24. ročník (rok 2016)

Fotogalerie Divadelního Kojetína 2016

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Divadelni_Kojetin_2016_16._-20._3._2016/


Divadelní Piknik Volyně 2016

http://divadelnipiknik.cz/


Rozhodnutí programové rady Divadelního Pikniku Volyně

Odkaz: http://www.amaterskascena.cz/clanek/rozhodnuti-programove-rady-divadelniho-pikniku-volyne-exjws.html#.VwwfIlrKTvE.facebook


Divadelní Kojetín má vítěze z Kroměříže

Letošní přehlídka divadelních souborů Divadelní Kojetín se konala  ve dnech 16. až 20. března 2016 v sále místní Sokolovny. K radosti nás, pořadatelů, za vysoké divácké podpory. Divadelní Kojetín je krajskou postupovou přehlídkou amatérských divadelních souborů, kdy ti nejlepší jsou odbornou porotou nominováni na celorepublikovou přehlídku Divadelní Piknik Volyně.
Letošní program nabídl čtrnáct představení, včetně pěti, které byly zařazeny do programu mimo soutěž a zpříjemňovaly dopoledne místním dětem, školákům a studetnům. Devět inscenací už bylo soutěžních a posuzovala je odborná porota ve složení Vladimír Fekar (dramaturg Městského divadla Zlín), Petra Kohutová (dramaturgyně Divadla D3 Karlovy Vary a Karlovarského městského divadla, lektor režijní školy SČDO) a Ladislav Vrchovský (český novinář, divadelní publicista a kritik z Ostravy).
Program festivalu nabízel převážně  komediální žánr. Ale objevila se i díla dramatičtějšího rázu, jako thriller, absurdní drama nebo divadelní hra o mezilidských vztazích.
Festival byl velmi netradičně zahájen. Poprvé se na kojetínských prknech představila dětská divadelní skupina "Mimoni" (Martin a Kristýna Ligačovi, Jana Dostálíková, Marie Medunová, Ela a Martin Noskovi, Klára Tejchmanová, Anna Hovorková, Pavla Košťálková, Lenka Kusáková) se scénkou Šílení puberťáci, která byla sondou do dnešních mezilidských vztahů. Děti si scénku samy vymyslely a režijně je vedli Jakub Šírek a Milan Zahradník z Městského kulturního střediska Kojetín. Mimoni sklidili velký aplaus u diváků, ohromili i odbornou porotu, která jim udělalila zvláštní cenu za krutopřísnou grotesku a starosta Jiří Šírek na zahájení konstatoval, že do Divadelního Kojetína nepřichází pouze jaro, ale i mladá herecká krev.
Oživením letošní přehlídky byly kramářské písničky v podání Milana Zahradníka a Hany Svačinové, které zazněly před každým představením.
Nominaci na 5. Divadelní Piknik Volyně si odvezl Divadelní spolek Kroměříž za inscenaci Veroničin pokoj. Odborná porota také udělila ceny za herecké výkony všem čtyřem protagonistům. Kroměřížští také získali cenu za inscenaci a na plné čáře vyhráli i u diváků, kdy si odvezli i Cenu Divadelního Koječáka. Odborná porota Divadelního Kojetína ještě k postupu do Volyně doporučila dvě inscenace bez uvedení pořadí - Drcla loktem vo kredenc K.V.A.S. Karviná a Sluhu dvou pánů Divadla Haná Vyškov. Také doporučila k výběru na Mladou scénu Ústí nad Orlicí inscenaci Dvanáct Divadelního sdružení Horních Počernic. Lektorský sbor také ocenil jednotlivce, kteří obdrželi čestná uznání a ceny.
Vestibul Sokolovny byl vyzdoben výstavou Hanáci z pohledu malířky Marie Gardavské kdysi a dnes a o pozdní páteční hudební rozptýlení se postaral Janek Tabara.
Vyšlo také šest čísel časopisu Divadelní Koječák, který se stal neodmyslitelnou součástí přehlídky. Jsou v něm shrnuty jednotlivé přehlídkové dny, pohlíží na festivalové dění s humorem a recesí typickým pro redakci časopisu, který tvoří mladí lidé okolo šéfredaktorky Hany Hásové. Ladislav Vrchovský ve svém závěrečném vystoupení dokonce prohlásil, že kojetínský festivalový časopis bude dávat příkladem ostatním pořadatelům přehlídek. Což od českého novináře je velká pochvala.
Divadelní Kojetín a jeho úspěšný 24. ročník uběhl velmi rychle,  bezproblémově a ke spokojenosti všech. My, pořadatelé, se těšíme na další divadelní zážitky.


Poděkování za Divadelní Kojetín

- všem divadelníkům a divadelním souborům, bez kterých by se přehlídka v Kojetíně neuskutečnila: Divadlo Tramtarie Olomouc, DS Hanácká scéna MěKS Kojetín, Divadélko pro školy Hradec Králové, Divadelní spolek Kroměříž, DS ASpol Brno, Divadlo Koráb Brno, Lidové divadlo při MIKS Krnov, Divadlo Dostavník Přerov, Blud v Tyátru Bludov, K.V.A.S Karviná, Divadlo Haná Vyškov, Divadelní sdružení Horních Počernic,
- všem věrným divákům, kteří festival navštívili,
- lektorům odborné poroty - Petře Kohutové, Vladimíru Fekarovi, Ladislavu Vrchovskému,
- skupině Mimoni za zahájení přehlídky scénkou Šílení puberťáci,
- Městu Kojetín a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu,
- všem sponzorům přehlídky,
- reportérům Divadelního Koječáka
s šéfredaktorkou Hanou Hadičkou Hásovou, kteří vydali šest čísel Divadelního Koječáka (David Dvořák/Vladimír Fekar/David Hás/Hana Hásová/Petra Kohutová/Klára Krčmařová/Lukáš Lejnar/Tereza Panáková/Hana Svačinová/Jakub Šírek/Jan Tabara/Milan Zahradník/Jan Žmolík),
- Janku Tabarovi za páteční koncert,
- všem mladým Hanákům a Hanačkám za uvítání všech souborů na přehlídce,
- fotografce Janě Večeřové za pořízení fotografií z představeních,
- hasičům za požární asistence,
- všem nejmenovaným, kteří se podíleli na zdárném chodu kojetínského festivalu, za jejich podporu,
- velké poděkování si bezesporu také zaslouží kolektiv pracovníků kulturního střediska a pomocníků, bez kterých by festival neproběhl hladce - Kateřina Krčmařová, Jana Nováková, Jakub Šírek, Milan Zahradník, Alena Zicháčková, Martina Márč Baculáková a technik (herec) Honza Racek Raclavský.
Za MěKS Kojetín všem upřímně děkuje Hana Svačinová
Foto: Jana VečeřováMěsto Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje pořádají

24. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
DIVADELNÍ KOJETÍN 2016

který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín
ve dnech 16. - 20. března 2016

a je postupovou přehlídkou s nominací na
Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla 5. Divadelní Piknik Volyně
(5. - 8. a 12. - 15. května 2016)


Vstupné na jednotlivá představení: 50 Kč
Děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední profesionální divadla 40 Kč)
Permanentka: 300 Kč
Prodej a rezervace: Informace Vzdělávacího a informačního centra
telefon: 581 202 202, 774 001 403


PROGRAM PŘEHLÍDKY (ZMĚNY VYHRAZENY):


STŘEDA 16. BŘEZNA 2016

10.00 hodin

Divadlo Tramtarie Olomouc
D. Keyes: RŮŽE PRO ALGERNON

poetický příběh pro studenty GKJ (nesoutěžní)

20.00 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

ihned poté

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
M. Doleželová, R. Vencl: KDYŽ SE ZHASNE

konverzační komedie (1. soutěžní představení)


ČTVRTEK 17. BŘEZNA 2016

8.15 a 10.15 hodin

Divadélko pro školy Hradec Králové
M. Moravec, V. Troníček:
DIVADELNÍ CESTOPIS ANEB EVROPOU OD RENESANCE PO REALISMUS

divadelní představení pro žáky ZŠ a studenty GKJ (nesoutěžní představení)

16.00 hodin

Divadelní spolek Kroměříž
I. Levin: VERONIČIN POKOJ

thriller (2. soutěžní představení) - aréna

20.00 hodin

DS ASpol Brno
B. Vian: PĚNA DNÍ

drama (3. soutěžní představení)


PÁTEK 18. BŘEZNA 2016

8.15 a 10.00 hodin

Divadlo Koráb Brno
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

divadelní pohádka pro děti MŠ a žáky ZŠ (nesoutěžní představení)

16.00 hodin

Lidové divadlo při MIKS Krnov
J. Shirley: VRAŽDA SEXEM

komedie (4. soutěžní představení)

20.00 hodin

Divadlo Dostavník Přerov
O. Wilde: STRAŠIDLO CANTERWILLSKÉ

komedie (5. soutěžní představení)

22.00 hodin

JANEK TABARA

akustický koncert - zpěv + kytara (vestibul Sokolovny)


SOBOTA 19. BŘEZNA 2016

11.00 hodin

Blud v Tyátru Bludov
P. Němec: AMANT

situační komedie (6. soutěžní představení)

15.00 hodin

K.V.A.S. Karviná
R. Vrba: DRCLA LOKTEM VO KREDENC

retrokomedie (7. soutěžní představení)

20.00 hodin

Divadlo Haná Vyškov
C. Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ

komedie (8. soutěžní)


NEDĚLE 20. BŘEZNA 2016

11.00 hodin

Divadelní sdružení Horních Počernic
P. Kohout: DVANÁCT

divadelní hra o mezilidských vztazích (9. soutěžní představení)

16.00 hodin

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A UKONČENÍ 24. ROČNÍKU DIVADELNÍHO KOJETÍNA 2016


     

     

     

      

Přiložené soubory
PDF 2016-brozura-soubory.pdf PDF dokument 5.87 MB
PDF 2016-plakat.pdf PDF dokument 214.68 kB
PDF 2016-propozice.pdf PDF dokument 170.83 kB