Týden mobility Kojetín 2019

CSS Kojetín, MěKS Kojetín a SK Kojetín
všechny zvou na

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2019
„Projdi se s námi!"

15. - 20. ZÁŘÍ 2019


PROGRAM (změny vyhrazeny):


Neděle 15. září 2019

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV „O POHÁR MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“

9.00 hodin – Areál Sokolovny Kojetín
Startují smíšená družstva, systém bude určen na místě dle počtu přihlášených.
Informace a přihlášky: zdenek.baca@atlas.cz
(Pořádá SK Kojetín)


Pondělí 16. září 2019

PĚŠÍ NÁVŠTĚVA ZREKONSTRUOVANÉHO MÍSTNÍHO KOUPALIŠTĚ
SPOJENÁ S PROHLÍDKOU NOVĚ VYBUDOVANÉHO KEMPU

Sraz účastníků u DPS, nám. Dr. E. Beneše 3, v 13.30 hodin, odkud bude přesun na místní koupaliště, kde proběhne komentovaná prohlídka. Připravené bude posezení u kávy s možností hry minigolf.
Trasa je vhodná pro mobilní i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.
(Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace)


Středa 18. září 2019

„TOVAČOVEM NA MÍSTA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ“
PROCHÁZKA S PRŮVODKYNÍ PO ZAJÍMAVOSTECH MĚSTA TOVAČOV
(DOPORUČUJEME VZÍT SI S SEBOU HOLE NA NORDIC WALKING)

Sraz na autobusové zastávce Kojetín – náměstí. Odjezd bude upřesněn na informačních plakátech v dostatečném předstihu. Trasa je vhodná pro mobilní i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.
Účast na akci nutno nahlásit do 13. 9. 2019 na telefon 727813601 z důvodu případného objednání obědu v místní restauraci. Pozor, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná!
(Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace)


Pátek 20. září 2019

Kam dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína 5
Po stopách kojetínských židů

Sraz v 16.00 hodin před budovou VIC. Pátý cyklistický výlet pro starší děti po okolí se zaměřením na historii našeho města a spojeným s přespáním v knihovně. Letos navštívíme židovskou synagogu, hřbitov a další zajímavá a tajemná místa opředená kojetínskými pověstmi.
Zájemci o tuto akci hlaste se v oddělení pro dětské čtenáře.
(Pořádá Městská knihovna MěKS Kojetín)