Týden mobility Kojetín 2016

Město Kojetín,  CSS Kojetín, DDM Kojetín, MěKS Kojetín a ostatní organizace a spolky města
všechny zvou na

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2016
na téma „Chytrá a udržitelná mobilita - investice pro Evropu“
s heslem “Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika“

10. - 23. ZÁŘÍ 2016


 


PROGRAM:


Sobota 10. září 2016

SE STAROSTOU KOJETÍNA NA KOLECH DO CHROPYNĚ A BEZMĚROVA

10 hodin –  sraz účastníků z Kojetínska na Masarykově náměstí v Kojetíně
Trasa: Kojetín - Včelín - Chropyně - Plešovec - Bezměrov
Program a občerstvení: Ranč Bezměrov - táborák, opékání špekáčků, harmonika a zpěv...
(Město Kojetín, MěKS Kojetín, Obec Bezměrov)


12. září - 23. září 2016

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Informace: DDM Kojetín, Sv. Čecha Kojetín
Pro děti do 15 let. Z výtvarných děl bude uspořádána výstava na DDM Kojetín
(DDM Kojetín)


Pátek 16. září 2016

KONCERT ZUŠ KOJETÍN

17 hodin – Nádvoří VIC Kojetín
(ZUŠ Kojetín)


Sobota 17. září 2016

POHÁDKOVÝ RYBNÍK NA HRÁZI V KOJETÍNĚ

15 hodin – Rybník Na Hrázi plný pohádkových bytostí
Start i cíl: Střelnice, Rybník Na Hrázi Kojetín
Registrace soutěžících: 15 – 16 hodin
Startovné: 20 Kč / osoba (pro děti špekáček na opékání v ceně)
Procházka okolo pohádkového rybníku (Na Hrázi v Kojetíně), soutěžení a plnění různých úkolů a nástrah, které pro děti i rodiče připraví pohádkové postavičky...
Doprovodný program na střelnici: táborák a opékání špekáčků, skákací hrad, malování na obličej, sladké odměny a spousta další zábavy...
(MěKS Kojetín a DDM Kojetín)


Neděle 18. září 2016

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV „O POHÁR MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“

9 hodin – Areál Sokolovny Kojetín
(Sokol Kojetín - oddíl volejbalu)


Úterý 20. září 2016

PĚŠÍ NÁVŠTĚVA ZREKONSTRUOVANÉHO MÍSTNÍHO KOUPALIŠTĚ A VYUŽITÍ PROSTOR PRO MINIGOLF

Sraz účastníků u DPS nám. Dr. E. Beneše 3
ve 13 hodin, odkud bude přesun na místní koupaliště, kde proběhne komentovaná prohlídka.
Připravené bude posezení u kávy s možností hry minigolf. Trasa je vhodná pro mobilní i částečně imobilní klienty CSS Kojetín. Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.
(CSS Kojetín)


Čtvrtek 22. září 2016

NORDIC WALKING PROCHÁZKA V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ KROMĚŘÍŽ

Odjezd vlakem z Kojetína 12.24 hodin.
Sraz na vlakovém nádraží. Plánovaný příjezd kolem 16 hodin z Kroměříže.
Trasa je vhodná pro mobilní i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.
Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.
Pozor, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná!
(CSS Kojetín)


Pátek 23. září 2016

KAM DOJEDEŠ ANEB TAJEMSTVÍM OPŘEDENÁ MÍSTA KOJETÍNA 2

Sraz v 16 hodin před budovou VIC
Druhý cyklistický výlet pro starší děti po okolí se zaměřením na historii našeho města a spojeným s přespáním v knihovně. Zájemci o tuto akci najdou přihlášky v dětském oddělení knihovny.
(Městská knihovna MěKS Kojetín)


Pátek 23. září 2016

KOLEČKIÁDA ANEB S VĚTREM O ZÁVOD

16 hodin – Prostory u nové haly
Soutěže pro děti, odrážedla, kola a koloběžky
Startovné: 10 Kč
(DDM Kojetín)