Členové souboru

Současní členové souboru - tanečníci:

Drbal Karel - vedoucí souboru
Drbalová Věra st.
Fréhar Evžen
Gardavská Lenka
Gardavský Ladislav ml.
Hrušková Michaela
Janušková Lenka
(Drbalová)
Jurmanová Jarmila
(Zavřelová)
Kavan Jiří
Kavanová Elena
Kavanová Hana
(Krybusová)
Kraváček František
Krčmařová Kateřina
(Gardavská)
Krčmař Libor ml.
Krčmař Jan
Matula Lukáš
Minařik Jaroslav
Minaříková Ladislava
(Kapounová)
Minařík Jirka
Nováková Eliška
Porčová Hilda
(Lhotáková)
Provazník Milan
Ráblová Jaroslava
(Kubíková)
Sedlářová Kateřina (Drábková)
Sedlář Hubert
Surá Veronika
Šindelářová Věra
(Drbalová)
Šťastníková Ivona (Drábková)
Trčková Vlasta
Vrana Zdeněk st.
Vrana Zdeněk ml.
Vranová Ludmila
Zahradník Milan
Zavadilová Helena
(Lhotáková)
Zavřelová Kateřina
Zavřel Břetislav
Zavřel Vladimír

Současní členové souboru - ostatní:

Drbalová Františka
Drbal Jaroslav
Drbalovi Karel a Gábina
Dufková Alena
Dvouletá Hana
(Kmentová, Šebíková)
Ernstovi Miroslava a Ivan
Gardavská Marie
Gardavký Ladislav st.
Haliakovi Michal a Lida
Hnízdilová Iva
Hruškovi František a Marie
Ligurská Hana
(Hrušková)
Minaříková Pavla
Pažoutová Ludmila
Ravingerová Zlatuše
Řezáčová Lucka
Slováček Antonín
Vranová Ludmila
Vrana Zdeněk st.
Zavřelovi Josef a Blažena
Zavřelová Anna
Zavřelová Helena

Členové souboru - minulost

Babiánkovi Ladislav a Mila
Bajtková
Bajtková Helena
Baláš František
Bartáková Jiřina
(Skřipalová)
Beránek Zdeněk
Bíbr Karel
Borovičková
Burda Pavel
Cukrová Zdena
Doubravová Emílie
(Gardavská)
Drbal David
Drbal Karel ml.
Drbal Miroslav
Fidrová Marie
(Babiánková)
Fiurová Jindra (Kavková)
Fiury Ladislav
Gardavský Zbyněk
Glacner Vít
Hála Jan
Hála Tomáš
Havelka
Hedviček František
Hlavinka Jaroslav
Hlavinková Dáša
(Beránková)
Hnízdil Pavel
Horáková Alena
(Voždová)
Hošek Jaroslav
Hrabalová Jiřina
Hrabčíková
Hrudík Karel
Hrušková Božena
z Křenovic
Hruškovi František a Marie
Huťková Věra
(Bartošková)
Chmelová Jana
Janušková Naďa
Jáškovi( Měrovice)
Juřenová Dagmar
Kamarádová Eva
(Lučanová)
Kamil Málek
Kiasová Lída
Kment František
Kočičkovi
Korec Milan
Kotkovi Jaroslav a
Kraváček František st.  -
vedoucí do roku 2004
Krčmař Jaromír
Krčmař Libor st.
Krčmařová Ivana
(Večerková)
Krčmařovi Jindřich a Draha
Krčmařovi Stanislav a Anna
Kavanová Hana
(Krybusová)
Lejsková Helena (Otáhalová) z Plešovce
Ligurský Karel
Málek Kamil
Malinková Michaela
Mareček Milan
Matoušek Zbyněk
Minařík Vít
Minaříková Vladislava
Minaříkovi Cyril a Emílie
Minaříkovi Jaroslav a Dobra
Mlčák Petr
Mlčáková Helena
(Beránková)
Navrátilová
Němcová Anička
Němeček Ladislav
Němečková Marie
(Huňáčková)
Novák Josef
Nováková Hana
(Jurová)
Otáhal Josef z Polkovic
Páleníková
Pavlíková Hana
Pelikánová Marie
Petrželová Anna
Piskovká Jana
Piskovký Pavel
Podepřelová Milada
(Dedková)
Pospíšilová Hana (Bartošková)
Přecechtělová Jarka
Psík Josef
Rábl Petr
Raclavská
Raková Lenka
(Ráblová)
Sázel František
Sixta
Slatinová
Spurná Milada
(Piskovská)
Svozilová Jana
Šigut Karel a Věra
Šigutovi Karel a Milada
Šimčíková Marie
Šóšová Marcela
(Mlčáková)
Štastník Ladislav
Štastník Václav
Štastníkov Josef a Adélka
Štastníkovi Laislav a Marie
Tichá Jaroslava
(Huňáčková)
Tichý Antonín
Tichý Vít
Tomaník Jiří
Tomaníková Hana (
Šťastníková)
Tomaštíková Věra
Trtek Miroslav
Trtková Marie (Krátká)
Uher Vít
Uhrová Marie
Uhrová Věra
(Hálová) - hudební doprovod
Vojtková Marie (Ivanová) z Hrušky
Vožda Antonín
Vranová Eva
Vranová Jitka
Vražina Jan Jakub
- výroba hanáckých opasků
Vykoupilová Mirka (Slatinová)
Zavřelovi z Uhřičic
Zbožínek Petr
Zbožínek Vít
Zbožínková Pavla
Zbožínkovi
Zukalovi


Pokud se díváte na tento seznam a bude se vám zdát neúplný nebo znáte další jména, prosím kontaktujte nás!