Ocenění

Ocenění Kojetínského zpravodaje

- 2. místo v soutěži o nejlepší obecní zpravodaj obcí Olomouckého kraje
MAKOVICE 2012

Nejen na kulturu moravského venkova, ale i na literaturu byla zaměřena regionální akce s názvem Moravský kulturní salon, která se konala ve dnech 6. a 7. června 2012 v Olomouci. Motto druhého ročníku znělo „Po hanácke“. Pro návštěvníky byly připraveny přednášky a workshopy zaměřené na rozvoj venkova a také hanácká módní přehlídka i ochutnávka moravských vín. Součástí této akce byla i soutěž o nejlepší obecní zpravodaj obcí Olomouckého kraje MAKOVICE 2012, která se konala pod záštitou hejtmana Martina Tesaříka.

V konkurenci 45-ti obecních zpravodajů z celého kraje byl náš měsíčník, Kojetínský zpravodaj, oceněn 2. místem. Prvenství a sošku „Makovice“ si odnesli kolegové z Dřevohostic, 3. místo získal zpravodaj z Kralic na Hané.

Hodnocena byla výtvarná úroveň, práce s fotografiemi, obrázky, rozvržení textu, upoutání pozornosti, ale i obsahová úroveň apod. Všem členům redakční rady Kojetínského zpravodaje patří velké poděkovaní za jejich skvělou práci, kterou věnují shromažďování příspěvků, přípravě, tvorbě i grafickému zpracování.

Poděkování si zaslouží všichni naši věrní a ochotní dopisovatelé a přispěvatelé, kteří nám do zpravodaje posílají své články i fotografie a spolupodílí se tak na výborné úrovni našeho časopisu, který v roce 2013 oslaví krásné výročí - nepřetržitou padesátiletou tradici (první číslo bylo vydáno v listopadu roku 1963 pod názvem Kojetínský kulturní kalendář). Moc si toho vážíme.

Ať se tedy Kojetínský zpravodaj i nadále těší zájmu svých čtenářů, je kladně hodnocen nejen v soutěžích a jsme pyšní na jeho obsahovou i výtvarnou kvalitu.