Nová série pohlednic Kojetína

Devět druhů - Pozdrav z Kojetína, Popůvek a Kovalovic

Nové pohlednice si můžete zakoupit na Vzdělávacím a informačním centru v Kojetíně, Masarykovo náměstí 8.

Cena 4 Kč/kus

Také nově - MAGNETKA KOJETÍNA - cena 15 Kč/kus