Židovské památky Kojetína

Významnou kapitolou v dějinách města je existence židovské komunity.

Tu dodnes připomíná synagoga, snad nejstarší stavba tohoto druhu v České republice. V upravené podobě dnes slouží jako kostel církve československé husitské.

Další připomínkou této kultury v Kojetíně je židovský hřbitov, kde se pohřbívalo až do počátku 40. let 20. století. Smutný konec židů dnes připomíná pamětní deska na budově synagogy, která uvádí všechny oběti holocaustu.

Zprostředkování prohlídek:

Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202

Více: https://mekskojetin.cz/zidovske-pamatky