Výstavy

1. První ustavující členská výstava Signálu 64 (duben 1965, Kojetín)
2. Členská výstava k 10. výročí založení skupiny (duben 1975, Kojetín)
3. Jarní členská výstava (duben 1976, Kojetín)
4. Autorská výstava obrazů Ing. arch. J. Kačírka (listopad 1976, Kojetín)
5. Autorská výstava intarzií A. Smažinky (duben 1977, Kojetín)
6. Členská výstava v kině Hvězda (červenec 1977, Přerov)
7. Členská výstava (září 1977, Kojetín)
8. Autorská výstava fotografií Sv. Spáčila (září 1978, Kojetín)
9. Členská výstava k 15. výročí založení skupiny (květen 1979, Kojetín)
10. Autorská výstava obrazů a makromé (srpen 1979, Kojetín)
11. Autorská výstava fotografií F. Faňka (květen 1980, Kojetín)
12. Autorská výstava obrazů Ing. arch. B. Leinerta (říjen 1980, Kojetín)
13. Autorská výstava obrazů J. Bíbra (květen 1981, Kojetín)
14. Členská výstava (květen 1982, Kojetín)
15. Členská výstava mladých členů Signálu (září 1982, Kojetín)
16. Členská výstava ve výstavní síni Pasáž (říjen 1982, Přerov)
17. Členská výstava "Kojetín očima Signálu" (květen 1983, Kojetín)
18. Autorská výstava fotografií Sv. Spáčila (září 1983, Tršice)
19. První "GALERIE FORTNA" (září 1983, Kojetín)
20. Členská výstava k 20. výročí založení skupiny (květen 1984, Kojetín)
21. Členská výstava na nádvoří hradu (srpen 1984, Tršice)
22. Výstava fotografií čestného člena L. Plevy (listopad 1984, Kojetín)
23. Autorská výstava fotografií J. Hebnara (květen 1985, Kojetín)
24. Druhá "GALERIE FORTNA" (květen 1986, Kojetín)
25. Minivýstava J. Bíbra ve vestibulu Sokolovny (září 1986, Kojetín)
26. Autorská výstava obrazů Ing. arch. J. Kačírka (listopad 1986, Kojetín)
27. Členská výstava kolektivu Signálu 64 (květen 1987, Bochoř)
28. Členská výstava "Galerie mladých" (září 1987, Kojetín)
29. Třetí "GALERIE FORTNA" (květen 1988, Kojetín)
30. Autorská výstava fotografií Sv. Spáčila (září 1988, Kojetín)
31. Autorská výstava fotografií J. Hebnara (duben 1989, Kojetín)
32. Členská výstava k 25. výročí založení skupiny (září 1989, Kojetín)
33. Autorská výstava J. a Sv. Spáčilových (květen 1990, Bochoř)
34. Autorská výstava obrazů J. Bíbra (září 1990, Bochoř)
35. Autorská výstava obrazů Ing. arch. B. Leinerta (prosinec 1990, Kojetín)
36. Autorská výstava obrazů J. Bíbra (září 1991, Kojetín)
37. Členská výstava k 30. výročí založení skupiny (prosinec 1994, Kojetín)
38. Autorská výstava fotografií J. Hebnara (srpen 1995, Kovalovice)
39. Autorská výstava fotografií J. Hebnara (říjen 1996, Bochoř)
40. Autorská výstava J. Hebnara "Toulky přírodou" (září 1997, Kojetín)
41. Autorská výstava fotografií J. Hebnara (duben 1998, Přerov)
42. Členská výstava k 35. výročí založení skupiny (září 1999, Kojetín)
43. Členská výstava skupiny (2003 - 2004, Kojetín)
44. Členská výstava k 40. výročí založení skupiny (listopad 2004, Kojetín)
45. Autorská výstava členů - Sv. Spáčil, J. Spáčil, A. Stonová-Spáčilová (únor 2006, Kojetín)
46. Autorská výstava obrazů Boleslava Leinerta a Petra Leinerta (srpen 2006, Kojetín)
47. Autorská výstava fotografií "Toulky přírodou" Jaroslava Hebnara (srpen 2007, Kojetín)
48. Členská výstava skupiny "Pod věží"(květen 2008, Uhřičice)
49. Členská výstava skupiny (září 2008, Kojetín)
50. Autorská výstava obrazů Petra Leinerta (prosinec 2008, Kojetín)
51. Členská výstava skupiny (srpen 2009, Kojetín)
52. Členská výstava skupiny (červen 2010, Kojetín)
53. Autorská výstava obrazů Boleslava Leinerta - jubileum (srpen 2010, Kojetín)
54. Autorská výstava Nebo! Pavly Kačírkové (listopad 2010, Kojetín)
55. Výstava k 80. výročí narození Jožky Bíbra (červen 2011, Kojetín)
56. Členská výstava skupiny "Kojetínské oka mžiky"(srpen 2011, Kojetín)
57. Autorská výstava obrazů a šperků Alice Stonové (srpen 2012, Kojetín)