Výsledky ročníku 2016

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DIVADELNÍHO KOJETÍNA 2016Nominace na Divadelní Piknik Volyně 2016 – Veroničin pokoj Divadelního spolku Kroměříž


Doporučení na Mladou scénu Ústí nad Orlicí – Dvanáct Divadelního sdružení Horních Počernic


Doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2016 – Drcla loktem vo kredenc souboru K.V.A.S. Karviná

Doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2016 – Sluha dvou pánů Divadla Haná Vyškov

(doporučení byla udělena bez určení pořadí)


Čestné uznání Marii Němečkové za roli Imeldy v inscenaci Když se zhasne

Čestné uznání Radku Baštincovi za roli Trevora v inscenaci Když se zhasne

Čestné uznání Šárce Benešové za roli Doktora Mišmaše atd. v inscenaci Pěna dní

Čestné uznání Janu Pirklovi za roli Bernieho v inscenaci Vražda sexem

Čestné uznání Vlastě Hartlové za režii a scénografické řešení inscenace Strašidlo canterwillské

Čestné uznání Vladimíře Vichtové za roli Emilky v inscenaci Amant

Čestné uznání Lucii Ráczové za režii inscenace Drcla loktem vo kredenc

Čestné uznání Martině Orgoníkové za roli uklízečky Marcely Červinkové v inscenaci Drcla loktem vo kredenc  

Čestné uznání Ivaně Židkové za roli uklízečky Jarunky Ventrubové v inscenaci Drcla loktem vo kredenc

Čestné uznání Tomáši Bartoníkovi za roli Truffaldina v inscenaci Sluha dvou pánů

Čestné uznání Divadelnímu sdružení Horních Počernic za dramaturgii inscenace Dvanáct


Cena Janě Hostičkové za roli Dívky v inscenaci Veroničin pokoj

Cena Janu Raclavskému za roli Chlapce v inscenaci Veroničin pokoj

Cena Janě Štěpánové za roli Ženy v inscenaci Veroničin pokoj

Cena Jiřímu Kašíkovi za roli Muže v inscenaci Veroničin pokoj

Cena Zdeňku Hilbertovi za roli Lorda de Canterwille a Ducha v inscenaci Strašidlo canterwillské

Cena Renatě Bartlové za roli Umneyové v inscenaci Strašidlo canterwillské

Cena Silvii Gracové za scénografii inscenace Drcla loktem vo kredenc

Cena Zuzaně Janků za roli uklízečky Vladěny Svěcené v inscenaci Drcla loktem vo kredenc

Cena Daliboru Dufkovi za režii inscenace Sluha dvou pánů

Cena Pavlu Vaculíkovi II. za roli Silvia v inscenaci Sluha dvou pánů

Cena Olze Vymazalové za roli Beatrice Rasponi v inscenaci Sluha dvou pánů

Cena Davidu Plášilovi za roli Florinda Aretusi v inscenaci Sluha dvou pánů

Cena Iloně Dvořáčkové za roli Smeraldiny v inscenaci Sluha dvou pánů

Cena Janě Sůvové a Kláře Šimicové za režijní vedení herců v inscenaci Dvanáct

Cena Michalu Pivarči za roli Víta v inscenaci Dvanáct

Cena Ondřeji Hrubešovi za inscenaci Dvanáct

Cena Nikole Sýkorové za roli Vlasty v inscenaci Dvanáct              

Cena souboru DS Kroměříž za inscenaci Veroničin pokoj


Zvláštní cena poroty – skupina Mimoni za krutopřísnou grotesku Šílení puberťáci


Cena Divadelního Koječáka - Divadelnímu spolku Kroměříž za inscenaci Veroničin pokoj


Cena kabaretu Chat Noir - Haně Svačinové a Milanu Zahradníkovi za písně pro mládence a panny na světlo vydané, před divadly provozované a veleváženému publiku co uvidí osvětlujícíOdborná porota pracovala ve složení:

Vladimír Fekar – předseda, garant
Petra Kohutová, Ladislav Vrchovský – členovéNOMINACE na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla 5. Divadelní Piknik Volyně 2016

Soubor: Divadelní spolek Kroměříž
Inscenace: Veroničin pokoj
Autor: Ira Levin
Režie: Ladislav Kolář

Inscenace je postavena s hracím prostorem v aréně uprostřed čtyřstranného hlediště. Režisér Ladislav „Láry“ Kolář vede herce k psychologickému herectví v žánru psychotrilleru.
Scéna Jany Štěpánové je úsporná, zaměřená na funkčnost scénického mobiliáře a dostatek prostoru pro hereckou akci. Kostýmy výrazně napomáhají hercům v charakteristice jednotlivých postav. Hudba silně dotváří a potrhuje atmosféru.
Nejvyšší hodnotou inscenace jsou herecké výkony, které u všech čtyř představitelů (Dívka-Jana Hostičková, Chlapec-Jan Raclavský, Žena-Jana Štěpánová, Muž- Jiří Kašík) dosahují vysoce nadprůměrné hodnoty (všem čtyřem protagonistům byla udělena cena za herecké výkony).
Odborná porota přehlídky Divadelní Kojetín nominuje tuto inscenaci nejen z důvodu nejlepší kvality všech stavebních komponent ve srovnání s ostatními o postup do programu národní přehlídky soutěžícími inscenacemi, ale zejména pro posílení argumentu pro zdůraznění důležitosti přesného žánrového zacílení a následného dodržení zvoleného žánru ve všech jednotlivostech, čehož je inscenace kroměřížských ochotníků doslova metodickou ukázkou.
Za porotu Ladislav Vrchovský


DOPORUČENÍ na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla 5. Divadelní Piknik Volyně 2016 (bez uvedení pořadí)

Soubor: K.V.A.S. Karviná
Inscenace: Drcla loktem vo kredenc
Autor: Robert Vrba
Režie: Lucie Ráczová

Hra „Drcla loktem vo kredenc“ je situována do doby husákovské normalizace; honosí se podtitulem „pistáciová retrokomedie z prostředí socialistického mlékárenského závodu“ a napsal ji překvapivě příslušník generace postsametové (Robert Vrba se narodil v roce 1987). Zatímco první polovina představení karvinského K.V.A.S.u působí jako soubor zábavných skečů bez náznaku příběhu, zachraňuje ji sofistikovaná režie Lucie Ráczové, která osvědčuje sympatický smysl pro detail a pro velkorysost prostorového řešení (divadelní sál se stává podnikem TERMIX, do kterého diváci vcházejí s píchačkami) a samotný děj umísťuje do dobře řešené členité scény, jíž sice dominuje kancelář ředitele (je jakoby na vrcholu pyramidy), ale její prostor je tak malý, že nutí účinkující k fyzickému jednání. Problém práce na tomto typu komedie – nakolik jít do karikatury a nakolik ponechat reálné detaily – byl uspokojivě vyřešen, zábavnosti komedie napomáhají některé přesnou měrou stylizované herecké výkony (představitelky trojice uklízeček a vrátného – Zuzana Janků, Martina Orgoníková, Ivana Židková, Milan Plášek).
Diskutabilní jsou jakoby interaktivní vstupy („schvalování“ reklamy na termix aj.). Druhá polovina je svižnější, brzdí ji jen některé autorské chyby (monolog na počátku druhé poloviny je jako z jiného typu divadla) – a snad i malý důraz na zlomení komedie do mrazivé tragikomedie v závěru inscenace. Tam, kde v expoziční první polovině totiž vidíme výpověď o čecháčkovské „vychcanosti“ a snaze udržet své byť ubohé status quo, druhá polovina nabízí možnost ukázat aroganci moci, která byla typická pro dobu reálsocialismu (aroganci ředitele, vrátného, uklízeček – prostě každého, kdo si urval kousíček moci na větším či menším „dvorku“), ale začíná být čím dál výraznějším znakem doby současné. Při debatě poroty se souborem zkrátka bylo o čem mluvit – a závěr patřil mrtvolám: „odborník na mrtvoly“ z Krnova pochvalně kvitoval jevištní práci „mrtvoly“ z Karviné…
Odborná porota Divadelního Kojetína doporučuje inscenaci programové radě k postupu na Divadelní Piknik Volyně 2016.
Za odbornou porotu Petra Kohutová


DOPORUČENÍ na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla 5. Divadelní Piknik Volyně 2016 (bez uvedení pořadí)

Soubor: Divadlo Haná Vyškov
Inscenace: Sluha dvou pánů
Autor: Carlo Goldoni
Režie: Dalibor Dufek

Inscenace populární komedie Carla Goldoniho „Sluha dvou pánů“ divadla Haná Vyškov v režii Dalibora Dufka byla jednoznačně vnímána jako velmi dobrá, se strukturou na vysoké úrovni, s účelným scénografickým a kostýmním řešením, s přesnou prací s hudbou a rytmem (hudba definovala pocit z toho kterého výstupu v komedii) i nadstandardním hereckým provedením. Vyškovští jsou osobnostně dobře rozložený soubor, který evidentně věnuje velkou pozornost řemeslu, technice pohybu po jevišti i technice mluvy; navíc účinkující obdařili jednotlivé postavy přesnou a srozumitelnou fyzickou charakteristikou, režisér jim ve valné většině případů dokázal pomoci určením vůdčího úkolu té které situace a té které akce a nabízením možností pointování. Rezervy má inscenace v herecké souhře, tu a tam skřípe stavba jednotlivých lazzi, proběhla úvaha o škodlivosti přílišné pietnosti vůči předloze, ale i ocenění faktu, že soubor nekopíroval známá provedení „Sluhy dvou pánů“ (byť inspiraci našel ve zlínské inscenaci, ze které si vypůjčil hudbu a některá řešení). Diváci ze spřátelených souborů na závěr debaty s porotou hovořili
o tom, že „mají o čem přemýšlet“ a vyškovskou inscenaci odměnili dalším uznalým potleskem.
Odborná porota Divadelního Kojetína doporučuje inscenaci programové radě Divadelního Pikniku Volyně 2016.
Za odbornou porotu Petra Kohutová


DOPORUČENÍ na celostátní přehlídku MLADÁ SCÉNA 14. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů 22. – 26. června 2016, Ústí nad Orlicí

Soubor: Divadelní sdružení Horních Počernic
Inscenace: Dvanáct
Autor: Pavel Kohout
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová

Divadelní sdružení Horních Počernic si vybralo k účasti na postupové přehlídce Divadelní Kojetín 2016 inscenaci hry Pavla Kohouta Dvanáct. I když je text hry poplatný době svého vzniku v roce 1963, inscenační tým v čele s režisérkami Janou Sůvovou a Klárou Šimicovou za vydatného přispění kolektivu účinkujících ve svém přístupu k textu dokázal najít důvod k inscenování hry i po více než padesáti letech od jejího napsání, a samotným autorem také určení do doby budování reálného socialismu. Inscenátoři se zdárně vyhnuli zdůrazňování ideologické roviny textu a zdůraznili jeho potenciál v oblasti vztahů mezi postavami a z nich vznikajících dramatických situací. Nejvyšší kvalitou inscenace je však čitelné sdělení názoru na roli lidské individuality i názorové souhry uvnitř lidského kolektivu v době, kdy se dnešní společnost potýká právě s nekritickýcn uplatňováním práv jednotlivce občas i na úkor kvality života celé společnosti. Týmovým pojetím se pak inscenace blíží téměř ke generační výpovědi.
Z těchto důvodů se odborná porota Divadelního Kojetína 2016 rozhodla doporučit tuto inscenaci do programu přehlídky Mladá scéna Ústí nad Orlicí 2016.
Za odbornou porotu Ladislav Vrchovský