Týden mobility Kojetín 2012

Město Kojetín,  CSS Kojetín, DDM Kojetín a MěKS Kojetín
všechny zvou na

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2012
"POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM"
14. - 25. ZÁŘÍ 2012


PROGRAM:

8. září - 23. září 2012
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - MŮJ POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM

Informace - DDM Kojetín, Sv. Čecha Kojetín

Pátek 14. září 2012 - 15 hodin
POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM SE STAROSTOU KOJETÍNA

Místo konání: Dvořákova ulice - Lešetín
Program pro děti:
15.00 hodin - Kolečkiáda pro děti s DDM Kojetín
17.00 hodin - Street show s diskotékou
Program pro dospělé:
16.30 hodin - Slavnostní otevření opravených ulic Lešetína s kolečkiádou pro dospělé
17.00 hodin - Exkurze Moravského lihovaru
18.00 - Přednáška a instruktáž - Nordic Walking a pochod okolím Kojetína - hole s sebou!!!
Trasa: Lihovar - ulicí Padlých hrdinů - polní cestou k Moravě - okolo Moravy - ulicí Blanská - sokolovna...
19.00 hodin - Závěr - Občerstvení pro účastníky pochodu v areálu Sokolovny Kojetín s programem...
!Za nepříznivého počasí se akce nekoná!

Sobota 15. září 2012
14.00 hodin - BOWLINGOVÝ TURNAJ PRO VEŘEJNOST
20.00 hodin - DISKO-ROCKOTÉKA

(Bowling City Kojetín)

Pondělí 17. září 2012
16.30 - 17.30 hodin - TANEČKY PRO NEJMENŠÍ (3 - 5 let) S RADKOU
(sál VIC)
17.30 - 18.30 hodin - TANEČNÍ A POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA (5 - 8 let) S RADKOU (sál VIC)
19.00 - 20.00 hodin - ZUMBA S GABRIELOU (sál VIC)

Pondělí 17. září 2012
VÝLET DO KROMĚŘÍŽE - DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

krátké poučení a beseda o chování se v dopravním provozu s nácvikem na dopravním hřišti pro cílové skupiny Centra sociálních služeb Kojetín - mobilní klienty (senioři, osoby s tělesným postižení, osoby s chronickým onemocněním) tak i pro děti ze znevýhodněného prostředí

Úterý 18. září 2012 - 10.00 hodin
Beseda Městské knihovny MěKS Kojetín - JAPONSKÁ SETKÁNÍ

Úsměvné povídání o knize Nadi Karlické, o obyčejných věcech, se kterými se zvědavá a hlavně česky myslící žena musela vypořádat v novém, nezvyklém a exotickém prostředí.
(Charita Kojetín - Dům Sv. Josefa)

Úterý 18. září 2012
DEN CVIČENÍ s MěKS KOJETÍN
17.00 - JÓGA S ALENOU FLEGELOVOU
(1. patro Sokolovny)
18.30 - FITNESS DANCE S RADKOU (Tělocvična ZŠ nám. Míru Kojetín)

Středa 19. září 2012 - 14.30 hodin
 "S HUMOREM NA CESTÁCH" - beseda nad knihami o cestování

ve spolupráci s Městkou knihovnou Kojetín pro cílové skupiny Centra sociálních služeb Kojetín (senioři, osoby s tělesným postižení, osoby s chronickým onemocněním)

Středa 19. září 2012 - 17.00 hodin
LINE DANCE S LUCKY WHILE
Seminář s výukou country tanců
(sál Sokolovny Kojetín)

Středa 19. září 2012 - 19.00 hodin
ZUMBA S GABRIELOU
(sál VIC)

Čtvrtek 20. září 2012 - 18.30 hodin
FITNESS DANCE + POSILOVÁNÍ S RADKOU
(sál VIC)

Čtvrtek 20. září 2012
POHYBOVÉ ODPOLEDNE NA DPS (sportovní kolektivní hry)

pro cílové skupiny Centra sociálních služeb Kojetín (senioři, osoby s tělesným postižení, osoby s chronickým onemocněním)

Pátek 21. září 2012 - celý den
DNES JEDU DO PRÁCE NA KOLE NEBO JDU PĚŠKY

pro celou veřejnost, firmy, organizace ve městě...

Sobota 22. září 2012 - 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
„O POHÁR MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“

(areál Sokolovny Kojetín)

Úterý 25. září 2012
ZÁJEZD V RÁMCI REMINISCENCE SENIORŮ
do Příkaz u Olomouce - Hanácké skanzen

pro mobilní klienty Centra sociálních služeb Kojetín

 

"Změny programu vyhrazeny!"