Mimoni

Dětská divadelní skupina při MěKS Kojetín

Skupinu vedou:

Milan Zahradník
mobil: 774 001 375

Jakub Šírek
mobil: 774 709 231

Hana Svačinová
mobil: 774 001 405

e-mail: mimonikojetin@seznam.cz