Akce v rámci projektu OPR

Projekt Kojetín - Šťastný domov


ÚNOR 2011

Rodiny, pojďte si hrát!

RODINNÉ ODDECHOVÉ HRY

Akce v únoru:
- Jednodenní výlet na hory
- Rodina v pohybu - vyhlášení výtvarné, foto a video soutěže
(DDM)
- Tvořivá dílna – batikování triček (DDM)
- Karnevalový rej Popůvky (HS + OV Popůvky)
- Karneval - Kovalovice (TJ Sokol + OV Kovalovice)


BŘEZEN 2011

Rodiny, pojďte si hrát!

RODINNÉ ODDECHOVÉ HRY

Akce v březnu:
- Čvachtanda - krytý bazén
(DDM)
- Strašidýlka - dětský karneval v Kojetíně (MěKS)
- Jarní dětský ples - sál Hotelu Pivovar (DDM)
- Zpívá celá rodina (DDM)

Plesová sezóna 2011 (MěKS Kojetín - Hanácká beseda, Hanácká scéna, Lucky While, Cantas a SDH Kojetín)

VODĚNÍ MEDVĚDA + POCHOVÁVÁNÍ BASY - HASIČSKÉ BÁL

sobota 5. března 2011
- 10 hodin - VODĚNÍ MEDVĚDA ulicemi Kojetína
1. Masopust - Kojetín 2011 (masopustní tradice, kdy se vede medvěd v průvodu masek ulicemi Kojetína a každá „hospodyňka“ si může zatančit s medvědem přímo na ulici)
- 20 hodin - HASIČSKÉ BÁL + POCHOVÁVÁNÍ BASY - VIC Kojetín

Plesová sezóna 2011 pro děti (MěKS Kojetín)

DĚTSKÝ KARNEVAL - STRAŠIDÝLKA

neděle 6. března 2011 - 14 hodin
Rej masek, soutěže a hry, diskotéka, občerstvení, taneční vystoupení...
Sokolovna Kojetín, slosovatelné vstupenky: dospělí - 50 Kč, děti - 30 Kč, masky - 10 Kč

PŘEDNÁŠKA "PÉČE O SENIORY"

pondělí 21. března 2011 ve 14.00 hodin (CSS ve spolupráci s Charitou)
Víceúčelová klubovna Centra sociálních služeb Kojetín


DUBEN 2011

Rodiny, pojďte si hrát!

RODINNÉ ODDECHOVÉ HRY

Akce v dubnu:

Pohádková babička

středa 6. dubna ve 14.00 hodin
Čtení pohádek a soutěže pro děti, rodiče a prarodiče
(MěKS - knihovna Kojetín a CSS Kojetín)
Víceúčelová klubovna Centra sociálních služeb, Dr. E. Beneše Kojetín

Zpívání pro radost a přátelství

Zpívání seniorů - písničkou k dětem (CSS Kojetín)
Víceúčelová klubovna Centra sociálních služeb, Dr. E. Beneše Kojetín

VÍTÁNÍ JARA

PRO SENIORY Z DPS a KLUBU SENIORŮ V KOJETÍNĚ (CSS Kojetín)
11. dubna 2011 - 14 hodin
Připraven kulturní program - taneční a hudební vystoupení

sál Hotelu Pivovar Kojetín


KVĚTEN 2011

Rodiny, pojďte si hrát!

RODINNÉ ODDECHOVÉ HRY

Akce v květnu:
- Den záchranářů -
(HZS Ol. kraje - st. Kojetín)
- Sportovní den (DDM)
- Výlet vláčkem motoráčkem (DDM)
- Za pohádkou do Popůvek (HS + OV Popůvky)

ZUŠ Kojetín a MěKS Kojetín zvou na

JARNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KOJETÍN

- v programu vystoupí žáci a učitelé
středa 11. května 2011 - 16 hodin

Sokolovna Kojetín

MěKS Kojetín a Centrum sociálních služeb Kojetín zvou všechny rodiče, děti a seniory na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE POD MÁJKOU

Program: postavení májky, tanečky, zpívánky, hry a soutěže, příjemné posezení, občerstvení zajištěno, účastníci Rodinných oddechových her získají bodové ohodnocení
sobota 28. května 2011 - 15 hodin

určeno pro všechny rodiče a děti i seniory z DPS
Dvorní trakt DPS Dr. E. Beneše Kojetín (vchod z Husovy ulice)


ČERVEN 2011

Rodiny, pojďte si hrát!

RODINNÉ ODDECHOVÉ HRY

Akce v červnu:
- Dětský den v Kovalovicích
( TJ Sokol + OV Kovalovice)
- Vítání léta (MěKS)
- O pračlovíčkovi - Divadélko Tramtárie (DDM )

Pro děti k jejich svátku (MěKS Kojetín)

VÍTÁNÍ LÉTA

pátek 3. června 2011 - 17.00 hodin
Program: dechový orchestr ZUŠ Kojetín, MŠ Kojetín, Kvítko a Free dance, Lucky While, Mažoretky Kojetín, hry a soutěže
POHÁDKA - ČÁRY BÁBY COTKYTLE - Divadelní spolek Kroměříž

VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Slavnostní ukončení ROH (DDM Kojetín)

„RODINNÉ OLYMPIJSKÉ HRY“

neděle 19. června 2011
- Vyhlášení vítězů ROH
- Vyhlášení vítězů výtvarné a foto soutěže


ČERVENEC 2011

Letní akce pro všechny (MěKS Kojetín)

MEJDAN V TRÁVĚ

pátek 1. července 2011 - 18 hodin
Program: Táborák, kytary, harmonika, pieta za pokácené javory...

Bývalý cvičák u Loděnice Kojetín

Prázdninové odpoledne pro rodiče a děti (MěKS Kojetín)

SJÍŽDĚNÍ ŘEKY MORAVY

pátek 22. července 2011 - 14 hodin
Program: Jízda na lodích od Věrovan do Kojetína (počet míst omezen!), na loděnici zpívání u táboráku, opékání špekáčků, hry pro děti

Informace a přihlášky: MěKS Kojetín - Sokolovna, VIC Kojetín, telefon: 774 001 405, 774 001 403


SRPEN 2011

Týden hudby na náměstí (Město Kojetín a MěKS Kojetín)

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2011

15. - 19. srpna 2011
Masarykovo náměstí Kojetín


ZÁŘÍ 2011

Prázdninové odpoledne pro rodiče a děti (MěKS Kojetín)

SJÍŽDĚNÍ ŘEKY MORAVY

sobota 17. září 2011 - 10 hodin
Program: Jízda na lodích od Věrovan do Kojetína (počet míst omezen!), na loděnici zpívání u táboráku, opékání špekáčků, hry pro děti

Informace a přihlášky: MěKS Kojetín - Sokolovna, VIC Kojetín, telefon: 774 001 405, 774 001 403

Loutková a hraná pohádka pro děti

SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ

čtvrtek 22. září 2011 - 14 hodin
Divadlo Koráb Brno zahraje pohádku pro prarodiče, rodiče a jejich vnuky a vnučky
(MěKS Kojetín a CSS Kojetín)
Víceúčelová klubovna Centra sociálních služeb, Dr. E. Beneše Kojetín


ŘÍJEN 2011

DEN SENIORŮ

10. října 2011 - 14.00 hodin
Program pro seniory k jejich svátku: vystoupení tanečních skupin, zahraje cimbálová muzika, proběhnou mezigenerační soutěže o ceny - týmy složené ze seniorů a dětí 
(MěKS Kojetín a CSS Kojetín)
Sokolovna Kojetín
 

Zpívání pro radost a přátelství

Zpívání seniorů - písničkou k dětem  (CSS Kojetín)
Víceúčelová klubovna Centra sociálních služeb, Dr. E. Beneše Kojetín


LISTOPAD 2011

Srdečně zveme na 2. ročník  (MěKS Kojetín - Cantas)

SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SOUBORŮ KOJETÍN 2011
"S PÍSNIČKOU SE MLÁDNE"

sobota 12. listopadu 2011
Sokolovna Kojetín

Tradiční akce oznamující příchod adventu  (MěKS Kojetín)

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

pátek 25. listopadu 2011 - 17.00 hodin
Bohatý program: Hudební a taneční vystoupení, výtvarné dílny DDM Kojetín, dechový orchestr ZUŠ Kojetín, pěvecký soubor Cantas MěKS Kojetín, divadelní představení Zamrzlík, slavnostní rozsvícení stromečku, ohňostroj, minijarmark, promotým Hitrádia Orion (dárečky, malování na obličej, balónky)...

Masarykovo náměstí Kojetín


PROSINEC 2011

Mikulášská nadílka dětem přímo u vás doma - domluvte si návštěvu a přijde k vám  (MěKS Kojetín)

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT

pondělí 5. prosince 2011 - od 16.00 hodin
Zájemci hlaste se na VIC Kojetín telefon: 581 202 202, 774 001 403

Centrum sociálních služeb Kojetín srdečně zve
seniory a zdravotně postižené občany města Kojetína na

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

středa 7. prosinec 2011 - 14 hodin
Pro všechny je připraven kulturní program a malé občerstvení. Těšíme se na vás!
sál Sokolovny Kojetín

Vánoce, Vánoce přicházejí

2. VÁNOČNÍ JARMARK V KOJETÍNĚ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

neděle 18. prosince 2011 od 9 hodin
Prodej kaprů, vánočních stromků, domácí zabijačka (Řeznictví na rohu - Tyršova 29), med, medovina, drátkování, punč, keramika, svíčky, vánoční ozdoby, trdelníky, cukroví, sýry...

Masarykovo náměstí Kojetín