Z historie souboru

2001 - 2002
Počátky činnosti pěveckého souboru Cantas sahají do roku 2001. V té době vznikl jako první dětský pěvecký kroužek Solasido pod hlavičkou MěDDM Kojetín. Během roku 2001 - 2002 uvedl soubor Solasido několik kombinovaných koncertů ve spolupráci s pěveckým souborem Klíček ZŠ Zachar Kroměříž.


2002
Po koncertech pěveckého kroužku Solasido se nadchlo několik nadějných zpěváků z řad dospělých a na podzim roku 2002 vzniká pěvecký soubor pro mládež a dospělé Cantas. Zpočátku bylo mládežníků a dospělých jenom hrstka, ale brzy se soubor rozrostl.
Tak začaly soubory Solasido a Cantas vystupovat společně již bez kroměřížského souboru Klíček pod hlavičkou MěDDM Kojetín.
První společný koncert "Glory Halleluja" se uskutečnil na Vánoce 2002.


2003
Na požádání vedení ZŠ Zachar v Kroměříži natočily oba soubory se souborem Klíček na jaře roku 2003 CD s názvem "Dobrá zpráva".
V červnu roku 2003 odcestovaly oba pěvecké soubory do města Monte san Giovani v Itálii, kde odzpívaly koncertní program "Chodci nebo poutníci".
Na podzim roku 2003 začaly oba soubory pracovat pod novou hlavičkou. Pod svá křídla je vzalo Městské kulturní středisko Kojetín.
Samostatně koncertovaly na náměstí v rámci Kojetínského hudebního léta 2003, s novým pořadem "Stejně bych oknem za muzikou plách´" se objevily již v listopadu 2003 a v prosinci uskutečnily vánoční koncert "Sliby se maj´plnit o Vánocích".


2004
V dubnu 2004 se konal koncert "Každý si nese své břímě" a s tímto pořadem odjely i v červnu 2004 do Itálie.


2005 - 2008
Od roku 2005 bohužel soubor nekoncertuje.


2008
Od září roku 2008 Cantas opět pod hlavičkou MěKS Kojetín otevírá své pěvecké brány všem zpěvákům a zpěvačkám a těší se na nové členy a koncerty.
V prosinci 2008 soubor koncertoval v rámci oslav "Osmdesátiny kojetínské sokolovny".


2009
V květnu 2009 Cantas opět navázal na úspěšnou sérii předešlých koncertů a vystoupil společně se souborem ze ZŠ Želatovská z Přerova v koncertním programu s názvem "Toulavý boty", v květnu zazpíval seniorům v klubovně Centra sociálních služeb a v září v rámci "Týdne mobility" v Design centru Hanák nábytek a. s. v Popůvkách .
V listopadu 2009 na kojetínském náměstí rozsvítili vánoční stromeček a koledami připomněli, že se blíží krásný adventní čas.
V prosinci 2009 dále soubor vystoupil v rámci vánočního večera pro seniory v Hotelu Pivovar pořádaného Centrem sociálních služeb v Kojetíně, zpříjemnil předvánoční čas obyvatelům Domova Barborka v Kroměříži (osoby se zdravotním postižením) a dětem z Klokánku (Fond ohrožených dětí).
Po několikaleté pauze zasáhl opět do kulturního dění města Kojetína v době adventní. Vánoční koncert s názvem "Pastýři, nespěte..." se uskutečnil v prosinci 2009 v sále Sokolovny Kojetín za plné podpory nadšeného publika. V programu vystoupily členky pěveckého souboru Cantas Kojetín, dětský pěvecký soubor ZŠ Želatovská Přerov a Dechové kvarteto (členové dechové kapely Bivojanka).


2010
V červnu 2010 nazpívaly, natočily a vydaly pěvecké soubory Cantas Kojetín a ZŠ Želatovská Přerov CD s názvem "Dávno se známe...", které na stejnojmenném koncertě v Kojetíně i v Přerově pokřtil přerovský zpěvák Pavel Novák ml.
V listopadu 2010 uspořádal pěvecký soubor Cantas 1. ročník Setkání pěveckých souborů "S písničkou se mládne", kterého se zúčastnily čtyři pěvecké sbory.
V prosinci 2010 jezdil soubor opět rozdávat radost před blížícími se Vánocemi - zajel zazpívat obyvatelům domů pro zdravotně postižené osoby ve Zborovicích a Stromu života v Kroměříži. Pěvecký soubor také uskutečnil vánoční koncert s názvem "..nad horama vyšla hvězda", na kterém vystoupili také hosté - Robert Marczak, Jana Marková a pěvecký soubor ZŠ Želatovská Přerov.


2011
V červnu roztočil Cantas "Hudební kolotoč" na svém letním koncertě. Členky si na koncert přizvaly prostějovsko-brněnsko-kojetínskou kapelu Něco Mezi, která letní hudební kolotoč roztočila v rytmech ska.
V listopadu 2011 proběhl pod organizátorskou hlavičkou Cantasu 2. ročník Setkání pěveckých souborů "S písničkou se mládne", kterého se zúčastnilo šest pěveckých sborů a sdružení.
V předvánočním období roku 2011 koncertoval pěvecký soubor Cantas Kojetín na Vánočním jarmarku v Lipníku n. B., ale navštívil také dva domovy pro zdravotně postižené osoby - Domov Barborka v Kroměříži a Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích.
"Čas radosti, veselosti..." to byl název vánočního koncertu, který se konal v prosinci 2011. Před zcela zaplněným sálem se představil soubor společně s přizvaným hostem - smíšeným pěveckým sborem Ze srandy, který působí při kroměřížském gymnáziu.


2012
Jarní koncert se konal v měsíci květnu 2012 pod názvem "Čas jako vítr uhání". Na koncertě vystoupili i hosté - mužský pěvecký sbor Hlahol Mysločovice. S tímto pásmem členky soubory zajely opět potěšit obyvatele Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích.
V dubnu 2012 zorganizovaly členky souboru 3. ročník Setkání pěveckých souborů "S písničkou se mládne" za účasti pěti sborů.
Vánoční koncert konaný v prosinci 2012 nesl název "Ten vánoční čas...", jako hosta si děvčata z Cantasu přizvala smíšený pěvecký sbor Štenberk pod vedením Tomáše Nikla. S pásmem koled a vánočních písní vystoupil soubor v Domově Barborka v Kroměříži a v Domově pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích.


2013
V dubnu 2013 vystoupily členky sboru ve Zdounkách na společném koncertě s pěveckým sborem ZeSrandy Kroměříž.
V květnu 2013 natočil soubor v pořadí druhé CD s názvem "Dál za vozem...", které oficiálně spatřilo svět na květnovém koncertě se stejnojmenným názvem. Album s jednadvaceti písněmi pokřtil Lubomír Krobot, který cd se sborem nahrával.


2014

19. března 2014 Zahájení Divadelního Kojetína 2014
26. dubna 2014 Soustředění sboru - Sokolovna Kojetín
30. května 2014 Jarní koncert „Je naprosto nezbytné, aby bylo nebe blankytné“
4. - 6. června 2014 Soustředění sboru - Roštín
20. srpna 2014 Kojetínské hudební léto s kapelou Countrio Hodonín
2. listopadu 2014 Soustředění sboru - Sokolovna Kojetín
8. listopadu 2014 Pěvecké setkání „S písničkou se mládne“ - Kojetín 2014
23. listopadu 2014 Soustředění sboru - Sokolovna Kojetín
28. listopadu 2014 Koncert na vernisáží výstavy Betlémy - VIC Kojetín
29. listopadu 2014 Koncert - Rozsvícení vánočního stromu Křenovice
7. prosince 2014 Soustředění sboru - Sokolovna Kojetín
12. prosince 2014 Vánoční koncert „Tisíc andělů“ – Kojetín (hosté Countrio Hodonín)
17. prosince 2014 Koncerty - Barborka Kroměříž, DZP Zborovice, OU Křenovice
28. prosince 2014 Soustředění sboru – Kojetín

2015

11. července 2015 Soustředění sboru - Sokolovna Kojetín
20. srpna 2015 Kojetínské hudební léto s kapelou Countrio Hodonín
7. listopadu 2015 Pěvecké setkání „S písničkou se mládne“ - Kojetín 2015
27. listopadu 2015 Koncert na vernisáží výstavy Betlémy - VIC Kojetín
27. listopadu 2015 Koncert na Rozsvícení vánočního stromu - náměstí Kojetín
6. prosince 2015 Soustředění sboru - Sokolovna Kojetín
11. prosince 2015 Vánoční koncert „Aby člověk nebyl nikdy sám“ - Kojetín

2016

7. dubna 2016 Smuteční rozloučení s členkou Janou Bartkovou
13. července 2016 Kojetínské hudební léto s kapelou Countrio Hodonín
12. listopadu 2016 Pěvecké setkání „S písničkou se mládne“ - Kojetín 2016
13. listopadu 2016 Nahrávání CD Tisíc andělů - Sokolovna Kojetín
25. listopadu 2016 Koncert na vernisáží výstavy Betlémy - VIC Kojetín
11. prosince 2016 Soustředění sboru - Sokolovna Kojetín
16. prosince 2016 Vánoční koncert a křest CD „Tisíc andělů“ - Kojetín

2017

15. prosince 2017 Vánoční koncert „Vy, pastuškové, stávéte“ - Kojetín
20. prosince 2017 Koncert ve Zborovicích

Sbormistrem pěveckého souboru je Zuzana Zifčáková, která je zároveň i korepetitorem.

Zkoušky souboru probíhají každou středu od 18.30 hodin v budově VIC na Masarykově náměstí 8.


Přijďte i vy, mladí nebo starší, společně si zazpíváme!