Výstavy v roce 2013

Informace a fotogalerie k výstavám v galerii Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně v roce 2013.

 

 

 

18. ledna - 1. března 2013
Výstava fotografií skupiny SNAFO 2008
"Fantastický svět okolo nás"


6. března - 5. dubna 2013
Prodejní výstava fotografií
Hany Skalkové "Estado de Anímo" a Terezy Coufalíkové "All around me"


15. dubna - 10. května 2013
Výstava výtvarných a rukodělných prací dětí, mládeže a dospělých zájmových kroužků Domu dětí a mládeže Kojetín
"Volnočasové aktivity ve výrobcích"


20. května - 26. července 2013
Výstava tématických historických pohlednic ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína


16. srpna - 4. října 2013
Výstava "Hanáci z pohledu Marie Gardavské kdysi a dnes"


14. října - 22. listopadu 2013
Výstava ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína
"Českoslovneská republika 1935 - 1945"


1. prosince - 22. prosince 2013
Výstava Betlémy
na památku zakladatelky výstavy Marie Kalovské z Kojetína