Týden mobility Kojetín 2018

Město Kojetín,  CSS Kojetín, DDM Kojetín, MěKS Kojetín a ostatní organizace a spolky města
všechny zvou na

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2018
„Kombinuj a jeď!"

3. - 27. ZÁŘÍ 2018


PROGRAM (změny vyhrazeny):


Pondělí 3. září 2018

CVIČENÍ BOSU BALANCE

každé pondělí od 18.00 do 19.00 hodin a každá středa od 19.00 do 20.00 hodin
sál VIC Masarykovo nám. 8, Kojetín; cvičitelka: Radka Michálková


Sobota 15. září 2018

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV „O POHÁR MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“

9.00 hodin – Areál Sokolovny Kojetín
Startují smíšená družstva, systém bude určen na místě dle počtu přihlášených...
Informace a přihlášky: zdenek.baca@atlas.cz
(SK Kojetín)


Středa 19. září 2018

PĚŠÍ NÁVŠTĚVA ZREKONSTRUOVANÉHO MÍSTNÍHO KOUPALIŠTĚ A VYUŽITÍ PROSTOR PRO MINIGOLF

Sraz účastníků u DPS nám. Dr. E. Beneše 3 ve 13.00 hodin, odkud bude přesun na místní koupaliště, kde proběhne komentovaná prohlídka. Připravené bude posezení u kávy s možností hry minigolf. Trasa je vhodná pro mobilní
i částečně imobilní klienty CSS Kojetín. Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.
(CSS Kojetín)


Čtvrtek 20. září 2018

NÁVŠTĚVA PIVOVARU ZUBR V PŘEROVĚ

Odjezd vlakem v 8.40 hodin, z kojetínského nádraží. Hodinová exkurze s ochutnávkou piva  v ležáckém sklepě.
Účast na akci je nutno nahlásit do 11. září 2018 na telefon: 727 813 601.
Pozor! Počet míst je omezen.
Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.
(CSS Kojetín)


Pátek 21. září 2018

KAM DOJEDEŠ ANEB TAJEMSTVÍM OPŘEDENÁ MÍSTA KOJETÍNA 4

Sraz v 16.00 hodin před budovou VIC
Čtvrtý cyklistický výlet pro starší děti po okolí se zaměřením na historii našeho města a spojeným s přespáním v knihovně. V letošním roce zaměřeno na pověst o „Klášternici“ (B. Štéger) a cesta povede do obce Lobodice, kde si děti prohlédnou místní památky – žudr ze 17. století a budovu elektrárny s letopočtem 1704.
Zájemci o tuto akci najdou přihlášky v dětském oddělení.
(Městská knihovna MěKS Kojetín)


Sobota 22. září 2018

CYKLOVÝLET SE STAROSTOU KOJETÍNA ZA VODOU V NAŠÍ KRAJINĚ

9.30 hodin –  sraz účastníků z Kojetínska na Masarykově náměstí v Kojetíně
10 hodin - odjezd
Trasa: Kojetín - Mlýn Kojetín - Vantroky a Sifon v Uhřičicích - Národní přírodní rezervace Zástudánčí - Soutok Bečvy
a Moravy - Troubecké jezero - Elektrárna Lobodice
Trasa vede polními a lesními cestami, vhodné i pro děti
Závěrečné občerstvení: U Orlů v Lobodicích s harmonikou a zpěvem...
(Město Kojetín a MěKS Kojetín)


Úterý 25. září 2018

FUNKČNÍ CVIČENÍ SE ZDRAVOTNÍM ZAMĚŘENÍM

každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin
sál VIC Masarykovo nám. 8, Kojetín; Cvičitelka: Monika Paráková


Čtvrtek 27. září 2018

KOLEČKIÁDA ANEB S VĚTREM O ZÁVOD

16 hodin – prostranství u Sportovní haly Kojetín
Soutěže pro děti, závody – odrážedla, kola, koloběžky, brusle a skateboardy...
Startovné: 10 Kč
(DDM Kojetín)