Biocentrum Kojetín

Biocentrum Kojetín

Datum publikace:

Biocentrum, nacházející se v prostoru „Pod oborou“, se rozkládá na cca 10 hektarech. Utváří ho soustava průtočných a neprůtočných tůní (sedm velkých tůní a desítky tůněk), vodních příkopů a manipulačních objektů. Celý komplex citlivě vytvořených prvků umožní trvalou existenci přirozeného ekosystému. Výstavba za třicet milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. celý článek »

Naučná stezka Biocentrum Kojetín

Datum publikace:

Část biocentra, lokalita uměle zbudovaných tůní a kanálů pro podporu na vodu vázaných živočichů, je zpřístupněna i turistům, kteří se na zhruba dvoukilometrové procházce naučnou stezkou mohou seznámit s lokálními přírodními hodnotami, pověstmi, historií i současností našeho města. Informační tabule stezky jsou navrženy tak, aby turisté získali informace aktivním způsobem – jsou do nich zakomponovány herní a pohyblivé prvky, díky nimž si mohou prověřit stávající znalosti nebo objevovat novinky ze světa přírody a života na zemi. Na stezce naleznou návštěvníci i odpočinkové zóny vybízející nejen k tichému pozorování fascinujícího řádu přírody, ale i ke zklidnění, uvolnění mysli a relaxaci. celý článek »