9. ročník (rok 2001)

Přehlídka amatérských divadelních souborů Kojetín 2001
9. ročník
pořadatel: Město Kojetín a MěKS Kojetín
21. – 25. března 2001
Sokolovna Kojetín

Program:

21. března 2001 v 15 hodin
DS Kašpárek ZŠ Bouzov
Z. Svěrák, J. Melíšek: Ať žijí duchové!21. března 2001 v 19.30 hodin
Divadlo Bez záruky Praha
G. Feydeau: Nebožka Panina matka

 

22. března 2001 v 8 a 10 hodin
Divadlo Bez záruky Praha
K. Čapek Velká policejní pohádkaDS Domu kultury Velká Bystřice
Tři malá prasátka22. března 2000 v 19.30 hodin
DS J. K. Tyl Brodek u Přerova
E. Vilarová: Úklady lásky

23. března 2001 v 8 a 10 hodin
Malá scéna ZUŠ Zlín
J. Drda: Hrátky s čertem23. března 2001 v 16 hodin
Slavnostní zahájení

23. března 2001 v 16.15 hodin
NKVD Vsetínské komorní divadlo
W. Shakespeare: Sen noci svatojánské23. března 2001 v 19.30 hodin
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
O. Wilde: Jak je důležité mít Filipa24. března 2001 v 10 hodin
Moje divadlo Prostějov
A. P. Čechov: Zdravstvuj Čechov!

24. března 2001 v 15 hodin
DS T. Miličky Uherský Brod
V + W: Osel a stín24. března 2001 v 19.30 hodin
Divadlo Dostavník Přerov
M. Švandrlík, I. Němeček: Casanova aneb Láska bez reklamy25. března 2001 v 10 hodin
Divadlo 6. května Holešov
A. Procházka: S tvojí dcerou ne25. března 2001 ve 14 hodin
DS Lojza z Oder
V + W: Nebe na zemi

Odborná porota pracovala ve složení:

Vít Závodský, Dušan Zakopal, Miloslav Čížek, Vladimír Dvořák

Individuální ocenění:

- Marie Oulehlová za roli Lady Bracknellové v inscenaci hry Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa. Získala také cenu Svazu českých divadelních ochotníků předsednictva oblastí Střední Morava.
- František Konečný za režii inscenace Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa
- Miroslav Chytil za roli Algernona Moncriefa v inscenaci hry Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa
- Ivan Němeček za hudební složku inscenace hry Miloslava Švandrlíka Casanova aneb Láska bez reklamy
- Vratislav Lukeš za roli Casanovy v inscenaci hry Miloslava Švandrlíka Casanova aneb Láska bez reklamy
- Zdeněk Hilbert za roli Passarelliho v inscenaci hry Miloslava Švandrlíka Casanova aneb Láska bez reklamy
- Lenka Dudková za roli Carmely v inscenaci hry Miloslava Švandrlíka Casanova aneb Láska bez reklamy
- Zbyněk Melka za režii scénické montáže Zdravstvuj Čechov!
- Moje divadlo Prostějov za kostýmní složku scénické montáže Zdravstvuj Čechov!
- Roman Švehlík a Rudol Jedounek za výpravu k inscenaci hry V + W Osel a stín
- Alena Jurčíková - Šilerová za hudební doprovod v inscenaci hry V + W Osel a stín
- Jiří Nešpor za roli Skočdopolise v inscenaci hry V + W Osel a stín
- Roman Švehlík za roli Nejezchlebose v inscenaci hry V + W Osel a stín
- Božena Spáčilová za kostýmní složku inscenace hry W. Shakespeara Sen noci svatojánské
- Dagmar Paloušková za roli Titanie v inscenaci hry W. Shakespeara Sen noci svatojánské
- Bohdana Hýžová za roli Alice Koukolíkové v inscenaci hry A. Procházky S tvojí dcerou ne

Doporučení na národní přehlídku Divadelní Třebíč– vítězná inscenace:

Divadlo Dostavník s inscenací hry Miloslava Švandrlíka Casanova aneb Láska bez reklamy
Předlohou této hry byl text Miloslava Švandrlíka Šediny páně Casanovy, který podstatně upravila režisérka, choreografka a kostymérka Vlasta Hartlová j. h., herečka divadla v Olomouci. Celé představení je zarámováno hrou na filmový záznam inscenace. Režisérka věrně ctí žánr hudební komedie a k tomu důsledně vede celý soubor. Ten hraje s chutí a s potřebným až profesním zvládnutím hlavní složky inscenace – zpěvů a tanců. To vede k živému kontaktu s publikem, zvláště pak v pasážích, kdy je využíváno parodie či nadsázky při řešení situací nebo při individuálním interpretačním projevu. Herecká práce je vzácně vyrovnaná a svědčí o cílevědomém úsilí režisérky i celého souboru dosáhnout ve zvoleném divadelním žánru maxima. Nejvíce zaujal Zdeněk Hilbert v postavě Passarelliho, Lenka Dudová jako temperamentní mladá Omelettová a Vratislav Lukeš v titulní roli stárnoucího Casanovy. Inscenace je po temporytmické stránce velmi svižná. K tomu režisérce napomáhá i zvolené zarámování, které dovoluje řešit nejen určité nelogičnosti textové, ale také časové posuny děje. Umožňuje také řadu komických „zcizovacích“ efektů při filmování, které soubor zvládá s potřebnou bravurou. Nutno se zmínit i o hudební složce inscenace, kterou připravil zkušený a se souborem trvale pracující Ivan Němeček. Složil velmi zpěvné melodie, jejichž předností využila režisérka k působivé ansámblové choreografii. Porota konstatuje, ze Dostavník dosahuje dlouhodobě vyššího standardu v oboru hudebně zábavního divadla. Cílené působení režisérky Hartlové se příznivě projevilo již v úrovni inscenace Nasredina. Letošní inscenace Casanovy v kolektivním přístupu souboru překračuje loňskou úroveň. Avšak po dramaturgické stránce nelze stejně příznivě hodnotit výběr předlohy. Ta svou plytkostí příběhu, řadou alogičností v řešení motivací postav či dramatických situací nepatří k tomu lepšímu, čím se soubor prezentoval v minulosti (např. Jánošík podle Vivaldiho, Kytice). Tato skutečnost byla hlavním důvodem, proč se porota kojetínské přehlídky rozhodla inscenaci Casanova pro Divadelní Třebíč 2001 nenominovat, pouze doporučit.

2. místo:

- DS Hanácká scéna MěKS Kojetín s inscenací hry Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa
- Moje divadlo Prostějov se scénickou montáží Zdravstvuj Čechov!

Související odkazy:

- Divadelní Třebíč 2001
- Jiráskův Hronov 2001