Výstavy v roce 2004

Informace a fotogalerie k výstavám v galerii Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně v roce 2004.


 


Rok 2004 - Galerie rodáků: Výstava obrazů akademické malířky Marie Gardavské


19. 11. 2004 - 31. 1. 2005 Tvůrčí skupina Signál 64 MěKS Kojetín
"Obrazy, fotografie, plastiky, keramika, intarzie"

F. Babiánek, J. Bíbr, F. Daněk, L. Pleva, J. Hebnar, M. Hebnarová, J. Kačírek, B. Leinert, P. Leinert, P. Kačírková, J. Řihošek, M. Mráz, A. Stonová, S. Spáčil, J. Spáčil, L. Lužná, A. Smažinka, R. Sedláková, J. Sýkora, J. Šírek j.h., J. Buřival j.h.


6. 10. - 2. 11. 2004 Vlastivědné muzeum Olomouc "Žena, žena, žena..." (od kolébky k dospělosti)


3. 9. - 5. 9. 2004 Historie Lihovaru Kojetín


13. 8. - 17. 9. 2004 Božena Krejchová a Marie Vojtková (paličkovaná krajka), Ivana Bělařová (keramika)


13. 8. - 17. 9. 2004 Eva Krejčová a Jana Zlámalová (Brno) "Barvy ročních období" (tapiserie, malby)


25. 6. - 23. 7. 2004 Václav Benedikt (Praha) "Tři techniky" (litografie, olej, kovorytina)


2. 6. - 22. 6. 2004 Radim Koráb (Brno) "Krása ženského těla" (fotografie - akty)


15. 4. - 6. 5. 2004 Jiří Ryšavý (Přerov) "Druhotná krajina" (obrazy a kresby)


13. 2. - 15. 3. 2004 Delistathis Fotis (Křenovice) "Nová tvář kovu"