Výstavy v roce 2012

Informace a fotogalerie k výstavám v galerii Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně v roce 2012.

 

13. ledna - 2. března 2012
Výstava fotografií skupiny SNAFO 2008
"Fantastický svět okolo nás"


13. března - 18. května 2012
Dvacet ročníků Divadelního Kojetína ve fotografii a písemnostech


1. června - do konce roku 2012
České hračky NOE Lipník n. B.

  


10. srpna - 27. září 2012
Autorská výstava obrazů a šperků
členky tvůrčí skupiny Signál 64 Alice Stonové


5. října - 23. listopadu 2012
Výstava ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína
"Život druhého prezidenta ČSR Edvarda Beneše ve zlomových dobách republiky"


30. listopadu - 16. prosince 2012
Výstava Betlémy (organizátor Hasičský záchranný sbor Kojetín)