáhl a bičem ženu udeřil se slovy: „Ty mně budeš utíkat? Tak to tedy ne!“ Způsobil jí poranění ve tváři. Žena z obrazu přestala utíkat a madoně na obraze po místě šlehnutí bičem zůstaly dva šrámy. Dodnes je Černá madona pro Poláky národní ikonou, kterou jezdí uctívat každoročně do  Čenstochové na čtyři miliony věřících.