Výstavy v roce 2011

Informace a fotogalerie k výstavám v galerii Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně v roce 2011.

 

 

 

14. ledna - 4. března 2011
Výstava fotografií skupiny SNAFO 2008
"Fantastický svět okolo nás"


8. března - 1. dubna 2011
Výstava fotografií horolezců Diny Štěrbové a Viti Dokoupila
"Nemocnice na konci světa"

Příběh české nemocnice pro zapomenutý národ Baltijů v pohoří Karakoram


11. dubna - 3. června 2011
Výstava děl významných kojetínských rodáků

akad. malířky MARIE GARDAVSKÉ, akad. sochaře STANISLAVA HLOBILA, hudebníka a skladatele GUSTAVA VOŽDY, scénografa a malíře VOJTĚCHA ŠTOLFY, spisovatele a herce VLADIMÍRA NOVOTNÉHO


13. června - 29. července 2011
Výstava z díla člena tvůrčí skupiny Signál 64 JOSEFA BÍBRA (80. výročí narození)


12. srpna - 30. září 2011
Výstava členů tvůrčí skupiny Signál 64 - Kojetínské oka mžiky


10. října - 11. listopadu 2011
Za ostnatým drátem Německa 1933 - 1945

Výstava fotografií o životě v koncentračních táborech zřízenými nacisty v různých částech Evropy ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína


25. listopadu - 18. prosince 2011
Výstava Betlémy (organizátor Hasičský záchranný sbor Kojetín)