Informace pro inzerenty

V Kojetínském zpravodaji je možné inzerovat:

  • na základě písemné nebo e-mailové objednávky,
  • uzávěrka vždy do 20. předešlého měsíce,
  • podklady inzerce ve formátu pdf (inzerci přetiskneme),
  • podklady inzerce jako text (pozor obrázek, logo v textu pošlete vždy zvlášť - jpg, bmp...),
  • inzerci graficky nezpracováváme,
  • inzerce pouze černobíle,
  • inzerce je umístěna v rubrice inzerce (menší inzerce kdekoliv uvnitř čísla),
  • slevy (5 + 1 zdarma).

Inzerci zasílejte na e-mail:

zastupce@meks.kojetin.cz nebo reditelka@meks.kojetin.cz

Ceník inzerce v Kojetínském zpravodaji

Velikost Rozměr Cena
A4 275 x 190 mm 1 800 Kč
1/2 A4 190 x 137 mm 900 Kč
1/4 A4 137 x 95 mm 450 Kč
1/8 A4 95 x 68 mm 225 Kč
1/16 A4 68 x 47 mm 110 Kč
menší velikost   smluvně