Zdobená tabatěrka - konec 18. stoletetí, z doby krále Fridricha II.

Zdobená tabatěrka z pokladů kojetínského muzea - konec 18. stoletetí, z doby krále Fridricha II. Tabatěrka patřila údajně jeho osobnímu lékaři. Tato tabatěrka byla nalezena na začátku 20. století po vyhoření domu v dnešní Husově ulici v Kojetíně. Do dnešní doby se jich zachovalo pouze 150. Naše muzeum vlastní jednu z nich.

Významným exportérem zlatých tabatěrek se stala Francie. To nelibě nesl pruský král Fridrich II., který v tom viděl poškozování devizového hospodářství své země. Navíc byly tabatěrky často doprovázeny velmi choulostivými erotickými obrázky a mohly tudíž ohrožovat mravní doktrínu protestantského státu. Král nakonec dovoz nežádoucího francouzského zboží zakázal a současně podpořil rozvoj domácí výroby tabatěrek. Z Paříže byl pozván rytec Jean Guillaume Krüger, který připravil návrhy pro budoucí královskou sbírku. Jako umělecký poradce zde působil známý rytec a malíř Daniel Chodowiecki. Fridrich II. většinu svých tabatěrek podle vzoru Ludvíka XIV. rozdal, z původních 1700 kusů se jich zachovalo pouhých 150, zato však ty nejcennější.

Zdroj informací (http://oko.yin.cz/14/skrinky-dozy-tabaterky/)