Výstavy v roce 2008

Informace a fotogalerie k výstavám v galerii Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně v roce 2008.

 

26. 11. 2007 - 11. 1. 2008 Prodejní výstava obrazů Miroslavy Příhodové "Pro každého něco"


28. 1. - 29. 2. 2008 Výstava prací žáků ke 120. výročí založení Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín


10. 3. - 14. 3. 2008 Výstava výtvarných a rukodělných prací dětí a mládeže "Vítáme jaro"

Sdružení ředitelů základních škol, předškolních zařízení a ostatních školských zařízení


20. 3. - 16. 5. 2008 Výstava "Kresby" autorky Hani Grino z Bystřice pod Hostýnem


14. 4. - 25. 4. 2008 Výstava soutěžních prací MěDDM Kojetín
na téma "Můj strom - můj les"

Své práce zde vystavili studenti Gymnázia Kojetín, žáci ZŠ Sv. Čecha a ZŠ Sladovní, kroužky MěDDM Kojetín a děti z MŠ Uhřičice.


30. 5. - 31. 8. 2008 Výstava obrazů, sochařských děl a keramiky významných kojetínských rodáků

akad. malíře Jana Sázela, akad. sochaře Stanislava Hlobila st. a ml., akad. sochaře Zdeňka Krybuse, malířky a keramičky Olgy Babrajové


19. 9. - 24. 10. 2008 Výstava obrazů, fotografií, keramiky, soch a videa z dílny tvůrčí skupiny Signál 64


31. 10. - 28. 11. 2008 Výstava k 120. výročí Sokola Kojetín


5. 12. 2008 - 9. 1. 2009 Výstava člena tvůrčí skupiny Signál 64 Petra Leinerta