Biocentrum Kojetín

Biocentrum, nacházející se v prostoru „Pod oborou“, se rozkládá na cca 10 hektarech. Utváří ho soustava průtočných a neprůtočných tůní (sedm velkých tůní a desítky tůněk), vodních příkopů a manipulačních objektů. Celý komplex citlivě vytvořených prvků umožní trvalou existenci přirozeného ekosystému. Výstavba za třicet milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

CZ RO B CMZP logo RGB v2

Biocentrum, nacházející se v prostoru „Pod oborou“, se rozkládá na cca 10 hektarech. Utváří ho soustava průtočných a neprůtočných tůní (sedm velkých tůní a desítky tůněk), vodních příkopů a manipulačních objektů. Celý komplex citlivě vytvořených prvků umožní trvalou existenci přirozeného ekosystému.

Výstavba za třicet milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Biocentrum, které vyrostlo na místě mokřadu a podmáčených ploch, slouží především k zadržení vody v krajině, pro vegetaci i reprodukci mnoha ohrožených a vzácných druhů živočichů a rostlin a mimo jiné i jako poldr na ochranu před povodněmi.

Část biocentra je zpřístupněna i turistům, kteří se na zhruba dvoukilometrové procházce naučnou stezkou mohou seznámit s lokálními přírodními hodnotami, pověstmi, historií i současností našeho města.

Informační tabule stezky jsou navrženy tak, aby turisté získali informace aktivním způsobem – jsou do nich zakomponovány herní a pohyblivé prvky, díky nimž si mohou prověřit stávající znalosti nebo objevovat novinky ze světa přírody a života na zemi.

Na stezce naleznou návštěvníci i odpočinkové zóny vybízející nejen k tichému pozorování fascinujícího řádu přírody, ale i ke zklidnění, uvolnění mysli a relaxaci.


https://mapy.cz/zakladni?x=17.301207288360587&y=49.36032006731797&z=17&source=base&id=2425223Celkové způsobilé výdaje: 29 019 512 Kč
Dotace EU:  29 019 512 Kč (100 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2020
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2023
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Město Kojetín, Realizační firma: KAVYL, spol. s.r.o.


ČISTOTA VODY   KVALITA OVZDUŠÍ   ZPRACOVÁNÍ ODPADU   OCHRANA PŘÍRODY   ENERGETICKÉ ÚSPORY
 Kvalita vody    Kvalita ovzdusi            Zpracovani odpadu               Ochrana prirody          Energeticke uspory