Redakce

Adresa vydavatele i redakce

Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace
náměstí Republiky 1033
752 01 Kojetín
Telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Příspěvky zasílejte na e-mail:

zastupce@meks.kojetin.cz nebo reditelka@meks.kojetin.cz

Odpovědný redaktor

Hana Svačinová

Redakční rada

Kateřina Lýsková, Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Ing. Jiří Šírek, Milan Zahradník