Výstavy v roce 2005

Informace a fotogalerie k výstavám v galerii Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně v roce 2005.

 

 

 

19. 11. 2004 - 31. 1. 2005 Tvůrčí skupina Signál 64 MěKS Kojetín
"Obrazy, fotografie, plastiky, keramika, intarzie"

F. Babiánek, J. Bíbr, F. Daněk, L. Pleva, J. Hebnar, M. Hebnarová, J. Kačírek, B. Leinert, P. Leinert,
> P. Kačírková, J. Řihošek, M. Mráz, A. Stonová, S. Spáčil, J. Spáčil, L. Lužná, A. Smažinka,
R. Sedláková, J. Sýkora, J. Šírek j.h., J. Buřival j.h.


4. 2. - 4. 3. 2005 Prodejní výstava "Naivisté" Iva Hüttnerová, Petr Malík, Emma Srncová (Galerie Atrax Přerov)


21. 3. - 1. 4. 2005 "Když jaro zaťuká..." (MěDDM Kojetín) (rukodělné práce)


8. 4. - 29. 4. 2005 Tomáš Janeček (Praha) "Cesty" (fotografie)


6. 5. - 31. 5. 2005 "Muzeum a 20. století" - 60 let od ukončení II. sv. války (Mikroregion Střední Haná)


3. 6. - 15. 7. Jiří Vítek (Brno) "Z bájesloví" (perokresby, pastely)


12. 8. - 30. 9. Zdeněk Ježek "Lovec rostlin na cestách" (fotografie)


14. 10. - 18. 11. 2005 Prodejní výstava obrazů Vojtěcha Noska a Jiřího Chmelaře (oleje, pastely)


17. 10. 2005 - březen 2006 Prodejní výstava Střední školy řezbářské Tovačov


7. 11. 2005 - 5. 12. 2005 Výstava Bujinkan Czech Dójó Kojetín (minigalerie)


28. 11. 2005 - 6. 1. 2006 Prodejní výstava obrazů Josef Žoch a Petr Žoch


6. 12. 2005 - 31. 1. 2006 Prodejní výstava hraček firmy Noe z Lipníka nad Bečvou (minigalerie)


Rok 2005 - Galerie rodáků: Výstava obrazů nežijících členů tvůrčí skupiny Signál 64

František Babiánek, Jožka Bíbr, Ing. arch. Jaroslav Kačírek, Ludmila Lužná