Fotografie - Solná fabrika

Solná továrna nebo také „Salpetrofka“ stála v období první republiky v místech, kde dnes sídlí chatařská kolonie (po pravé straně při cestě z Kojetína na Bojanovice asi sto metrů před kruhovým objezdem a odbočky na polní cestu k Bezměrovu).

V minulosti kolem objektu protékala stará mlýnská Haná, což můžeme vidět i na fotografiích pořízených ve dvacátých letech minulého století. Jak by se mohlo zdát, podle lidového názvu této továrny (solná) sloužila ke zpracování či výrobě soli, pravda je ovšem zcela jiná. Tento chemický závod produkoval ledek, německy salpetr. Od počátečního slova sal mohla vzniknout zkomolenina salz (sůl) a od ní vžitý název tohoto závodu, tedy solná továrna. Továrna fungovala údajně do poloviny dvacátého století.